Časopis DŘEVO&stavby

Tisk

Doc. ing. Vladimír Bílek ,CSc.

Přidat na Seznam.cz

Zpráva, že připravujete vydávání časopisu Dřevo & stavby s orientací na uživatelskou a investorskou veřejnost, mě velmi příjemně překvapila a jako projektant, výzkumník a vysokoškolský učitel, který v tomto oboru pracuje třicet let, Váš záměr jednoznačně vítám, oceňuji a podporuji.

V důsledku negativního dědictví minulosti, neinformovanosti a následného nezájmu ze strany investorů, ekonomů a politiků není pochopen a využíván ekonomický, energetický a ekologický potencionál dřevěné bytové výstavby. Dřevo je pro stavebnictví jedinou rozsáhle obnovitelnou surovinou, ale její podíl na celkové bytové výstavbě se dlouhodobě pohybuje jen kolem tří procent; ve srovnatelných evropských zemích tvoří tento poměr 15 až 80 procent. Podrobněji tyto skutečnosti uvádím v článku, který jsem pro první číslo Vašeho časopisu připravil.
Výstavba dřevěných domů v ČR je nepochybně před obdobím velkého rozvoje a v průběhu cca deseti let by měla dosáhnout průměrného evropského podílu, tedy 20 až 25 procent. V současnosti už má vytvořené potřebné realizační zázemí v podobě několika desítek středních i malých firem, v jejichž zájmu je Vaši vydavatelskou aktivitu podporovat.
Přeji Vám jménem svým i celé odborné dřevo-stavební veřejnosti mnoho úspěchů na zvolené cestě!

Doc. ing. Vladimír Bílek ,CSc.
Předseda Odborných společností pro dřevěné stavby při České komoře autorizovaných inženýrů a techniků  a Českém svazu stavebních inženýrů


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
gotop