Časopis DŘEVO&stavby 6/2016
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 6/2016
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Jak si dřevostavby rozumí s živým ohněm

Jak si dřevostavby rozumí s živým ohněm

Michal Babor | Úterý, 07. březen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Rodinný dům bez krbu nebo krbových kamen? V žádném případě! Zatímco mužská část domácnosti dokáže nad přítomností nebo absencí živého ohně v obývacím pokoji mávnout rukou, jsou to většinou jejich ženské protějšky, které si nově budovaný domov bez zkrocených plamenů nedokážou představit.

V potřebě možnosti přitopit si pár polínky se dost možná odráží archetyp ženy jako udržovatelky ohně, která se přípravě jídla nad ohněm věnovala od chvíle, kdy se Homo erectus přestal ohně bát a začal ho využívat. Krb či krbová kamna prostě do domu chceme, teď jde jen o to, jak se s takovým technickým zařízením popasujeme v dřevostavbě s nízkou potřebou tepla nebo dokonce v pasivním domě. Sáhneme-li vedle, bude krbová vložka plnit úlohu úložného prostoru, protože i při krátkém zatopení se dům nesnesitelně přehřeje. Několika odborníkům jsme položili dotazy, na které jste se nejčastěji ptali v diskuzi na webových stránkách tohoto časopisu. S výběrem vám pomůže také srovnání a recenze krbových kamen.


Stanislav Hajdušek
prodejce norských krbových kamen a krbových vložek JOTUL
PragoNordPraha.cz

LudlowStovesLtd 1558339_BEMBRIDGECo je do dřevostavby vhodnější – krb, nebo krbová vložka? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Volba krbu nebo krbových kamen je pro dřevostavbu v obou případech správná, neboť získáváte teplo nezávislé na dodávce elektřiny či plynu a jste schopni přežít za všech okolností. Rozhodování je vždy otázkou designu prostoru, kam se bude zařízení instalovat, a také financí: krbová kamna jsou podstatně méně náročnou investicí než krb a jeho obestavba.

Rozdíl mezi krbem a krbovými kamny je velmi zásadní. Krbová kamna instalujete do místnosti, zaústíte je do komínového průduchu, a pokud je komín po pečlivé revizi odbornou kominickou firmou, můžete rovnou zatopit. Zvolíte-li krbovou vložku, musíte se zamýšlet nad designem a materiálem obestavby, neboť vložka se obkládá nehořlavým a k tomu určeným materiálem. Hotový krb, tedy obezděná krbová vložka, tvoří v prostoru často velmi výrazný prvek, zabírá pochopitelně více místa a v neposlední řadě je výrazně finančně náročnější.

Výkon zařízení se volí podle velikosti vytápěného prostoru – průměrný výkon krbových kamen je kolem 6 kW, krbových vložek do 10 kW. Výhodou obestavby krbové vložky je možnost rozvodů teplého vzduchu do vyšších pater budovy. Doporučuji věnovat pozornost rozvodům už v projektovém řešení, aby z potrubí nevznikl zvukovod. Samozřejmostí musí být instalace rozvodů a celého zařízení odbornou firmou, protože dřevostavba je z podstaty svého konstrukčního řešení náchylnější na zahoření. Vždy je to však potřeba konzultovat s prodejcem a na základě tepelných ztrát budovy se finálně rozhodnout.

Lze použít kamna na pelety také jako doplňkový zdroj tepla dřevostavby?

Kamna na pelety jsou určena spíše pro komplexní vytápění domu, ať už s radiátory nebo s podlahovým vytápěním. Osobně bych tato kamna do obývacího pokoje nedoporučoval, protože jejich plamen je vizuálně malý a design kamen je hodně průmyslový. Navíc je třeba počítat s dalšími prostory pro skladování pelet.

Kdy je třeba kamna připojit k externímu přívodu vzduchu a jak se řeší?

V současné době všechny novostavby podléhají velmi přísným stavebním normám, jejichž splnění předpokládá instalaci dobré tepelné izolace a kvalitních oken a dveří. Krby a krbová kamna spotřebovávají velké množství vzduchu, který je podmínkou jejich efektivního spalování. Zatímco ve starých domech přívod vzduchu zajišťovaly netěsné výplně otvorů, v moderní, vzduchotěsné dřevostavbě je třeba zajistit přívod čerstvého vzduchu z exteriéru nebo třeba ze sklepa jinak – externě. Ve fázi projektování domu je nutné se rozhodnout, kde budou krb nebo krbová kamna stát, a instalovat pod ně do hrubé podlahy plastovou trubku o průměru předepsaném výrobcem (zpravidla osm centimetrů). Vývod se napojí flexibilní hliníkovou hadicí na hrdlo krbové vložky a v ideálním případě by měl být opatřen zařízením pro uzavření cesty pro případ, že se v krbu netopí. Pokud někdo nemá možnost instalovat externí přívod vzduchu, ať už z jakýchkoliv důvodů, pak doporučuji nechat otevřenou větračku či pravidelně místnost po dobu topení v krbu větrat.

Jaký je rozdíl mezi sálavým a akumulačním teplem a které z nich je pro dřevostavby vhodnější?

Z mého pohledu je pro dřevostavbu dobrá kombinace sálavého, přímotopného i akumulačního tepla. Ve Skandinávii (autor žil šest let v dřevěném domě v norském Trondheimu – pozn. red.) mají všechny dřevěné domy krbová kamna či krby jako zdroj nezávislého tepla a pro zajištění nádherné atmosféry při pohledu na praskající polena, zatímco za okny je – 30 °C. To je sálavé teplo.

Všude tam, kde mají v domě dlažbu, využívají elektrické topné kabely nebo topné rohože, které pomocí přesných elektronických termostatů hlídají teplotu podlahy. Do pokojů instalují Norové přímotopné panely, které jsou nenápadné, elegantní a úsporné, neboť i ty jsou osazeny elektronickými termostaty a udržují teplotní pohodu v každé místnosti zvlášť (jinou teplotu máme rádi v ložnici, jinou v obývacím pokoji a jinou na chodbách domu). Celý systém reguluje řídicí jednotka, která pomocí rádiových vln dává informace v čase jednotlivým panelům či termostatům – nastavení času a teploty si vždy určuje majitel domu a rozhoduje, kdy bude topit a kdy jen temperovat. Výhodou takového systému jsou nízké pořizovací náklady, nízké provozní náklady, flexibilita a velmi snadná a rychlá instalace. Nezanedbatelné jsou záruky na celý systém elektrického topení a desetiletá záruka na litinová kamna či krbovou vložku.

Martin Čejka
prodejce kanadských krbových kamen
Vanellus Energy s.r.o.

LudlowStovesLtd 1290403_ClearburnDoubleSidedČím jsou specifická kanadská krbová kamna a jak fungují?

Krbová kamna a krbové vložky od výrobce PacificEnergy nabízejí technologie hoření světové úrovně: CB spalování dřeva (z angl. clean burn – čisté spalování) a předehřev spalovacího vzduchu v nerezové izolované komoře, díky které se značně zvyšuje jejich účinnost. Delší doba hoření je zajištěna díky patentované technologii EBT II (Extended Burn Technology), která řídí přívod vzduchu do topeniště tak, aby udržel krbová kamna v optimální teplotě nutné k dlouhému hoření.

Jaký je minimální výkon a jak se reguluje?

Celý průběh hoření se u systémů Pacific Energy reguluje snadno jednou pákou. V závislosti na výběru modelu může být minimální výkon i 2 kW. I při tomto výkonu je zaručen dokonalý oplach skla a díky nerezové komoře i vysoká účinnost.

Jaké jsou požadavky na komín?

Minimální účinnou výšku komína předepisují platné normy a činí 450 cm. Optimální komínový tah je v rozmezí 12-20 Pa. Kamna vybavená systémem EBT je možné napojit i na komín s nižším komínovým tahem.

Jak je zajištěno, aby se sklo v dvířkách kamen nešpinilo?

Čištění skla je zajištěno tzv. systémem AirWash čili umývání skla pomocí proudění horkého vzduchu. Vysoké teploty, které vznikají při předehřívání v horní komoře, spalují většinu nečistot obsažených ve spalinové komoře a zbylý předehřátý vzduch proudící před předním sklem zabraňuje jejich usazování na sklo.


Vojtěch Štecher

výrobce českých krbových vložek
FLAMEN, s.r.o.

03 FLAMEN OMEGA 90V LZa jakých podmínek lze použít krbová kamna jako hlavní zdroj tepla v dřevostavbě?

Krbová kamna jsou z podstaty věci nikoli hlavním, ale doplňkovým zdrojem tepla v rodinném domě. To proto, že nejsou automatická a pro udržení stálé teploty v domě je nutné pravidelně přikládat a tedy být stále doma. Pro případ, kdy osazenstvo domu odjede na více hodin či několik dnů pryč, je nutné mít další, automatický zdroj tepla, aby dům neprochladl. Aby krbová kamna mohla vytápět celý dům, měla by mít teplovodní výměník, který umožní rozvedení vytvořeného tepla do dalších místností domu prostřednictvím radiátorů nebo teplovodního podlahového vytápění.

Pro udržení tepla v celém domě je potřeba v krbových kamnech dostatečně topit, aby voda v teplovodním výměníku měla dostatečnou provozní teplotu. To s sebou může nést určité omezení komfortu obyvatel ve smyslu zvýšeného provozu, neboť je potřeba ke kamnům přinášet dostatek dřeva a s tím je spojena vyšší prašnost (kousky kůry, hlína, písek atd. opadávající z dřeva). S nadsázkou lze říci, že použitím krbových kamen jako hlavního zdroje tepla v rodinném domě si uživatel dělá „kotelnu v obývacím pokoji".

Jakých nejčastějších chyb se lze dopustit při instalaci krbu?

Častou chybou je pořízení krbové vložky příliš velkého výkonu. Topení takovou krbovou vložkou potom působí příliš vysokou teplotu v místnosti, což značně narušuje komfort.


• Kvalita krbové vložky

Pokud v krbové vložce topíme pouze příležitostně, nižší kvalita krbové vložky ničemu nevadí. Pokud ovšem plánujeme topit například dvakrát týdně či častěji, je třeba velmi dobře vybírat. Ptejme se na použité materiály krbové vložky, na jejich kvalitu, na záruku poskytovanou výrobcem na krbovou vložku.

• Komín

Pro správnou funkci krbové vložky je potřeba vhodný průměr a dostatečná účinná výška komínu. Tyto dva parametry zajistí správný tah komínu. Průměr komínu by měl být minimálně stejný nebo větší než průměr k.ouřovodu na krbové vložce a činná výška komínu by měla být minimálně 5 m (délka od hrany sopouchu po ústí komínu).

• Podlaha pod krbem

Krbová vložka je i s obestavbou poměrně těžká a tomu musí odpovídat nosnost podlahy. Prvním možným problémem je nosnost podlahy, pokud se krbová vložka instaluje v patře. Je vždy nutné vědět, jakou má podlaha nosnost a jakou hmotnost má krbová vložka i s obestavbou.

Druhým problémem může být zateplovací vrstva v podlaze. Podlaha se zateplovací vrstvou může mít příliš nízkou nosnost a může se stát, že pod tíhou krbové vložky taková podlaha praskne a krbová vložka se zčásti nebo zcela do takto měkké podlahy propadne. Řešením v tomto případě je dostatečně vyztužit podlahu pod krbovou vložkou již v průběhu stavby.

• Stavba svépomocí

Instalace krbové vložky svépomocí sice neodporuje žádným předpisům, ale samozřejmě hrozí riziko nesprávné instalace a následné nefunkčnosti krbové vložky nebo dokonce poškození domu. Nesprávně provedená instalace krbové vložky se projevuje špatným hořením, kouřením do místnosti a může také způsobit požár domu.

Nejčastějšími problémy jsou napojení krbové vložky na komín, použití nevhodných materiálů na obestavbu krbové vložky a nesprávně provedená samotná obestavba krbové vložky. Materiálu obestavby se věnujeme v další pasáži tohoto článku. Nesprávně provedenou obestavbou je nejčastěji opomenutí izolovat krbovou vložku ze všech jejích stran, včetně stěny za krbovou vložkou či stropu nad krbovou vložkou.

Mgr. Michal Babor

Z životní dráhy učitele, kterým jsem chtěl být snad už v peřince, jsem před drahnou řádkou let zběhl do sféry časopisů o bydlení. Ze zaměstnance jsem se před deseti lety stal zaměstnavatelem, ale redakční práci zůstávám věrný...

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop