Tisk
Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Administrator | Úterý, 06. říjen 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Výhodou dřevostaveb je hlavně rychlost samotné výstavby. Dům totiž skutečně můžete mít hotový v řádu týdnů. Časově daleko náročnější je však potřebná administrativa. Web Estav.cz shrnul časové nároky všech etap přípravy a stavby rodinného domu.

 

Stavba domu je časově náročná. Nelze však objektivně stanovit, kolik přesně času vám celý proces od projektu, přes stavební řízení až po samotnou stavbu zabere. Obecně se dá se říci, že dům se jeden rok projektuje a projednává na úřadech a druhý rok se staví. Jaké jsou tedy fáze projektové dokumentace a jak dlouho trvají vypracovat?

Příprava projektu – 2 až 4 týdny

Během přípravy projektu je potřeba si ujasnit zadání, a to zejména ve vztahu k finančním možnostem klienta. Součástí této fáze je i vytvoření projektových podkladů, na základě kterých může architekt začít pracovat, což je obvykle topografické zaměření pozemku, hydrogeologický průzkum, měření radonu, zjištění souladu stavebního záměru s územním plánem apod.

Výsledkem této fáze je podrobná specifikace zadání a smlouva mezi architektem a klientem o další spolupráci. Architekt je v tuto chvíli připraven začít pracovat na návrhu stavby.

Studie – 2 měsíce

Studie je nejdůležitější částí návrhu, ve které vzniká základní myšlenková koncepce domu, která se pak drží po zbytek projektování a postupně se rozpracovává do větších detailů. Je proto důležité této fázi věnovat dostatek času. Výstupem Studie je orientační situace osazení domu na pozemku, schématické půdorysy a řez domem, jednoduché vizualizace nebo pohledy na fasády, případně fyzický model.

Dokumentace k územnímu řízení – 2 měsíce

Tato projektová fáze bývá obvykle u menších staveb sloučena se stavebním povolením. Rozpracovává studii do větších podrobností. Je to první fáze projektové dokumentace, která je potřeba schválit na příslušném stavebním úřadě. Součástí dokumentace jsou i vyjádření, respektive kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, které můžou celou fázi výrazně časově prodloužit.

Dokumentace pro stavební povolení – 5 až 6 měsíců

Tato fáze vychází ze schválené dokumentace k územnímu řízení anebo přímo ze studie. Rozkresluje dům do velkých podrobností, detailněji specifikuje jednotlivé stavební materiály a základní způsoby řešení jednotlivých částí stavby. Dokumentace pro stavební povolení je také navázána na vyjádření, respektive na kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a následně projednávána na stavebním úřadě, což může celou fázi časově velmi prodloužit.

Výsledkem je podrobná dokumentace domu a následné získání povolení ke stavbě.

projekt - ilustrační

 

Dokumentace pro provedení stavby – 3 až 4 měsíce

V této fázi se projekt dopracovává do největších detailů a specifikují se jednotlivé stavební prvky, materiály a povrchy. Tato detailní dokumentace podrobně popisuje, jakým způsobem se bude dům stavět.

Dokumentace pro výběr dodavatele – 1 měsíc

Tato dokumentace slouží jako podklad pro vytvoření cenových nabídek oslovených dodavatelů stavby.

Spolupráce při výběru dodavatele – 1 měsíc

V případě, že klient nemá se stavbou příliš zkušeností, je vhodné, aby spolupracoval s architektem i na výběru dodavatele. Architekt zodpoví technické dotazy a porovná kvalitu referenčních staveb jednotlivých dodavatelů. Po vybrání dodavatele uzavře klient s dodavatelem smlouvu na zhotovení dané stavby.

Zpracování kvalitní projektové dokumentace trvá sice poměrně dlouho, ale určitě se vyplatí. Nejhorší je, když investujete své peníze do domu, který není dobře promyšlen, respektive vyprojektován. To má často za následek řešení problémů až na stavbě, což stojí další peníze.

Autor: Ing. arch. Tomáš Horalík

Zdroj článku: ESTAV.cz

logo estav-300ESTAV.cz poskytuje každodenní zpravodajství  z oblasti stavebnictví. Nabízí informace o ucelených  řešeních pro stavby, rekonstrukce a modernizace vašeho bydlení. Mezi autory naleznete techniky, stavaře, geodety, právníky nebo architekty.


Líbil se Vám článek?

Přidat komentář


Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop