Kvalitní stavba vyrůstá z širokých souvislostí

Kvalitní stavba vyrůstá z širokých souvislostí

Lucie Němcová | Čtvrtek, 19. květen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Čím více kontext budoucího bydlení poznáme, tím lepší dům může vzniknout. Jak se tento rámec mapuje na začátku cesty? Na to se ptáme zástupců firem, jejichž stavby se proměňují podle místa a klienta, přicházejí na svět z podhoubí spolupráce profesí a bývají v jejich péči od prvních skic po předání klíčů.

Otázky na zástupce firem:


 • Jaké otázky klientům pokládáte v procesu jako první? Co vnímáte jako důležité si s klientem ujasnit právě na začátku spolupráce či ještě před jejím započetím?
 • Jakými způsoby zkoumáte a zohledňujete vybrané místo pro dům, aby vznikla ta nejlepší možná stavba?
 • Co může prozradit rozpočet o dalším procesu a podobě domu? Jak se připravit a jaké si položit otázky v souvislosti s finančními prostředky? Kdy stavba domu není dobrý nápad?
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Ještě před první společnou schůzkou klientům posíláme úvodní dotazník, ve kterém se zaměřujeme na jejich vizi budoucího bydlení a základní informace o pozemku. Klient v něm má prostor pro vyjádření všech svých přání. Na schůzce si pak dotazník společně procházíme a přidáváme další podrobnosti. Je pro nás nezbytné pochopit životní styl všech členů rodiny a jejich společné soužití. Zajímá nás, jaký je denní režim, jak tráví volný čas, zda mají často delší návštěvy blízkých, pro které potřebují vlastní prostor, jestli bude dům využíván i k pracovním setkáním a podobně. Dalším důležitým bodem je rozhovor s klientem o jeho pozemku. Ptáme se, co považuje za jeho největší kvality a co ho naopak trápí a chtěl by změnit nebo potlačit. Nabízíme svůj pohled a klienta často seznamujeme s podmínkami výstavby, které musíme v dané lokalitě dodržet. Probíráme také investorovy požadavky na technické vybavení a požadovaný energetický standard domu. Po zhodnocení výše zmíněných skutečností se s klientem společně rozhodujeme, zda se vydáme cestou zcela individuálního návrhu nebo zvolíme některý z našich typových domů, který pak upravíme na míru pozemku. Mezi rozhodovací faktory patří rychlost celého procesu návrhu, finanční představa a vlastnosti parcely. Některé typy pozemku vyžadují citlivý individuální přístup a typový dům pro ně není vhodným řešením.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Z dostupných podkladů se snažíme důkladně prostudovat daný pozemek. Velkou pomocí je pro nás služba předprojektové přípravy, kterou nabízíme ideálně ještě před zahájením spolupráce a započetím prací na studii. Výstupem je přehledná informace o limitech, které návrh budou v nemalé míře ovlivňovat. Často se setkáváme také s tím, že se teprve při poradě s námi klienti seznamují s limity územního plánování. Musíme pak hledat cestu, jak přetvořit původní sen o moderním městském domě do stavby, která bude respektovat venkovský charakter okolí a přitom splní klientovu vizi. Pro základní představu využíváme současné technologie a zjišťujeme potřebné informace online – katastr, streetview, geodetické zaměření, fotodokumentaci a někdy i video z pozemku. Pokud vyhodnotíme situaci jako složitější, domlouváme se s investory na návštěvě místa za účasti našich kolegů z realizace. S klienty si pak zhodnotíme potenciál parcely, upozorníme na možné problémy a navrhneme řešení. Za jedny z nejdůležitějších rysů ovlivňujících návrh považujeme orientaci pozemku vůči světovým stranám, terénní reliéf, charakter okolní zástavby, výhledy z pozemku a pohledové dominanty v lokalitě nebo naopak pohledy na pozemek z okolí, polohu přístupové komunikace a jiné. Spolu s domem řešíme také základní zónování zahrady a budoucí využitelnost pozemku. Naším cílem je co nejvíce využít potenciál místa a nevýhody naopak proměnit v klady.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Nechceme pěkné domy jen navrhovat, ale především stavět, proto jsou pro nás klientovy finanční možnosti jedním ze základních parametrů návrhu. Díky tomu, že jsme stavební firmou, máme vždy informace o aktuálních cenách z první ruky. Od prvního okamžiku tak pracujeme s reálným odhadem ceny a tomu přizpůsobujeme návrh. V rámci takové optimalizace může dojít ke změně velikosti domu, úpravě fasády, rozsahu technického vybavení... Někdy také řešíme etapizaci stavby. Klienty se snažíme připravit na to, že stavba domu není jediný náklad, se kterým by měli počítat. Další výdaje jsou spojené se zbudováním terasy a chodníčků, založením zahrady, oplocením a dalšími náležitostmi. Stavba domu je ke zvážení, pokud se klient, který se nepohybuje ve stavebnictví, rozhodne pro stavbu svépomocí. Podle našich zkušeností to pro nepoučeného klienta znamená řadu starostí navíc a často také další navýšení nákladů. Věříme, že s dobře zvolenou realizační firmou je stavba domu zábava.

Ing. arch. Hana Kulová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Hana Kulová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ing. arch. Barbora Štěpánová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Barbora Štěpánová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Moderní dřevostavba návrh LUCERN dřevostavby s.r.o.

Foto: Martin Zeman, Návrh a realizace: LUCERN dřevostavby s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: První setkání s klientem už hodně napoví, jestli si vůbec lidsky vyhovíme a sedneme. Je to důležité pro obě strany. V úvodu věnuji vzájemnému poznání více času. Je důležité se napojit a vědět, jak klient žije, jaké má koníčky a záliby a tak dále. Diskuze není nijak řízená, většinou je přirozená. Následně se zaměřujeme více na stavební záměr: co klient od nového domu očekává, jak ho bude užívat, jaké stavby jsou mu blízké. Mluvíme také o pozemku pro stavbu. Vzhledem k tomu, že je naším cílem dům zrealizovat, musíme v úvodu mluvit i o plánovaném rozpočtu, zda je vůbec v souladu s investorovými možnostmi. Z těchto úvodních hovorů většinou vyplyne jedna z možných cest, kterou se vydáme. Buď pracujeme na osazení a úpravě typového domu, nebo se vydáme individuálním návrhem na míru.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Než se poprvé vydám na pozemek, využívám veškeré možné digitální zdroje pro poznání a analýzu samotného místa a okolí. První návštěva pozemku je pak pro mě jednou z hlavních inspirací pro další práci. Na místo se vydávám s předstihem a v klidu si ho procházím, abych nasál atmosféru. Poté i s klientem, kde už si ukazujeme konkrétní vlastnosti a potenciál pozemku, možnosti budoucího řešení. Většinou se tam během práce na studii vracím, abych zažil místo i v jinou denní dobu a ověřil uvažované řešení.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Jsme architekti a zároveň realizační firma. Plánovaný rozpočet na dům je tudíž jednou ze zásadních informací, podle které se naše práce ve fázi architektonické studie řídí. Samozřejmě to v počátku není o konkrétních částkách s přesností na korunu, ale o řádové představě. Ne každý klient však chce toto téma a své karty ukázat hned. Někdy je to i nepříjemné téma, zatímco samotná práce na studii bývá krásná pro obě strany. Pokud má však být zakázka reálná, musíme se držet v reálných mantinelech. Pokud jsou představy klienta o budoucím domě na míle vzdálené od jeho plánovaného rozpočtu, pak je na mně, abych ho uvedl do reality, a pokud se toto nepovede, rozloučíme se. Myslím, že se v těchto věcech vyplácí jednat přímo a na rovinu.

Ing. arch. Michal Kotlas Prodesi/Domesi s.r.o.
Ing. arch. Michal Kotlas
Prodesi/Domesi s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Velmi důležitá je první osobní schůzka. Navrhování domu, který bude sloužit rodině celý život jako jejich domov a bude jejich oázou klidu, pohody a bezpečí, je velice intimní záležitostí. Architekt musí o jednotlivých členech rodiny vědět naprosto vše. Co mají rádi, co naopak ne, jak tráví volný čas a podobně. Mezi architektem a klientem musí být vzájemná důvěra a porozumění. Zkrátka jako v každém vztahu, i v tomto případě si musí obě strany „sednout" a být na stejné vlně. Pokud to tak není, nemá smysl cokoliv lámat přes koleno. Pokud na první schůzce zjistíme, že jsou obě strany „naladěny" na stejnou notu, pak na řadu přichází pragmatičtější otázky. Od klienta musím zjistit jeho požadavky na dům a jeho fungování a především s jakou investicí na dům počítá. Pokud vyhodnotíme, že požadavky klienta jsou reálné, může se celý proces navrhování nového domova rozběhnout.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Pozemek a klient jsou dva faktory, které nejvíce ovlivňují konečný výsledek. Od toho, aby dům maximálně naplnil požadavky stavebníka a citlivě reagoval na okolí, je tady architekt. Základní informace lze získat z map, ale ty nikdy nemohou nahradit osobní obhlídku pozemku. Ideální je, když investor pozemek zná a je to například pozemek po jeho prarodičích, kde trávil prázdniny. Pak zpravidla ví o pozemku vše, co potřebuji já jako architekt. Pokud klient pozemek nezná, je na mně, abych posbíral o parcele co nejvíce informací, včetně zasazení do okolního kontextu. Vždy se snažím, aby výsledný dům citlivě reagoval na okolní krajinu a nenásilně do ní zapadl. Dále je pro mne velice důležité, aby se zahrada a dům doplňovaly a souzněly spolu. Mám velice rád, když je hlavní pobytová místnost velkoryse propojena se zahradou, například venkovní terasou. Tím vzniká přímý kontakt se zahradou a v letních měsících je to další pobytový prostor, jenž harmonicky navazuje na prostor samotného domu.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Rozpočet je samozřejmě celkem zásadní a víceméně předurčuje velikost domu. Neznamená to však, že s menším rozpočtem se nedá vytvořit zajímavý dům. Naopak omezený rozpočet bývá výzvou i pro architekta. Rozpočet však musí mít reálné obrysy, aby architekt nenavrhl klientovi vzdušný zámek, který je sice krásný a úžasný, nicméně naprosto mimo finanční možnosti. U nás ve firmě se snažíme mít pod kontrolou nejen vzhled a funkčnost domu, ale i jeho finanční stránku. Určitě bych klientům doporučil, aby si stran rozpočtu kladli především otázku, co vše má být v investované částce zahrnuto. Protože dům není jen samotná stavba. Je nutné vědět, zda se s investovanou částkou má zamýšlet i pro přípojky, oplocení, domovní čističku odpadních vod, studnu a podobně. Toto je velmi důležité si ujasnit hned na začátku celého procesu. Na otázku, kdy stavba není dobrý nápad, je velmi jednoduchá odpověď: Stavba není dobrý nápad, pokud na ni nemám dostatek financí, včetně minimálně sedmiprocentní rezervy.

Ing. arch. Lukáš Pejsar 3AE s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Pejsar
3AE s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Moderní patrová dřevostavba návrh 3AE s.r.o.

Foto: Martin Zeman, Návrh a realizace: 3AE s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1:. Před zahájením spolupráce se snažíme rozklíčovat zadání a zjistit maximum okrajových podmínek. Pomocí souboru dotazů se snažíme zjistit informace o představách a zda je naše společnost vhodná pro naplnění jejich snů. Nejprve se zaměříme na pozemek – možnosti napojení na sítě a dopravní infrastrukturu, svažitost terénu, výhledy, orientace ke světovým stranám. Dále řešíme stávající stromy, objekty, rušivé elementy v okolí, případně ochranná pásma. Ideální je, pokud má investor územně plánovací informaci nebo rešerši územního plánu, abychom věděli, že je daný záměr možné realizovat. V neposlední řadě ověřujeme dostupnost pozemku pro těžkou techniku (například autojeřáb). Druhý soubor dotazů se týká klientů – zjišťujeme, pro koho je dům určen, jak tito lidé žijí v současnosti a jak si svůj vysněný dům představují. Jaké jsou jejich záliby, jak tráví volný čas a jak vypadá jejich běžný pracovní den. Ptáme se, v jakém duchu by měl jejich dům být, ideální jsou pro nás ukázky například z pinterestu. Poté následují dotazy technického charakteru, bavíme se o konstrukci – například vyjasnění si míry přírodních materiálů a pohledových konstrukcí. Probíráme technické řešení a preferovaný energetický standard. Nakonec probereme finanční představu klientů na příkladech z naší praxe a předpokládanou časovou osu projektu.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Místo stavby si projdeme před zahájením navrhování a zkoumáme již zmíněné souvislosti. Pro další práci v ateliéru si místo zdokumentujeme. Od geodeta obdržíme geodetické zaměření, ze kterého pak vyneseme model terénu, staveb v nejbližším okolí a pozice vzrostlých stromů. To nám pomáhá v průběhu navrhování neustále vnímat rozvržení v místě pozemku. První dispoziční a hmotové úvahy probíráme s naší feng shui specialistkou. Pro usazení domu na pozemek používáme silnou techniku "letící hvězdy", díky které lze vypočítat ideální polohu domu tak, aby měl nejlepší energii a bezpečí. Ve chvíli, kdy návrh máme rozpracovaný, setkáme se s investory na místě stavby a dům si společně pracovně vytyčíme. Ověříme si tak výhledy, dokážeme si představit velikosti jednotlivých místností. Na základě toho provedeme ještě korekce návrhu (například posun celého domu, zvětšení otvorů...).
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Představa o rozpočtu nám pomůže srovnat s realitou klientova zadání. Na základě zkušenosti pak můžeme korigovat užitnou plochu objektu, technické či materiálové řešení. Případně se můžeme bavit o rozfázování projektu do více etap či o provedení části prací svépomocí. Při zadání studie pracujeme s hrubými odhady ceny, po studii již s poměrně přesným rozpočtem. I tak by si klient měl vytvářet určitou rezervu na vybavení interiéru, realizaci zahrady a neočekávané výdaje. Může se stát, že se klientův rozpočet a naše nabídka služeb nepotká v představách. V tom případě se snažíme poradit, jakým směrem by se mohli vydat a případně poskytnout vhodný kontakt. A kdy stavba domu není dobrý nápad? Kromě finanční rozvahy by klienti měli především zvážit svoje síly a měli by si být naprosto jistí, že oba partneři jsou s myšlenkou nového domu v novém prostředí v dokonalém souladu.

Ing. arch. Irena Truhlářová ARCHCON atelier
Ing. arch. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.


časopis o dřevostavbách DŘEVOstavby 2-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 2-2022

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop