Nízkoenergetické a pasivní domy

Redakce | Úterý, 09. prosinec 2014 |

Přidat na Seznam.cz

Směrnice Evropské unie i trend současného stavitelství hovoří jasně: je třeba stavět úsporně. Ulevíme tak nejen naší peněžence, ale také životnímu prostředí.

Energeticky úsporné stavby pak můžeme podle jejich potřeby tepla rozdělit do několika kategorií:

Nízkoenergetické domy

Jsou reakcí na běžně stavěné domy, jejichž tepelné ztráty začaly být neúnosné. Potřeba tepla nízkoenergetického domu nepřesahuje 50 kWh/m2 a rok. Principy se velmi podobají domům pasivním, jen nedosahují tak přísných hodnot. Základem je ovšem vhodně řešený koncept domu (orientace vůči světovým stranám, tvar, dispozice, umístění a množství oken), dostatek izolace obvodového pláště a kvalitní okna.

Pasivní domy

Domy, jejich potřeba tepla nepřesahuje 15 kWh/m2 a rok. Koncept pasivních domů začíná již u prvních skic – projeví se v usazení stavby na pozemku, tvaru objektu, dispozici, orientaci prosklených ploch, konstrukčním systému i volbě materiálů a otopného systému.

Pasivní dům je důkladně ošetřen proti tepelným ztrátám (dostatkem izolace obvodového pláště a jeho těsností, kvalitními okny s trojskly) a díky tomu stačí dodávat mnohem menší množství tepla, abychom dosáhli velmi příjemného komfortu uvnitř. Klíčová je přítomnost nuceného větrání s rekuperací (zpětným ziskem tepla), které zajistí neustálý přísun kvalitního čerstvého vzduchu, aniž bychom ztráceli teplo.

Zdroje tepla v pasivním domě mají mnohem menší výkon. Otopná soustava může být podobná klasické, ale jsou i jiné možnosti, například dohřívat vzduch ve vzduchové jednotce a ušetřit tím za další rozvody.

Nulové a plusové domy

Energii nás dům může nejen spotřebovávat, ale také vyrábět, a to díky obnovitelným zdrojům energie ze slunce, větru, země nebo vody. Zapojíme-li do systému vytápění a ohřevu vody technologie jako je tepelné čerpadlo nebo solární panely, můžeme získat objekt, který si část energie vyrobí a pokryje náklady (nulový dům do 5 kWh/m2 a rok) nebo dokonce stavbu, která více energie vyrobí, nežli spotřebuje (aktivní).

Norma ČSN 73 0540 dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Využívají pasivní tepelné zisky v budově: vnější ze slunečního záření procházejícího okny a vnitřní, teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.

Typ domu Charakteristika Spotřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
domy běžné v 70. - 80. letech zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken; nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se nad 200
současná novostavba klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy 80 - 140
nízkoenergetický dům otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání pod 50
pasivní dům jen teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce pod 15
nulový dům, dům s přebytkem tepla parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotovoltaických panelů pod 5

Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop