Reportáž ze stavby aneb jak se staví srub z masivních kulatin

Reportáž ze stavby aneb jak se staví srub z masivních kulatin

Redakce | Pondělí, 08. únor 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Výhody srubů by se daly popsat do samostatného článku, ale podstatné je jedno: Pokud chcete ve srubu bydlet, není prostor na kompromisy a je zapotřebí si tento sen splnit. Nabízíme vám pohled na to, jak se takový srub vyrábí.


Jak se staví srub...

Dřevo patří mezi tradiční stavební materiály a historie použití dřeva ve stavebnictví sahá daleko do minulosti. Sruby, tak jak se u nás dnes většinou staví, pocházejí původem z Kanady, kde sloužily jako obydlí pro dřevorubce. Vždy jako první pokáceli několik stromů, ze kterých si pomocí jednoduchých nástrojů postavili srub, ve kterém pak po dobu těžby v dané oblasti bydleli. Z tohoto důvodu se pak poměrně často sruby nazývající kanadské, protože jsou vyráběny klasickou ruční technologií, pocházející právě z Kanady...

Srubové stavby mají mnoho výhod a specifických vlastností a nelze je zařadit do nějaké škatulky a porovnávat s jinými typy staveb. Mezi ty hlavní výhody patří přirozená regulace vnitřního klimatu, kdy dřevo reguluje vnitřní vlhkost tím, že ji pohlcuje a v případě potřeby opět uvolňuje do prostoru. Srubové domy však své vlastníky a návštěvníky většinou oslovují jedinečnou atmosférou, které je možné dosáhnout pouze v masivní dřevostavbě, kdy člověka obklopuje všude přítomné dřevo.

Výroba každého srubu začíná nejprve na papíře. Technik podle projektové dokumentace zpracuje výrobní dokumentaci, kde jsou přesně specifikovány jednotlivé prvky srubu a konstrukční detaily. Pak už se může přejít k samotné stavbě srubu. Podívejte se na podrobnou fotodokumentaci, jak taková stavba srubu vlastně probíhá. O stavbu tohoto srubu se v tomto případě zasloužila ověřená dodavatelská firma Kanadské sruby Tábor s.r.o.

1-Ruční odkornění

1. Příprava kulatiny: Dřevo na srub se většinou vybírá už na kmeni – tedy ještě nepokácené v lese. Mělo by pocházet z vyšší nadmořské výšky, alespoň 600 m n. m. a z vnitřních částí lesa, kde stromy mají optimální sbíhavost. Vybrané kmeny stromů se pak dovezou do výrobního areálu, kde se ručně zbaví kůry a lýka. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

2-Příprava kulatiny

2. Příprava kulatiny: Následně se jednotlivé klády uskladní na vyvýšené dřevěné konstrukci tak, aby kolem nich mohl optimálně proudit vzduch. Po vytvoření mikro výsušných trhlin se vyřadí točité kusy, které nejsou pro stavbu srubu vhodné. Na výsušných trhlinách je totiž vidět, zda a jak je dřevo točité. Při použití točité klády do srubové stěny hrozí riziko, že se vlivem kroucení dřeva otevře podélná drážka a dojde k netěsnosti. Točité klády také více praskají, do trhlin může vnikat voda, a pokud se situace neřeší, mohlo by dojít ke vzniku hniloby. Foto a text: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

3-Založení stavby

3. Založení stavby probíhá na podkladních špalcích, s jejichž pomocí se vytvoří rovina. Stěny se zakládají podle osových rozměrů, daných výrobní dokumentací. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

4-Detail výroby rohového spoje

4. Existuje více druhů podélných a rohových spojů. Většina těchto spojů je založena na stejném principu, a to kopírování křivosti spodní klády na horní, které se provádí pomocí speciálního srubařského kružítka. Uvnitř spoje je vyřezán prostor, do kterého se vkládá tepelná izolace. Při výběru jednotlivých spojů více než na zvoleném typu záleží na zkušenostech daného výrobce a řemeslníků, kteří srub vyrábějí. Text a foto: Ing David Javorský, Kanadské sruby Tábor

05 Výroba srubových stěn

5. U všech podélných i rohových spojů musí být počítáno s následným vysycháním a sedáním stavby. Při výrobě mohou být mezi jednotlivé klády vkládány úvazky, pomocí kterých se pak při rozebírání srubu s jednotlivými kládami manipuluje. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

6- Dokončené stropní trámy

6. Stropní trámy nad přízemím jsou z horní hrany seříznuté a osazené do roviny, čehož se dosáhne díky čepům vyrobeným na obou koncích trámů. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

7-Dokončený skelet s vlašským krovem připravený na montáž

7. Dokončený srub, zde i s částečně vyrobeným krovem, je připravený na rozebrání a nakládku na kamion. Jednotlivé klády se ještě popíší a na stěny se vyznačí rozmístění zásuvek a vypínačů. Při rozebírání stěn se pak podle těchto značek vrtají svislé prostupy pro elektroinstalaci. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

8-Odvoz skeletu z výroby

8. Rozebraný srub se naloží i s krovem na kamiony. Pro urychlení samotné montáže je možné již ve výrobním závodě vložit izolaci mezi jednotlivé klády. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

9-Zahájení montáže

9. Většina srubů se převeze na dvou až třech kamionech. Při zahájení montáže se nejdříve celý srub vyloží z návěsů a rozloží kolem základů. následně dojde k založení stavby a tím se zahájí samotná montáž. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

10-Průběh montáže 2

10. Montáž skeletu srubu s krovem je díky pečlivé přípravě záležitostí pěti až sedmi dnů. Při montáži se vkládají do ostění otvorů lišty, které umožňují kluzné osazení oken a dveří tak, aby mohly srubové stěny bez problémů klesat a neměly negativní vliv na funkci oken a dveří. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

11-Průběh montáže 1

11. Při montáži se také vkládají husí krky do předem připravených otvorů pro elektroinstalaci a frézují se otvory pro budoucí osazení zásuvek a vypínačů. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

13-Dokončený skelet

12. Dokončený skelet srubu s krovem. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

12 Dokonené štíty, boky

13. Po dokončení skeletu s krovem následuje provedení vnějšího obkladu štítů a bočních stěn podkroví. Obklad je většinou z nesámovaných překládaných prken, která by měla být vysušená, ohoblovaná a zbavená zbytků kůry a lýka. Obkladová prkna mají zároveň ztužující funkci, proto jejich ideální tloušťka je alespoň 25 mm. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor

14-Dokončená střecha

14. První etapa výstavby končí položením střešní krytiny, srub může několik měsíců vysychat A sedat. Zapotřebí je provádět pravidelnou kontrolu, měření sedání a povolovat rektifikační šrouby pod sloupy. Technologická přestávka by měla trvat alespoň pět až šest měsíců a následně je možné srub dokončovat. Platí zde doporučení, že první zimu by se ve srubu nemělo topit, aby dřevo rovnoměrněji vyschlo. Od doby dokončení montáže na pozemku po nastěhování tak většinou uplyne jeden rok. Text a foto: Ing. David Javorský, Kanadské sruby Tábor


Mohlo by vás zajímat, jak se staví roubenka

Renovace roubenky svépomocí
SaR 1-2015

Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop