Umístění domu na pozemku podle feng shui

Umístění domu na pozemku podle feng shui

Redakce | Pondělí, 09. květen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

I když na staré čínské učení feng shui nevěříte, ti, kdo se podle jeho pravidel při zařizování domova řídili, potvrzují, že to prostě funguje. Každá věc v domě má svůj smysl a symbol a feng shui je umí spojovat do souvislostí. Využít ho můžete i při definování tváře vašeho domu. Feng shui pracuje se světovými stranami, s okolím budovy, časem a zejména s obyvateli. Jak správně umístit dům na pozemku dle feng shui, se dozvíte v následujícím článku.

Správné usazení domu

Prostor pro usazení domu by měl vypadat jako náruč – měl by objímat a chránit. V blízkém okolí nebo přímo na pozemku proto hledáme:

 • Horu, která bude chránit zadní stranu domu. Ideální je pozice hory na severní straně. Zadní stěna domu souvisí se zdravím a vztahy – orientace do klidu nebo pevné ochrany. Horu představuje kopec, hora, lesní masiv, sousední domy. Případně nahrazujeme vybudováním ochranné stěny.
 • Hřbet draka v podobě měnící se výškové struktury, ideálně na východě nebo po levé straně (stojíme-li zády k hoře),
 • Ploché a oblé prostranství poskytující přehled o dění na západě nebo po pravé straně.
 • Prostor před domem – měl by být větší a atraktivní. Je důležité, jaký výhled je z této čelní pozice a jaké je spojení s okolním prostředím, neboť zde se nalézá naše šťastná čchi (energie). Je důležité, jaké prvky do něj nasadíme (barevné květiny, jezírka, volba přístupové cesty). Ideální je, když prostor před domem je níže než prostor za domem.

Jestliže je při výběru pozemku zastoupen alespoň jeden z uvedených prvků, považujeme tento pozemek za vhodný. Jsou-li zastoupeny tři prvky a více, jde o místo mimořádně šťastné. Pokud pozemek nemá ani jeden z těchto prvků, měli bychom je sami vybudovat nebo hledat pozemek jiný.

Tvar pozemku a umístění domu na pozemku

 • Nejlepší pozemky jsou rovnoramenné – čtverec a obdélník zajišťují stabilitu, vyhýbáme se trojúhelníkovým tvarům.
 • Pokud je tvar nerovnoměrný, pak ideálně od vstupu se rozšiřující. Nepravidelné pozemky je vhodné opticky upravit do pravidelného tvaru.
 • Vždy je dobré umístit dům na pozemku tak, aby měl vztah k okolí, to znamená jinak než doprostřed pozemku. Střed pozemku je dobré ponechat volný.

dům podle fneg shui

Obr.: Dům usazený podle feng shui ideálně – v pozadí s lesem symbolizujícím horu a větším prostorem před domem.

Hlavní zásady pro řešení domu

 • Za nejvhodnější tvar domu považujeme čtverec nebo obdélník do poměru stran max 1:2, případně lze zvolit poměr stran zlatého řezu 1 : 1,618, který využívali při stavbě pyramid již staří Egypťané. Drobné nepravidelnosti domu nejsou na překážku.
 • Vstupní prostor domu by měl mít větší předsíň, ke které by se měla vinout cesta. Zdůrazňujeme meandrovitý tvar přístupu napodobující plynoucí řeku.
 • Střed domu, těžiště, by mělo být volné, nezatížené stěnami nebo jejich křížením. Za velmi nevhodné považujeme umístění koupelny nebo toalety v energetickém středu domu. Podobně je tomu s točitým schodištěm.
 • Čelní stěna souvisí s vitalitou, prosperitou, budoucností a tvořivostí. Tímto směrem by se měl nacházet vchod do domu. Jsou to ústa pro vstup čchi (životní energie).
 • Pomocné místnosti je vhodnější situovat v zadní části domu, nejlépe směrem na sever.
 • Obytné místnosti směrem na J, JV, JZ. Jedno z ideálních schémat je umístění kuchyně na V, jídelny na JV, hlavní obytné místnosti na J a JZ, ložnice na Z, SZ.
 • Výhled nebo vstupní dveře domu z východu považujeme za šťastné. Všechny hrozivé věci přicházející ze západu (komunikace, špatní sousedé, vysílače, pohoří skloněné k domu) považujeme za zvláště nebezpečné a je třeba se od nich ochránit nějakou překážkou.

ing-arch-otakar-chochola
Ing. arch. Otakar Chochola
autorizovaný architekt a expert na feng shui

Text: Ing. arch. Otakar Chochola, Foto: Baufritz, Martin Zeman


Líbil se Vám článek?
gotop