Jak stavět dům na šikmé ploše

Jak stavět dům na šikmé ploše

Redakce | Úterý, 04. duben 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Dřevo je výborný konstrukční materiál, který se neustále těší větší a větší popularitě. S jeho použitím při výstavbě se ale pojí určitá specifika a zásady, které není radno ignorovat. Často bývá opomíjeno správné osazení dřevostavby do terénu – a to jak „na rovinu“, tak do svahu. Chyby v této fázi výstavby jdou pak napravit jen velice obtížně, často vůbec.

Ideálně rovných pozemků najdeme dnes už jen málo. Nezbývá tak nic jiného, než reagovat na konkrétní situaci a dům usadit do svahu. Poslední slovo by při takovém rozhodování měl mít vždy projektant nebo stavitel, protože správné usazení domu na parcele je nezbytným základem pro úspěšnou výstavbu a dlouhou životnost všech budov – zejména pak těch ze dřeva. Zatímco prasklou střešní tašku můžeme zkontrolovat a včas vyměnit, s vlhkostí na zakládacím prahu se seznámíme většinou ve chvíli, kdy už je pozdě a náprava je velmi komplikovaná.

Pohled k základům domu

Maximální pozornost je třeba věnovat trvale fungující ochraně proti vlhkosti a konstrukční ochraně dřeva nad dokončeným terénem. Tedy jednak musí být vhodně navržený detail uložení vrchní stavby na základovou konstrukci, a jednak je třeba optimálně vyřešit výstupy z domu do exteriéru – a tady platí, že čím je okolní terén svažitější, tím více náročný takový úkol bude. Spojení terénu, betonu a dřeva je zkrátka stavebně náročná kombinace. Domu můžeme pomoci terénními úpravami, avšak i toto řešení může přinést problémy a výrazně navýšit rozpočet na dokončení stavby.

DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Obr. Bezpečné provedení osazení dřevostavby z lehkého rámového skeletu, usazeného na základové desce, do terénu.
Foto Dřevařský ústav

Zlatých 30 cm

Z rozsáhlé výstavby dřevostaveb během posledních 25 let máme už poměrně dost zkušeností. Paradoxně se tím ale stále méně ctí pravidlo dostatečné konstrukční ochrany od odstřikující vody – „zlatých 30 cm“. Platí, že obvodová stěna rámové dřevostavby by měla být vzdálena min. 30 cm od dokončeného okolního terénu. Porušení této zásady nejčastěji souvisí s přáním investora mít nejlépe nulový rozdíl mezi čistou podlahou v interiéru a dokončeným terénem okolo domu. Vyměnit ale dokonalý design nebo pohodlnost za stavebně-bezpečné řešení můžeme s trochou nadsázky hodnotit jako krátkodobé.

DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Obr. Také je nutné správně svést srážkovou vodu kolem soklové části základové železobetonové konstrukce, např. umístit kačírek s drenážním podložím. Přesahující hrana omítky na zateplovacím plášti musí být ukončena profilem s tzv. „okapovým nosem“ pro zamezení zatékání do připojovací spáry.
Foto Martin Zeman

Fasáda ze dřeva

Realizace dřevěné fasády je vždy náročnější než při provedení v omítce. Již v návrhu musí být správně zohledněn tvar fasádního profilu, orientace svisle/vodorovně, druh dřeviny, kotvící systém, spoje profilů podélné/příčné, podkladní konstrukce, odvětrání a zamezení vnikání nežádoucího hmyzu a hlodavců.

Důležitou specifikací je provedení okapové hrany na konci dřevěného obkladu. Hrana musí být seříznuta pod úhlem 45 stupňů, nikoliv kolmo. Tímto způsobem dojde ke snížení povrchového napětí v dešťové vodě a kapka se odtrhne od obkladu. V opačném případě zůstává obklad vlhký, dřevo tuto vodu nasaje, a to způsobí tvarové změny s následkem výsušných trhlin.

Dřevěná fasáda by také měla správně končit 30 cm nad terénem, protože pokud dřevo dlouhodobě obsahuje více než 20 % vlhkosti, dochází nejprve k poškození způsobenému plísněmi, následně k napadení dřevokaznými houbami.

 DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Obr. Provedení dřevěné fasády s vertikálními prvky, které jsou ale dotažené až těsně nad upravený terén a nejsou tak chráněny před odstřikující vodou. První změny barevnosti na sebe nenechají dlouho čekat.
Foto Dřevařský ústav

Dřevostavba do svahu

Pokud je terén komplikovaný či velmi svažitý, nabízí se vytvoření železobetonového suterénu. Zapustit do svahu pouze základovou desku bez dodržení základních pravidel na konstrukční ochranu je špatné řešení a reálně hrozí zkrácení životnosti stavby. Systém opěrných stěn, kterým se takové situace často řeší, komplikuje pohyb po pozemku. Využití parcely je omezené, navíc to přináší značné vícenáklady.

U svažitých pozemků většinou není možné dodržet 30 cm vzdálenost od okolního terénu u vstupních dveří nebo do zahrady. Dobrá zásada je vytáhnout svislou hydroizolaci nad vodorovnou izolaci a pod zateplovací plášť. Tím se ochrání nosný konstrukční systém domu.

 DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Obr. Zapuštěný suterén můžeme využít na garáž nebo technické zázemí. Další patra klasické dřevostavby jsou tak vyvýšená a „v suchu“.
Foto Martin Zeman

DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Obr. Okál - systém zděného zvýšeného suterénu a dřevěné nástavby – byl oblíbený v 80. letech 20. století. Když odhlédneme od nevhodných skladeb stěn, jsou tyto domy ve velmi dobré koncici dodnes, protože dřevěná konstrukce na vyvýšeném podstavci je v bezpečí proti vodě a škůdcům.
Foto PPG Deco Czech

Zakopané dřevostavby

Bohužel se stále častěji setkávám s podobou „zakopaných dřevostaveb“. Tedy dřevostaveb, které ignorují ochranu své nosné konstrukce a jsou zapuštěny do vykopaného svahu. Pokud projektant nezohlední terén při osazování objektu, pak již i během výstavby hrozí riziko při přívalových srážkách nebo větším dešti. Jde nejen o škody, které by mohla způsobit povrchová voda, ale také o sesuvy zeminy a poškození konstrukcí již během výstavby. Také výhled z okna na opěrnou stěnu nebude asi pro obyvatele domu zrovna příjemný.

DrevoaStavby.cz-Na šikmé ploše
Foto Dřevařský ústav

TOP 5 zásad pro správné osazení dřevostavby

1. Projektant by měl mít informace o vlastnostech a poloze pozemku již při zahájení obchodních jednání.

2. Druh domu a způsob výstavby by měl respektovat svažitost pozemku (př. suterénní prostory).

3. Dodržovat 30cm odsazení vrchní stavby dřevostavby od okolního terénu. Pokud je to méně, musí se volit speciální úpravy v detailu při založení, hlavně v provedení izolačních vrstev.

4. Správné osazení vrchní stavby (kotvení, hydroizolace atd.) na spodní stavbu

5. Pomyslná finanční úspora při nerealizování náročnější spodní stavby přinese jiné následné komplikace.

Připravil: Václav Motejzík


časopis DŘEVOstavby 1-23

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 1/2023

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 


Líbil se Vám článek?
  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop