Přehled systémů plošného vytápění / chlazení Kermi x-net

Přehled systémů plošného vytápění / chlazení Kermi x-net

Komerční sdělení | Úterý, 16. duben 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Všechny skříně pro rozdělovače, systémy regulace a rovněž všechny komponenty potřebné pro instalaci a provoz, které zahrnuje výrobní program Kermi x-net, jsou napříč všemi systémy perfektně navzájem sladěny. Díky speciálním systémovým komponentám lze systémy x-net využít i k ochlazování místností v letních měsících.

Systémy plošného vytápění / chlazení Kermi x-net:


x-net C16 clip systém

kermi-x-net-c16-clip-system-1

X–net C16 clip systém je univerzální řešení a je zkoncipován speciálně pro problematické aplikace charakterově odlišných druhů půdních podkladů. Přesvědčí mimořádnou odolností a vynikající zpracovatelností. Díky rychlé a snadné montáži lze docílit úspory času i nákladů.

Tento systém podlahového vytápění/chlazení není závislý na podlahové izolaci, je v souladu s normou DIN EN 1264 a DIN Certco a splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny v praxi. Vyznačuje se zejména mimořádnou vhodností tekuté stěrky a umožňuje použití libovolné izolace pod panelem o tloušťce 5 mm. Tento systém je v kombinaci s minerální vlnou skvělým řešením zejména při požadavcích na vysokou míru ochrany proti hluku.

kermi-x-net-c16-clip-system-2

Obr.: x-net C16 clip systém – instalace tohoto univerzálního systému na jakýkoli podklad je rychlá a spolehlivá. Foto: Kermi GmbH

Rovněž překrytí instalačních kanálů v hrubé podlaze nebo zpracování při rekonstrukcích tam, kde vlastnosti podkladu nejsou zrovna ideální, je zcela bezproblémové díky lehkým panelům odolným vůči zatížení či lámání. Díky variabilní výšce izolace, popř. pokládce bez izolační hmoty lze dosáhnout nízké konstrukční výšky podlahy. Clipy systému x-net C16 sloužící k upevnění otopné trubky jsou velmi odolné proti poškození např. tahem nebo nárazem způsobené hadicí pro potěr nebo chůzí po instalační ploše.

↑ Zpět na začátek


x-net C11 Nopový systém a x-net C12 Tacker systém

kermi-x-net-c11-nopovy-system

Kromě systému x-net C16 clip je k dispozici pro mokrý způsob pokládky nopový systém x-net C11 a x-net C12 Tacker systém. Mimořádnou výhodu při použití nopové desky představuje přesné dodržení vzdálenosti trubek, které systém umožňuje, vysoká přídržná síla trubky u nopů a chráněná poloha otopné trubky mezi nopy. Při použití Tacker desek x-net C12 je naproti tomu možné libovolné uspořádání otopných okruhů, a to i při složité prostorové geometrii.

kermi-x-net-c12-tracker-system

Oběma systémům je společná možnost instalace jak na bytových stropech s kročejovou izolací, tak také možnost použití izolace z tvrzené pěny pro vysoké užitečné zatížení.

↑ Zpět na začátek


x-net C13 Suchý systém

kermi-x-net-c13-suchy-system

X-net C13 suchý systém umožňuje instalaci podlahového vytápění např. na dřevěných stropech s omezenou statickou zatížitelností a poskytuje výhodu krátké doby schnutí díky použití suchých potěrů. Systémovou desku pro suchý systém x-net C13 o výšce pouhých 25 mm z tvrdé pěny, kterou lze snadno zpracovat, lze při pokládce jednoduše přizpůsobit půdorysu. Teplovodivé plechy tvaru omega pevně přidržují otopnou trubku během montáže, chrání jí ve fázi stavby a zajišťují rovnoměrný rozvod tepla. Zakrytí systému lze provést vhodným suchým potěrem nebo také mokrým potěrem.

↑ Zpět na začátek


x-net C15 Tenkovrstvý systém

kermi-x-net-c15-tenkovrstvy-system

Všude tam, kde je k dispozici pouze malá instalační výška, lze použít tenkovrstvý systém x-net C15. Díky celkové instalační výšce 17–22 mm je ideálním řešením všude tam, kde má rozhodující význam montážní výška a nízká hmotnost.

Tento systém rovněž vyniká mimořádně snadnou montáží. Náročné přípravné práce jako sekání nebo vybourávání zde nejsou vůbec nutné. Nopové prvky pro pokládku otopných trubek lze snadno pokládat přímo na různé stávající podlahové krytiny.

Díky malé míře překrytí otopných trubek litou hmotou lze systém x- C15 provozovat s mimořádně nízkou teplotou přívodu, což přináší energetickou efektivitu a dává systému schopnost mimořádně rychlé reakce. Výhodná je rovněž krátká doba schnutí, která umožňuje rychlý postup stavby.

↑ Zpět na začátek


x-net C14 Průmyslový systém plošného vytápění

kermi-x-net-c14-prumyslovy-system-1

V betonových vysoce zatěžovaných podlahách lze použít průmyslové plošné vytápění x-net C14. Otopné trubky jsou v tomto případě integrovány do staticky nosné ocelobetonové konstrukce. U průmyslových podlah se nepoužívá klasická podlahová konstrukce s plovoucím potěrem, aby podlaha mohla absorbovat vysoké užitečné zatížení. Otopné trubky lze upevnit buď přímo na ocelovou výztuž, nebo pomocí speciální svěrné lišty x-net na libovolné podklady.

kermi-x-net-c14-prumyslovy-system-2

Tak lze ve skladovacích halách, komerčních stavbách, apod. vytvářet vytápěné podlahy, které odolávají velkým zátěžím a které lze zároveň hospodárně provozovat v nízkoteplotním provozu.

↑ Zpět na začátek


x-net C21 a C22 Systémy stěnového vytápění

kermi-x-net-c21-system-stenoveho-vytapeni-2

kermi-x-net-c21-system-stenoveho-vytapeni

Jako alternativu nebo doplněk podlahového vytápění lze se systémy x-net realizovat rovněž stěnové vytápění. Suchý systém stěnového vytápění x-net C22 využívá systémovou desku x-net C13 a pro omítkový systém stěnového vytápění x-net C21 se používá svěrná lišta x-net.

kermi-x-net-c22-system-stenoveho-vytapeni

↑ Zpět na začátek


Připojovací sada x-link plus

Připojovací sada x-link plus je určena speciálně pro použití renovacích – a v kombinaci s tenkovrstvým systémem x-net C15 je skvělým řešením při rekonstrukcích koupelen.

kermi-x-link-plus

Připojovací sada x-link plus se dodává se pro vybrané designové radiátory z výrobního programu Kermi a umožňuje dodatečné napojení podlahového vytápění přes stávající přípojení radiátoru. Díky tomu není nutná nákladná přestavba kvůli vytvoření dalšího otopného okruhu s nízkou teplotní úrovní pro podlahové vytápění.

Možnost oddělené regulace radiátoru a podlahového vytápění zůstává zcela zachována. Připojovací sada x-link plus je zcela skryta za krytem radiátoru. Kombinovaný provoz prozrazuje pouze dodatečná termostatická hlavice na radiátoru.

↑ Zpět na začátek


Temperování místností plošným chlazením v létě

Plošné chlazení se stále více využívá v kancelářských a administrativních budovách a rovněž i v bytové výstavbě s vysokými nároky na komfort. Příčinou je vývoj architektury, klimatu a legislativy, který klade na chlazení stále vyšší nároky. Pouhé větrání okny k odvádění tepla nestačí. Jako doplněk nebo účinná alternativa k běžným systémům založených na proudění vzduchu (klimatizací) poskytuje plošné vytápění dvojí užitek díky možnosti využití funkce plošného chlazení – a to bez významného zvýšení finančních nákladů při instalaci.

  • Kromě velkoplošného a nepřetržitého odvádění tepla se prouděním studené vody s obvyklou teplotou přívodu 16 °C až 18 °C rovněž sníží povrchová teplota obvodových zdí o několik stupňů oproti teplotě v místnosti.
  • V důsledku snížení průměrného sálavého tepla obvodových zdí se tak dosáhne pociťované (operativní) teploty, která je ještě o 1–2 °C nižší než skutečná teplota vzduchu. Ve srovnání se systémy založenými na proudění vzduchu tak vzniká v místnosti příjemné prostředí i při vyšších teplotách.
  • Pro zisk studené vody lze použít přirozené zdroje jako např. podzemní vodu nebo zemní kolektory. Rovněž při poskytnutí studené vody pomocí tepelných čerpadel nebo chladicích jednotek lze v důsledku relativně vysokých teplot vody předpokládat pouze minimální energetickou náročnost.
  • Při dimenzování je kromě fyziologických aspektů třeba dbát na to, aby kvůli zamezení kondenzace vody povrchová teplota podlahy neklesla pod bod tání.
  • Všechny systémy Kermi x-net jsou vhodné pro kombinované využití jako podlahového vytápění/chlazení.

Sladěné komponenty pro skvělý tepelný komfort

Všechny skříně pro rozdělovače, systémy regulace a rovněž všechny komponenty potřebné pro instalaci a provoz, které zahrnuje výrobní program Kermi x-net, jsou napříč všemi systémy perfektně navzájem sladěny. Díky speciálním systémovým komponentám lze systémy x-net využít i k ochlazování místností v letních měsících.

kermi-x-net-prehled

gotop