Na stavbu dřevostavby musí dohlížet kompetentní technický dozor

Na stavbu dřevostavby musí dohlížet kompetentní technický dozor

Michal Babor | Pondělí, 23. únor 2015 | | Aktualizováno Čtvrtek, 23. květen 2019

Přidat na Seznam.cz

Pozitivní vnímání dřevostaveb z pohledu potenciálních zájemců o nový dům roste. Stavebníci, většinou se jedná o mladou generaci ve věku 30–40 let, kteří si už pořídili svůj dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně prokazatelné vlastnosti, resp. výhody dřevostaveb. Řada z nich si uvědomuje, že realizace dřevostavby vyžaduje i tak zvaný stavební dozor.

4 výhody dřevostaveb

  • Výborná kvalita dřevostaveb (dřevostavby jsou většinou vyráběny v moderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky).
  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb (téměř všechny domy se dnes již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu).
  • Rychlost výstavby dřevostavby (od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu).
  • Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování (např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky apod.).

Tyto čtyři výhody dřevostaveb si uvědomují současní stavebníci, kteří si vybírají technologii pro realizaci jejich nového bydlení, přičemž garantovaná kvalita jakékoli stavby je pak pro většinu investorů rozhodující. V tomto parametru jsou certifikováni a permanentně přezkušováni všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou členství v Asociaci.

Cena dřevostavby je na prvním místě

Většina potenciálních stavebníků, kteří si chtějí pořídit novou dřevostavbu, zpravidla neposuzuje na prvním místě technické nebo tepelně izolační parametry konstrukce, ale hlavním rozhodovacím kritériem, zejména v posledních dvou až třech letech, je cena dřevostavby.

Téměř všichni naši výrobci dřevostaveb nabízí kromě svých standardních domů také velmi levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale dají se pořídit v ceně do dvou milionů korun. Pozor však na to, aby se příliš nízká cena domu, která je většinou možná pouze ve vazbě na špatnou kvalitu vstupních materiálů, poddimenzované nosné konstrukce, nevyjasněných detailů a nekompetentní montáže, pro zákazníky nestala hlavním nebo dokonce jediným kritériem pro koupi.

Cena a kvalita dřevostavby by si měla odpovídat

Nová dřevostavba je investice na mnoho desetiletí a poměr ceny a kvality by měl být každopádně v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné salámy, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní. Levnou a nekvalitní paštiku za pět korun můžete vyhodit, pokud vám nebude chutnat, ale když si necháte postavit levný a nekvalitní dům od nerenomované (neprověřené, garážové) firmy, budete mít starosti a budete si své rozhodnutí dlouho vyčítat. Zde bych chtěl zájemce o novou dřevostavbu upozornit na to, že cena a kvalita musí být v odpovídající relaci.


ing-vratislav-blaha-admd
Ing. Vratislav Blaha

„Každému, kdo si chce pořídit svůj nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu, doporučuji, aby se pečlivě seznámil s referencemi u několika zákazníků, kteří již v domě od daného zhotovitele bydlí a ověřil si historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si dřevostavbu chce objednat," říká Ing. Vratislav Blaha, předseda Asociace dodavatelů montovaných domů.

 

Stavební dozor pro stavbu domu - kvalitu pozná jen odborník

Velmi důležitou činností resp. funkcí, která s výstavbou nového domu souvisí, je činnost technického, resp. stavebního dozoru investora. Málo kdy se totiž stává, aby stavebník (investor) měl tolik znalostí, zkušeností a času, aby si mohl průběh výstavby svého domu kontrolovat sám, sám ji tak zvaně dozorovat. Proto by měl být na stavbě vždy někdo, kdo investora ve vztahu ke zhotoviteli stavby během celého procesu výstavby zastupuje, stavbu organizuje, koordinuje a hlavně v zájmu objednatele kontroluje - stavební (technický) dozor.

Hlavním smyslem činnosti technického dozoru, resp. stavebního dozoru je zastupování investora (objednatele stavby) při kontrole provádění prací na stavbě a při jejich přejímání od zhotovitele.

Činnosti technického dozoru při stavbě domu

Technický dozor jménem stavebníka dohlíží na soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebného povolení resp. souhlasu s výstavbou. Dozor také kontroluje použití materiálů v souladu s projektem, průběžně dokumentuje technologické postupy (fotodokumentace, záznamy do stavebního deníku).

Výsledkem činnosti technického dozoru na stavbě není pouze dohled a kontrola stavby po technické a technologické stránce, což může v budoucnu eliminovat případné závady a snížit reklamce, ale stavební dozor také „hlídá" v zájmu investora efektivnost prováděných prací, což vede k úsporám finančních prostředků investora.

„Stavař" není odborný dozor

Řada investorů si výše uvedenou potřebu uvědomuje, ale problém někdy spočívá v tom, že kompetentní výkon činnosti technického dozoru při výstavbě dřevostavby nemůže dobře dělat kdokoli, o kom si investor myslí, že je to „stavař".

„Ve své praxi při výstavě cca 200 dřevostaveb jsem se mnohdy setkal s tím, že investor pověřil funkcí stavebního (technického) dozoru nějakého „stavaře" z okruhu svých známých nebo z místa svého bydliště, přičemž tento „odborník" nikdy předtím dřevostavbu ani její montáž neviděl," vysvětluje Vratislav Blaha. „To pak vedlo ke zbytečným konfliktům mezi zhotovitelem dřevostavby, montážní četou a stavebním dozorem." Je tedy nutné vybírat prověřený stavební dozor a ne toho, kdo se za něj pouze vydává.

Stavební dozor pro stavbu dřevostavby vyžaduje odborníka na dřevostavby

Ve snaze nabídnout investorům, kteří chtějí, aby výstavbu jejich nové montované dřevostavby v jejich zájmu a zastoupení koordinoval a kontroloval někdo, kdo dřevostavbám rozumí, vytváří Asociace dodavatelů montovaných domů skupinu kompetentních a zkušených lidí, kteří jsou připraveni zájemcům své služby při výkonu stavebního (technického) dozoru a popř. také celkového inženýringu, nabídnout.

Jedná se o pracovníky, kteří jsou ze strany ADMD prověřeni jak z hlediska svého dosaženého vzdělání a praxe, ale hlavně mají s výstavbou dřevostaveb rozsáhlé zkušenosti, což doložili odpovídajícími autorizacemi, certifikáty a mnoha referencemi z doposud realizovaných projektů dřevěných montovaných domů.


banner-drevo-stavba-300x300

Kontakty na stavební dozor pro stavbu dřevostavby

ADMD zájemcům o výstavbu dřevostavby doporučuje seznam prověřených odborníků - stavebních dozorů, které mohou kontaktovat.

Rozhodnutí o výběru pracovníka pro výkon technického (stavebního) dozoru, a sjednání rozsahu jeho činnosti včetně odměny, je již otázkou jednání a dohody mezi stavebníkem a příslušným pracovníkem.


Mgr. Michal Babor

Z životní dráhy učitele, kterým jsem chtěl být snad už v peřince, jsem před drahnou řádkou let zběhl do sféry časopisů o bydlení. Ze zaměstnance jsem se před deseti lety stal zaměstnavatelem, ale redakční práci zůstávám věrný...

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop