Průkaz energetické náročnosti budovy – vše co o něm potřebujete vědět, pokud máte nemovitost

Průkaz energetické náročnosti budovy – vše co o něm potřebujete vědět, pokud máte nemovitost

Komerční sdělení | Pátek, 02. červenec 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který musíte bezpodmínečně mít pokud stavíte, rekonstruujete, prodáváte nebo pronajímáte nemovitost. Často je tento průkaz nazýván také jako „energetický průkaz" nebo „energetický štítek". PENB začíná být poměrně důležitým tématem, neboť se podmínky výstavby v roce 2022 výrazně mění směrem k pasivním domům. Kdo PENB vydává a jak Vám s ním může pomoci společnost V-systém s.r.o.?

Co je PENB?


PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, jehož cílem je informovat o tom, jak energeticky náročná je daná stavba. Grafická část tohoto dokumentu již většina lidí viděla vyvěšenou při vstupu do veřejných budov. PENB je často zaměňován za EŠOB (energetický štítek obálky budovy).

Energetický štítek udává energetickou ztrátu objektu prostupem na základě tepelně technických vlastností jednotlivých stavebních konstrukcí. U takového posudku nezáleží na lokalitě, prostorové orientaci, ani technickém vybavení stavby.

Energetický štítek platí maximálně 10 let, a to ode dne vyhotovení (při změně budovy je nutná aktualizace).Výsledný energetický štítek je sice podobný jako u PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), avšak může dosahovat zcela odlišných výsledků. Pro stavebníky je ale klíčový PENB.

PENB průkaz energetické náročnosti budovy 2022EŠOB energetický štítek objektu

 

K čemu slouží PENB?


PENB má sloužit pro porovnání objektů mezi sebou na základě zatřízení do klasifikačních tříd A (mimořádně úsporná) – G (mimořádně nehospodárná). Zatřízení do klasifikační třídy je provedeno výpočtem, na základě typu, účelu užívání, tvaru a velikosti objektu, tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, účinnosti instalovaných technických systémů, druhu paliva (energonositele), který je v objektu spotřebováván a dalších vstupních údajů. 

Dnes už neplatí dřívější poučka, že novostavby musí být zatřízeny do klasifikační třídy A – C. Rozhodující tak pro novostavby a rekonstrukce je informace o splnění požadavků uvedená pod barevnou škálou se zatřízením.

tridy-hospodarnosti-PENB

obr.: PENB slouží také pro prokázání splnění požadavků pro výstavbu nové budovy a rekonstrukci stávající budovy, které jsou stanoveny zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

PENB, kdy je potřeba?


 • NOVOSTAVBA – při výstavbě nové budovy je PENB potřeba vždy, přičemž pro objekty s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 vydává své stanovisko SEI (státní energetická inspekce).
 • REKONSTRUKCEPENB musí být zpracován pouze v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy (tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Pokud v rámci rekonstrukce dojde k nástavbě nebo přístavbě v takovém rozsahu, že dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy na dvouapůlnásobek, posuzuje se objekt jako novostavba.
 • PRODEJ/PRONÁJEM – při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části (např. byt v bytové domě), musí dojít k předání PENB nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy.
 • BUDOVA VE VLASTNICTVÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Pokud máte zájem o to, řešit zároveň i dotaci z Nová zelená úsporám, budete kromě PENB potřebovat ještě tzv. odborný posudek. Ten se skládá z projektové dokumentace a z energetického hodnocení. To vychází z vypočteného PENB nebo z energetického posudku a je doplněn o protokoly výpočtů požadované ze SFŽP (odborný posudek je oprávněn zpracovávat, jak specialista s oprávněním zpracovávat PENB, tak specialista s oprávněním provádět energetický audit a energetický posudek).

PENB je potřeba mít u novostavby.PENB při rekonstrukci roubenky

 

Kdo mi může PENB zpracovat?


PENB může zpracovat energetický specialista na základě získaného oprávnění pro zpracování průkazu. Energetický specialista je buď osoba fyzická nebo osoba právnická a je zapsán do seznamu energetických specialistů, který je dohledatelný na stránkách ministerstva (MPO).

4 druhy oprávnění energetického specialisty

Existují 4 druhy oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, každý energetický specialista může mít 1 – 4 oprávnění:

 • Zpracování PENB.
 • Provádění energetického auditu a energetického posudku.
 • Kontrola kotlů.
 • Kontrola klimatizací.

Je tak potřeba vybrat si pro zpracování energetického specialistu se správným oprávněním!

Jak s PENB pomůže V-systém?


Společnost V-systém elektro s.r.o. je energetickým specialistou. Její odbornost je zajištěna týmem energetických specialistů s oprávněním zpracovat PENB. Energetičtí specialisté z týmu V-systém jsou připraveni Vám pomoci s:

 • konzultací od prvních fází projektu před zahájením projekčních prací,
 • návrhem vhodné kombinace technických systémů v objektu,
 • optimalizací projektu (tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, tvar a natočení objektu apod.),
 • zpracováním PENB pro vydání stavebního povolení/změny stavby před dokončením,
 • vyřízením dotace v programu NZÚ.

PENB-V-systém

Je to jednoduché. Stačí poslat přes formulář V-systém poptávku, případně předem zavolat a telefonicky zkonzultovat váš problém. Poradenství poskytuje V-systém, jak samotným stavebníkům, tak jejich projektantům.

Kolik PENB stojí?


Poptávka na PENB u V-systém je zcela zdarma. Cena zpracování průkazu se pak odvíjí od toho, v jaké fázi je Váš projekt, zda potřebujete řešit PENB pro malý rodinný dům, nebo pro bytový dům apod. To vše jsou odborníci z V-systém s.r.o. připraveni zpracovat.

Poslat poptávku služby energetického specialisty→

Novela zákona a nová vyhláška týkající se PENB


O historii a vývoji energetické náročnosti budov v České republice, resp. později v EU, a vzniku PENB, se více dočtete v dalším článku Energetická náročnost budovy a rostoucí požadavky na její snižování. Zde si připomeneme nejdůležitější milníky v historii energetické náročnosti budov v ČR.

 • 1.1.2001: zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií – součástí jsou i nové prováděcí vyhlášky k ENB
 • 1.4.2013: vyhláška o ENB 78/2013 Sb. ("stará vyhláška") – vznik klasického PENB
 • 1.1.2020: novela zákona 406/2000 Sb. a nová vyhláška o ENB 264/2020: od 1.1.2020 navrhovány pouze nZEB, ale zatím podle "staré" vyhlášky; "nová vyhláška" nabývá účinnosti až od 1.9.2020
 • od 1.9.2020: účinnost vyhlášky o ENB 264/2020 z 1.1.2020 – fáze I: nulová budova I (ukázky toho, jak "nám štítky od 1.9. vycházejí", najdete na Facebookové stránce V-systém.)
 • od 1.1.2022: účinnost vyhlášky o ENB 264/2020 z 1.1.2020 – fáze II: nulová budova II

Energetická náročnost budovy a rostoucí požadavky na její snižování.

 

Rozdíl mezi PENB pro "novou budovu" a pro "nZEB"


A jak vypadá rozdíl mezi PENB např. z roku 2019 a jak pro rok 2022? Připravili jsme pro Vás ukázku průkazů pro jeden stejný dům. Důležitá je shrnující informace v PENB 2022, že "Požadavky pro výstavu nové budovy od 1.1.2022 jsou SPLNĚNY". Ale s tím se nemusíte vůbec trápit. Od toho je tu společnost V-systém s.r.o., která s Vámi Vaše požadavky zkonzultuje, navrhne optimalizaci projektu, doporučí vhodné technologie se souborem doporučení a zpracuje PENB.

Průkaz energetické náročnosti 2022Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2019Průkaz energetické náročnosti budovy štítek

 

Více informací o průkazu energetické náročnosti budovy→

gotop