Jak ušetřit za vodu? Přehledem o její spotřebě

Jak ušetřit za vodu? Přehledem o její spotřebě

Komerční sdělení | Pátek, 25. listopad 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Byli jste někdy vyplaveni? Vytekla vám pračka nebo myčka? Nebo jste až s odstupem času zjistili, že přes netěsnící pojistný ventil odtéká voda zbytečně do kanalizace, ale vy ji musíte zaplatit? To je jen několik nejběžnějších scénářů, které se v běžném životě stávají. Pro dřevostavby může mít nepozorovaně unikající voda až fatální následky v podobě degradující nosné konstrukce, pokud se voda dostane k nosnému dřevu. Pro všechny tyto případy byl již před několika lety vyvinut systém eVodník®, elektronická automatická ochrana proti vytopení vodou a únikům vody z vodovodních rozvodů a veškerých vodních zařízení.

Vodovodní škody patří v hlášení pojišťovnám k nejčastějším pojistným událostem. Typickým příkladem je prasklá přívodní hadička k vodovodní baterii, může jít ale i o vyteklou pračku či myčku nebo přeteklou vanu, na kterou jsme zapomněli, když jsme si ji napouštěli. Voda však může být nebezpečná i v méně nápadných případech – například kapající netěsný ventil schovaný za sádrokartonovou stěnou nebo vodovodní přípojka umístěná ve sklepě, kam se denně nechodí. V takových případech může voda způsobit velmi těžko nebo nákladně odstranitelné vady, kterým lze přitom pohodlně předejít.

Kolik vody a za kolik korun


eVodník® je elektronických systém, který se instaluje do vodovodního systému v domě a informuje uživatele v reálném čase online o tom, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká. Neslouží tedy jen pro odhalení podezřelých úniků vody, například v době, kdy dům nikdo neužívá a voda stejně do domu teče, ale i pro jednoduchou správu spotřeby vody a její úsporu.

Uživatel systému eVodník® má totiž aktuální a stálý přehled o cenách za spotřebovanou vodu v čase a není následně „zaskočen" částkou při ročním vyúčtování. Data o spotřebách, cenách, nastaveních aj. lze jednoduše ze systému vzdálené správy exportovat do PDF, XML a CSV souborů a dále je zpracovávat ve vlastních databázích. Již samotné sledování vlastní spotřeby vody v čase poskytuje uživateli systému eVodník® mocný nástroj k přijmutí správných úsporných opatření a případné změně návyků vzniklých z neznalosti spotřeby vody v čase.

DrevoaStavby.cz | eVodnik-Voda v domě pod kontrolou

  • eVodník® díky propojení s originálním softwarem dokáže identifikovat a podrobně reportovat vaši spotřebu vody
  • eVodník® dokáže spotřebu vody regulovat a v případě zjištění poruchy na vodovodním rozvodu přívod vody automaticky uzavřít
  • eVodník® tak zamezí případným haváriím, nežádoucím únikům vody a z toho vyplývajícím finančním škodám
  • eVodník® je originální český produkt

DrevoaStavby.cz | eVodnik-Voda v domě pod kontrolou

Nejen úspora, ale i ochrana


eVodník® dokáže spotřebu vody regulovat a v případě zjištění poruchy na vodovodním rozvodu přívod vody automaticky uzavřít. Zamezí tak případným haváriím, nežádoucím únikům vody a z toho vyplývajícím finančním škodám. Systém vzdálené správy tyto „spotřeby" zobrazí a eVodník® jim automaticky uzavřením přívodu vody do objektu zamezí.

Teprve s nasazením systému eVodník® uživatel zjistí, v jakém stavu celý vodovodní rozvod je a jak s vodou hospodaří. Takto získané přesné informace a následná správná úsporná opatření přinesou uživateli žádané finanční úspory. O ekologickém chování a nakládání se zdrojem života na Zemi vodou není v civilizované společnosti nutné snad ani hovořit. Je to samozřejmý závazek každého odpovědného jedince a subjektu pro budoucnost dalších generací.

Více o elektronickém systému eVodník→

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop