Jak správně a úsporně topit nejen ve sporáku?

Jak správně a úsporně topit nejen ve sporáku?

Redakce | Středa, 03. únor 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Správné topení není věda, ale je potřeba dodržovat několik důležitých pravidel. Poradíme vám, jak zatopit ve sporáku tak, abyste v něm upekli skvělou husu, ale také, jak a čím přikládat do kamen i do kotle tak, abyste ušetřili svou peněženku i zdraví.

Nemyslete si, že vaření a pečení na kachlovém sporáku není možné dobře regulovat. Jak se vám jednou podaří dokonale propéct husu a z horní trouby vyndat buchty heboučké jako peříčko, máte vyhráno. Po letech pokusů a omylů pravděpodobně zjistíte, že základem úspěchu je mít po ruce správné dřevo, které je právě potřeba.


Začíná to otýpkou chrastí

Na snadné rozdělání ohně si připravte malé otýpky chrastí. Dobře se skladují, když je převážete provázkem. Drží pohromadě a nerozsypávají se. Chrastí je hodně tenké, takže aby se měl oheň čeho v plotně chytit, přidejte k němu ještě pár smolniček – natenko naštípaných smolných třísek z borovice, které hoří hned a krásně voní. Ideální je, když je součástí sporáku ohřívárna – teplý výklenek nebo přihrádka, kde je můžete skladovat.

jak-spravne-topit-chrasti

K tomu, aby oheň začal opravdu svižně hořet a zahřívat pláty, je třeba přidat ještě pár silnějších třísek. Do jejich ostrých hran se oheň snadno zakousne, rychle nabírá na síle a za chviličku můžete postavit vodu na čaj. Prudší oheň a tím i vyšší teplotu plátu pořídíte březovými nebo smrkovými štípanými polínky.

jak-spravne-topit-polinka

Když přiložíte kulatinu – a k tomu třeba ještě z tvrdého švestkového, višňového nebo trešňového dřeva – můžete se jít klidně projít. Oheň si totiž musí dát dost velkou práci, než se přes kulatý povrch do polena vůbec zakousne (i proto se ve starých chalupách zakulacovaly hrany trámu, aby tak snadno nepodlehly případnému požáru). Při pečení v troubě pak můžete plameny popohánět přidáním šišek.

jak-spravne-topit-sisky

obr.: Suché borové šišky jsou nejlepším topivem při pečení. Rychle hoří, vyšlehnou dlouhým jasným plamenem a silně hřejí. Foto: archiv časopisu Krásný rok


Čtyři parametry ovlivňující vytápění tuhými palivy

Topení v kamnech ale není jen atrakce na chalupě, když si chcete užít romantiku. Pokud vás vždy lákalo mít kamna doma, vězte, že jejich provoz může být ekologický i úsporný. Záleží ale na vás! Pro všechny, kdo chtějí topit moderně (ať už v kamnech, nebo v kotli), ušetřit za palivo a ve výsledku méně kouřem obtěžovat i své okolí, sestavilo Výzkumné energetické centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě deset jednoduchých pravidel, jak topit.

„Problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností se věnujeme už přes 20 let," říká Ing. Jiří Horák z centra a dodává, že jeho součástí je zkušebna spalovacích zařízení, kde uskutečnili už na tři tisíce spalovacích zkoušek s nejrůznějšími typy kotlů, kamen a paliv.

„Jejich výsledky a dlouhodobé praktické zkušenosti nám umožňují říci, že existují čtyři základní parametry, které nejvíce ovlivní to, co vychází z komína při vytápění domácnosti tuhými palivy," vysvětluje Jiří Horák:

  • typ spalovacího zařízení,
  • typ a kvalita paliva,
  • kvalita obsluhy,
  • údržba.

Pokud jen jeden z uvedených parametrů bude špatný, ovlivní to celý výsledek. Nestačí jen zlepšit jeden parametr, například vyměnit kotel, je nutné se zaměřit na všechny čtyři. Během všeho toho hoření, ohně, kouře a dýmu se ve zkušebně Výzkumného energetického centra zrodila postava Smokemana, který se v edukativní show Smokeman zasahuje snaží lidem prakticky ukázat, jak správně topit.

jak-spravne-topit-stara-kamna

obr.: Kořeny a suky, odpadlé při řezání ovocného dřeva, udrží oheň stejně dlouho jako uhlí. Foto: archiv časopisu Krásný rok

Smokemanovo desatero aneb Bible správného topení


1. Můj kouř

Osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho druhého. Zajímejte se, co stoupá z vašeho komína. Kouř nerespektuje hranice a opravdu není jedno, co, jak a v čem spalujete. Pár bezohledných „čmoudilů" dokáže výrazně zhoršit kvalitu vzduchu v širokém okolí jejich domu.

2. Suché dřevo

Sušte dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřejete a bude méně kouřit. Dřevo živého stromu obsahuje asi 35–60 % vody v dřevní hmotě. Pro obsah 50 % to znamená, že pokud přiložíme do kamen kilogram dřeva, dáme do ohniště půl kilogramu dřevní hmoty a půl litru vody.

Protože voda nehoří, nejdříve se ohřeje a potom se začne v ohništi vypařovat, což spotřebuje část tepla a následkem je nižší teplota v ohništi a horší kvalita spalování. Pokud necháme sušit dřevo v dobře větraném dřevníku nebo venku pod přístřeškem, asi za jeden až dva roky klesne obsah vody pod 20 %. Dřevo s takovýmto obsahem vlhkosti již můžeme považovat za suché a vhodné pro spalování v kamnech či kotlích.

3. Odpadky do ohně nepatří

Domovní odpad v malých spalovacích zařízeních sice shoří, ale jen za cenu nadměrné produkce emisí celé škály znečišťujících látek. Opět se vracíme k prvnímu pravidlu, které nabádá k ohleduplnosti vůči okolí, navíc kontejnery na tříděný odpad jsou zdarma. Odpadky sice obsahují rozumné množství energie, ale kvalitně se dají spálit pouze v zařízeních k tomu určených (spalovny), kde je spalovací proces řízen a spaliny jsou následně dostatečně vyčištěny!

4. Oheň neduste

Oheň potřebuje k životu kyslík. Pokud mu přívod k němu přiškrtíte, začne se chovat nestandardně. V palivu hoří hořlavina, která je z převážné části tvořena uhlíkem a vodíkem. Pro kvalitní spálení jednoho kilogramu dřeva je spotřeba do kamen či kotle přivést přibližně 10 m3 vzduchu, jinak shoří pouze částečně nebo vůbec. Tím se snižuje míra využití energie paliva a také se zvyšuje produkce znečišťujících látek.

5. Polínko po polínku

Přikládejte raději častěji a méně než jednou velkou dávku. Palivo dodané do ohniště prochází čtyřmi fázemi: ohřev, usušení (odpaří se voda), uvolnění prchavé hořlaviny (plamen) a hoření odplyněného zbytku. Tyto fáze se různě překrývají, ale se zvětšující se dávkou paliva dochází k zvýraznění přechodu jednotlivých fází, takže kvalita spalování je u prohořívacích kotlů výrazně horší než u kotlů automatických. Pokud do prohořívacího kotle přiložíte častěji a méně, bude spalování lepší.

6. Čistota

Pravidelně čistěte kotel a komín. Usazené sazea popílek se chovají jako izolace a brání předávání tepla. Komín je nutné čistit kvůli bezpečnosti, protože může dojít k zahoření sazí. Pokud je spalovací proces velmi nekvalitní, hrozí postupné zanášení komínu, což způsobuje provozní (komín netáhne) a bezpečnostní problémy (spaliny se uvolňují i do místnosti).

7. Moderna

Používejte moderní kotel či kamna. Obměna spalovacích zařízení je nákladný proces, a ne všichni si ho mohou dovolit, nicméně existují různé dotační programy, které se snaží zmenšovat rozdíl mezi náklady na pořízení nové a staré technologie (například Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám).

8. Teploty

Udržujte teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C. Účinnost spalovacích zařízení na tuhá paliva se pohybuje od necelých deseti (otevřené krby) až do devadesáti procent (automatické a zplyňovací kotle). Pokud je zařízení provozováno špatně, razantně se navýší ztráty únikem hořlaviny v tuhých zbytcích a ve spalinách (černý popel, saze, vysoké koncentrace CO).

Pokud při správném přebytku spalovacího vzduchu je teplota spalin vyšší než 250 °C, je komínová ztráta zbytečně veliká (vypouštíte teplo komínem). Pokud ovšem by teplota byla moc nízká (pod 150 až 100 °C), hrozí srážení páry a dehtů, což snižuje životnost komínu a spalovacího zařízení.

9. Nepřetápějte

Nepřetápějte a topte jen tam, kde potřebujete. Spotřebu tepla ovlivňují parametry stavby, způsob jejího využívání a také požadovaná teplota v jednotlivých místnostech a chodbách obytných domů. Zvažte, kde a jak potřebujete topit, a optimalizujte spotřebu tepla. Snížení teploty v místnostech o 1 °C ušetří přibližně šest procent ročních nákladů.

10. Jako soused

Topte tak, jak chcete, aby topil váš soused. Toto pravidlo je asi nejdůležitější a k jeho dodržení není třeba žádné speciální vybavení ani zařízení.

jak-spravne-topit-uvodni

obr.: Jižní strana domu je ideální ke skladování dřeva, slunce dřevo prosuší a proudí zde dostatek vzduchu. Foto: archiv časopisu Krásný rok

Text a foto: archiv časopisu Krásný rok


srubyaroubenky-casopis-titulka-4-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu sruby&roubenky 4/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 69 Kč

koupit časopis

 

SaR 4-2020

 


Líbil se Vám článek?
gotop