Časopis sruby&roubenky 4/2017
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 4/2017
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Projektování masivních dřevostaveb ve 3D obsahuje také procházku ve virtuálních brýlích

Projektování masivních dřevostaveb ve 3D obsahuje také procházku ve virtuálních brýlích

DAS | Pondělí, 13. listopad 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Prezentace studie probíhá vždy za pomoci 3D modelu, který exportujeme do počítače či tabletu zákazníka. Ten se pak může ve svém počítači procházet po budoucím domě jako ve 3D hře. K souboru s 3D modelem je přiloženo také tištěné paré s položkovým rozpočtem. Doplňujícími způsoby prezentace přímo ve firmě je možnost procházky po domě za pomoci virtuálních brýlí a tisk plastikového 3D modelu.

V životě každého člověka nastane okamžik, kdy musí začít řešit vlastní bydlení. Při rozhodování o tom, jak bude vypadat jeho budoucí zázemí, je postaven před otázku – byt, či rodinný dům? V případě, že volba padne na nový rodinný dům, postavený přímo na míru, ocitáme se hned před třemi zásadními otázkami: kde, co a za kolik.

První etapa stavby začíná výběrem pozemku, který je pro spokojené bydlení zásadní. Musíme vzít v úvahu ekonomický faktor místa v podobě pořizovací ceny a dopravní obslužnosti, dále možnosti napojení pozemku na inženýrské sítě, jeho orinetaci ke světovým stranám, stávající ochranná pásma, věcná břemena, svažitost, historii daného místa a například i sousedy. Co vše zvážit při výběru pozemku je spíše na delší a jiné povídání. Zda je následně zvolený pozemek pro vás tím pravým, zjistíte nejlépe tak, že na něm zkusíte několik dnů přenocovat.

02 koláž postup projektování ve 3D
3D projekt dřevostavby - od představy po 3D BIM model

Po výběru pozemku započne druhá etapa – návrh budoucího rodinného domu. V této fázi je důležitá vize investora. Ideální je definovat, třeba jen bodově, co všechno od budoucího bydlení očekává, co vše by měl dům splňovat a obsahovat. S tímto stádiem úzce souvisí výběr projektanta. Nejlepší variantou je, pokud za projektantem stojí přímo realizační firma, která disponuje projekční kanceláří, rozpočtářem a především realizační složkou. Projekce má tak vždy zpětnou vazbu ze stavby a tato praxe se následně prolíná do interního katalogu ověřených konstrukčních detailů a skladeb.

Firma tak ručí za správnost návrhu od prvotní skici až po předání klíčů od vstupních dveří. Nedostanete se tedy do pozice investora, který stojí mezi dvěma třecími kameny – projekční kanceláří a realizační firmou.

V případě, že trváte na využití externího architekta a realizaci stavby zadáte další firmě, existuje vysoká pravděpodobnost, že během stavby budete nuceni řešit mnohé nepříjemné problémy sami. Důležitý je tedy souvislý vývoj od studie až po realizaci. V naší společnosti provádíme kromě realizace i všechny tři stupně projektové dokumentace: studii, dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci v rámci jednoho komplexního 3D BIM modelu domu, vycházejícího z interního konstrukčního systému firmy.

05 projekt roubenky
Realizace začíná první návštěvou

Práce na každém domě u nás začíná již první návštěvou, při níž se vzájemně poznáme a klienta podrobně vyzpovídáme. Před samotnou návštěvou by si však měli budoucí investoři společně projít základní otázky, vyplývající z dosavadního bydlení. Například orientace ložnice ke světovým stranám: Máte rádi východní sluníčko při probouzení, nebo se raději kocháte v posteli západem slunce? Na takové a podobné další otázky se budeme ptát i na společné schůzce. Také si od vás vyžádáme polohopis s výškopisem, připravíme první variantu studie, absolvujeme návštěvu pozemku a příslušného stavebního úřadu. Obhlídka pozemku je pro projektanta velice důležitá. Získá tak v prvé řadě představu o stavu stavební parcely a možnostech napojení na inženýrské sítě či obslužnou komunikaci. Načerpání energie místa pak usnadňuje i následný návrh domu. Při návštěvě stavební parcely je podstatné také zkonzultovat stavební záměr na obci, odboru územního plánování a stavebním úřadu – stavbě roubenky či srubu nemusí být úřady vždy nakloněny. V době příprav si také zjišťujeme co nejvíce informací o dané stavební parcele. Pročítáme územní plán, poptáváme síťaře o existenci vedení, zjišťujeme věcná břemena a podobně. Následně skládáme vnitřní dispozice s prokreslováním prvních skic vnější hmoty domu.

3D modelování a virtuální procházka s brýlemi

Abychom získali precizně vyprojektovaný objekt, musíme věnovat co nejvíce času právě studii, abychom zanesli maximum informací do BIM (informačního modelu stavby) modelu domu. S dispozicemi, osazením na pozemku a slunečními simulacemi si hrajeme tak dlouho, dokud nedojde k oboustranné shodě. Prezentace studie probíhá vždy za pomoci 3D modelu, který exportujeme do počítače či tabletu zákazníka. Ten se pak může ve svémm počítači procházet po budoucím domě jako ve 3D hře. K souboru s 3D modelem je přiloženo také tištěné paré s položkovým rozpočtem. Doplňujícími způsoby prezentace přímo ve firmě je možnost procházky po domě za pomoci virtuálních brýlí a tisk plastikového 3D modelu. Snažíme se objekt prezentovat tak, aby klient získal o budoucích prostorách co nejjasnější představu a mohl ji s námi dopodrobna konzultovat.

07 stolice projekt roubenky


Po odsouhlasení studie překlápíme projekt do stupně pro stavební povolení. Využíváme tak softwarového vybavení v podobě programu ARCHICAD, který umožňuje naplno aplikovat již předdefinovaný 3D model. Po dokončení stupně pro stavební povolení, ve kterém se konstrukce rozkreslují do detailů, dostane zákazník finální a zároveň realizační rozpočet stavby. Po jeho odsouhlasení investorem může začít společná realizace. Prvním krokem je v takovém případě rozkreslení roubené stavby v programu Dietrichs, kde modelujeme trám po trámu včetně jednotlivých opracování. Tento model je tak podrobný, že obsahuje i předdefinované pozice vývrtů budoucích zásuvek a vypínačů. Tento 3D model je exportován do CAM , programovacího jazyka pro CNC stroj. Oba 3D modely jsou mezi sebou kontrolovány a navzájem propojovány tak, aby nedošlo k chybě. V případě, že si nejsme některými detaily zcela jistí, vytiskneme si je na 3D tiskárně. Výhoda BIM projektování a vytváření 3D modelu tkví v tom, že od počátku projektování je možné vše přesně definovat a tudíž i vyčíslit.

Projektování jako osobní záležitost

Během projektování se snažíme s klientem navázat co nejupřímnější vztah, v němž si vzájemně důvěřujeme. A snažíme se v něm pokračovat i po předání klíčů od domu, neboť každý dům, který postavíme, považujeme za své dospělé dítě, které se vydalo do světa. My jako rodiče se k němu chceme hrdě hlásit a mít z něho radost. Ono bude vědět, že kdyby někdy v budoucnu potřebovalo s něčím pomoci, má za zády rodiče, kteří ho podrží.

Připravil Ing. Oto Uchytil
projektant masivních dřevostaveb OK PYRUS


Líbil se Vám článek?
gotop