Jak na dodatečnou instalaci komína

Jak na dodatečnou instalaci komína

Redakce | Středa, 30. srpen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Energetická krize v minulém roce odstartovala boom obnovitelných zdrojů. Velcí spotřebitelé vsadili většinou na co největší možnou plochu fotovoltaických elektráren, hodně soukromých osob ale obrátilo svou pozornost i k fundamentálnímu zdroji tepla – tedy ke dřevu. Ne všichni ovšem s podobnou situací počítali už při výstavbě, a tak bylo třeba řešit kromě pořízení topidla i spalinovou cestu.

Hodně moderních staveb s velmi nízkou spotřebou tepla dnes vzniká bez komínu – není potřeba, protože malé tepelné ztráty objektu pohodlně pokryje nepříliš velké množství elektrické energie. Možná jste po první zimě zjistili, že není nad „teplo domácího krbu". Nebo máte k dispozici vlastní zdroje dřeva a napadá vás, že by možná nebylo od věci pořídit krbovou vložku s výměníkem, a kromě vzduchu ohřívat i teplou užitkovou vodu. Ať už je motivace jakákoliv, dodatečnou instalaci komínu řeší každoročně mnoho stavebníků, a to i v dřevostavbách. Důležité otázky, týkající se právě této problematiky, jsme položili panu Ing. Valtru Sodomkovi, autorizovanému školiteli z asociace pro optimalizaci komínů a spalování (APOKS).

Otázka pro odborníka


Jak vybrat nejlepší umístění budoucího komínu?

  • Z hlediska funkčnosti lze u tlakově uzavřených staveb spotřebič umístit v podstatě kamkoliv. Je třeba přihlédnout pouze k požárně bezpečnostním předpisům, tedy dodržení výrobcem daných odstupových vzdáleností spotřebiče od hořlavých konstrukcí.
  • Z hlediska dodatečné montáže jsou obvykle limitujícím problémem prostupy obvodovým pláštěm a střechou. Tedy místy, která mohou být poměrně obtížně přístupná a současně extrémně náročná na zachování těsnosti a požární bezpečnosti stavby.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že obecně "nejlepší" místo pro umístění neexistuje. Vždy záleží na konkrétních podmínkách v dané stavbě.

Hraje při takovém rozhodnutí roli například i technologie, kterou je dřevostavba vystavěna?

Pochopitelně by bylo limitně problémové, pokud by komín byl v kolizi s konstrukcemi zajišťujícími statiku a soudržnost stavby jako celku. Nosné konstrukce jsou proto limitující jak pro vodorovné, tak horizontální prostupy obálkou budovy. To se týká nejen komínu, ale i přívodu spalovacího vzduchu. Při technickém řešení je tedy nutné přihlížet ke konkrétním skladbám podlah, stěn, stropů i střechy.

Jak se dodatečně řeší prostupy ve stěnách/střechách a je vůbec možné zajistit i při dodatečné instalaci komínu neporušení vzduchotěsnosti domu?

Požadavek na zachování vzduchotěsnosti je zcela zásadní a jeho nedodržení by představovalo prakticky omezení funkčnosti celého objektu. Musí být zvolena technologie prostupů, která zajistí, že vzduchotěsnost bude dodržena i po montáži komínu. Na trhu je k dispozici několik typů průchodek a přídavných izolací, které je možné v jednotlivých případech použít. Výhodné je v této souvislosti použití nerezových izolovaných komínů, vždy v kombinaci s průchodkou nebo přídavnou izolací v prostupu.

Předpokládám, že u nových, maximálně utěsněných domů je třeba řešit i přívod vzduchu pro spalování. Jakým způsobem?

I přívod vzduchu musí být v prostupech tlakově utěsněn. Existují dva základní principy, a to přívod horizontální a přívod vertikální. Oba mají své výhody a nevýhody a své, leckdy náruživé zastánce, nicméně obecně nelze říci, že jeden ze způsobů by byl obecně lepší a druhý horší. Jediným objektivním rozdílem je tlaková ztráta, která je u horizontálního vedení zanedbatelná, na rozdíl od vedení vertikálního, kde se musí dopočítat a představuje mnohdy významnou ztrátu. Rozdíl může být z hlediska požární bezpečnosti, zejména pokud je přívod vzduchu integrován do odvodu spalin.

Jaké dělají stavebníci při dodatečném zřizování komínu nejčastější chyby?

Asi největším problémem je podcenění takového zásahu do stavby ze strany zákazníka, často v kombinaci s výběrem ne zcela solidní realizační firmy. Zákazníci jsou často manipulováni především do nákupu jednotlivých komponent spalinové cesty (spotřebič, kouřovod, komín, přívod vzduchu), aniž by byla zaručena jejich optimální funkčnost v konečné sestavě.

Existují na trhu systémy určené pro dodatečnou instalaci?

Spíše lze mluvit o systémech s výhodou používaných ve dřevostavbách. V tomto typu staveb se v západní Evropě už několik desetiletí využívá tzv. systému požárně bezpečnostních izolačních šachet, které se používají obvykle v kombinaci s ocelovými komíny. Komín je pak v interiéru objektu po celé délce uložen v této šachtě, která je certifikována a provedena tak, aby zajistila tlakovou těsnost i požární bezpečnost. Z hlediska požární bezpečnosti se nejedná o přídavnou izolaci, šachta tedy může být certifikována samostatně, nikoliv jako součást konkrétního komínového systému.

Ing. Valtr Sodomka
Ing. Valtr Sodomka
technický garant Komínové asociace APOKS
Foto: APOKS

DrevoaStavby.cz Instalace komínu dodatečně krbová kamna

Info: APOKS je nezávislý neziskový spolek, jehož cílem je vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumu a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem zplodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí. Foto: Gerard Brown, Zdroj: Dreamstime

Otázka pro odborníka


Jaký z vašich komínových systému je nejvhodnější pro dodatečnou instalaci?

Jednoznačně nerezový komínový systém, který lze postavit během jediného dne a pořídit si ho dodatečně k domu můžete i bez náročných stavebních zásahů. Protože je komín velmi lehký, nepotřebuje základ a je možné ho ukotvit přímo na zeď. Může stát z vnější strany na fasádě a není přitom nijak závislý na vnitřní dispozici objektu. Bez problémů ho lze instalovat i na dřevostavby či chaty. V kombinaci s přírodním dřevem může v exteriéru i interiéru vytvořit zajímavý designový prvek.

Schiedel nabízí hned několik variant nerezového třívrstvého komína. V lesklém provedení systém ICS, Kerastar nebo pak i v lakovaném provedení systém Permeter a to hned ve třech základních barevných variantách. Ať už v klasicky černém, šedém nebo bílém provedení. Tyto komíny disponují nerezovou vnitřní vložkou odolnou až do teploty T600°C a nerezovým (u Permeteru pozinkovaným, lakovaným) pláštěm. Systémy ICS a Permeter lze objednat jak s 25 mm tak i s 50 mm izolací z minerálního vlákna.

DrevoaStavby.cz Instalace komínu dodatečně komínová systém Schiedel

Foto: Schiedel

Komínový systém Kerastar je certifikovaný podle všech požadovaných norem, takže zaručuje naprosto bezpečný provoz z hlediska požární bezpečnosti. Tenkostěnná keramická vložka, která je uvnitř systému, je od vnějšího nerezového pláště odizolovaná rohoží z minerálního vlákna o tloušťce 60 mm. Tato izolace spolehlivě odolává tepelné zátěži a zaručuje nízkou teplotu vnějšího povrchu pláště komína. Díky tomu postačí dodržet při instalaci komína běžný bezpečnostní odstup 5 cm od hořlavých materiálů. Schiedel Kerastar lze proto využít skutečně takřka kdekoli.

Protože vnitřní tenkostěnná keramická vložka komínu Schiedel Kerastar výborně odolává jak vlhkosti, tak i vyhoření, je možné na komín napojit všechny typy spotřebičů na všechny druhy paliv. Schiedel Kerastar je celkově vysoce těsný, nepřispívá k vyšší infiltraci vzduchu, takže ho je možné výhodně instalovat i do nízkoenergetických nebo pasivních staveb.

Jan Kohout technik nerezových komínů Schiedel
Jan Kohout
technik nerezových komínů Schiedel
Foto: Schiedel

Rada odborníka


U dodatečných instalací exteriérových komínů je třeba vzít v potaz, že sopouch komínu bude procházet svislou stěnou v určité výšce. V případě, že si zákazník vybere spotřebič, u kterého počítá s horním připojením přes kouřovod s kolenem, lze se dané výšce, ve které je sopouch komínu, přizpůsobit úpravou kouřovodu. To současně umožňuje variabilitu ve výběru spotřebiče.

DrevoaStavby.cz Instalace komínu dodatečně komín MESSY

Foto: MESSY

Pokud zákazník preferuje zadní připojení spotřebiče, tzn. kouřovod je veden přímo, vodorovně přes stěnu, pak musí být sopouch komínu umístěn ve stejné výšce, jako je spalinové hrdlo spotřebiče. Vzhledem k tomu, že výška spalinového hrdla není u všech spotřebičů stejná, je následně nutno použít pouze a jenom konkrétně vybraný spotřebič bez možnosti záměny.

V každém případě doporučujeme, aby si zákazník vybral nejprve spotřebič, a k tomuto spotřebiči realizoval komín. Toto pravidlo platí jak pro realizace komínů v novostavbách, tak i v rámci rekonstrukcí.

MESSY s.r.o. se dlouhodobě specializuje na realizaci komínů v dřevostavbách, přičemž využívá systém šachet a prostupů SAVE ENERGY, který byl firmou vyvinut a certifikován. V současné době byl systém SAVE ENERGY v kombinaci s nerezovými komíny použit už ve více než tisíci realizací.

Veronika Buková MESSY
Veronika Buková
MESSY
Foto: MESSY

AUTOR ČLÁNKU: DAGMAR ČESKÁ


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop