Podrobná pravidla

Tisk

Podrobná pravidla pro soutěž časopisu Dřevo&Stavby

Přidat na Seznam.cz

Vydavatelství PROVOBIS s.r.o. vyhlašuje soutěž Dřevostavba roku 2015 – soutěž časopisu Dřevo&Stavby

Část A

Podmínky soutěže - Dřevostavba roku 2015

Realizace rodinných domů na bázi dřeva - dřevostaveb prezentované v časopisu Dřevo&Stavby ve vydáních 1-6/2015 prostřednictvím rubriky „Pojďte dál" (tak zvaná redakční návštěva) se zařazují do soutěže Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby. Soutěž Dřevostavba roku 2015 je prezentována v časopisu Dřevo&Stavby a na webu www.drevoastavby.cz, přičemž hlasování probíhá výhradně prostřednictvím webu.

Podmínky zařazení stavby do soutěže:

Dům, který se prezentuje v časopisu Dřevo&Stavby formou redakční návštěvy zpracované podle běžných redakčních zvyklostí odpovídajících příslušné rubrice v řádném vydání časopisu Dřevo&Stavby v průběhu kalendářního roku, se automaticky zařazuje do soutěže.

Princip soutěže:

Z každého vydání časopisu Dřevo&Stavby 1-6/2015 jsou na webu www.drevoastavby.cz publikovány domy z redakčních návštěv. Mezi nimi hlasující svým hlasováním zvolí semifinalistu z každého vydání postupujícího do finálového hlasování, přičemž semifinalistu určuje nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasujících v každém kole. Každé jedno kolo hlasování o semifinalistu soutěže začíná termínem vydání časopisu Dřevo&Stavby a končí termínem vydání následujícího vydání časopisu Dřevo&Stavby, přičemž hlasování o šestého semifinalistu je ukončeno 18 dní před vydáním časopisu Dřevo&Stavby 1/2016.

Finálové hlasování:

Finálové hlasování, v němž soutěží šest domů o titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby, se vyhlašuje tak, aby mohlo na webu www.drevoastavby.cz proběhnout 14 dní před vydáním časopisu Dřevo&Stavby 1/2016. Výsledky se pak vyhlašují na veletrhu Dřevostavby 2016.

Vyhodnocení soutěže:

Titul Absolutní vítěz soutěže Dřevostavba roku časopisů Dřevo&Stavby a sruby&roubenky získá dřevostavba, která získá nejvyšší počet hlasů z hlasování finálového kola Dřevostavba roku za oba tituly - Dřevo&Stavby a sruby&roubenky.

Titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby – vítěz kategorie získává dřevostavba, která ve finálovém hlasování získá nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasů ve finálovém kole.

Titul Dřevostavba roku 2015 – cena Asociace dodavatelů montovaných domů získává dřevostavba z finálového kola s největším počtem hlasů mezi domy zrealizovanými některým ze členů ADMD.

Titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby – cena redakce získává dřevostavba, kterou vybírá redakce časopisu na základě jejího příspěvku ke kultivaci architektury domů na bázi dřeva určených k bydlení.

Pravidla hlasování:

O Dřevostavbu roku 2015 se hlasuje pouze na webu www.drevoastavby.cz, hlasovat mohou pouze registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, platný je každý jeden hlas pro jeden dům z jedné IP adresy za den. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže kdykoli v jejím průběhu hlasy, u kterých má podezření z toho, že byly zaslány automaticky, robotem, případně jinak než individuálním hlasováním. V případě, že se bude takové jednání opakovat, může organizátor ze soutěže firmu, jíž se takové hlasování týká, zcela vyřadit. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoliv v jejím průběhu zrušit či pozměnit podmínky soutěže.

Část B

Princip losování o ceny pro hlasující:

Registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, kteří hlasovali v rámci soutěže Dřevostavba roku 2015, jsou automaticky zařazeni do závěrečného losování o ceny. Do závěrečného losování o ceny budou zařazeni účastníci hlasující v jednotlivých dílčích kolech i v kole finálovém. V závěrečném losování o ceny mohou tito registrovaní uživatelé vyhrát hodnotné ceny zveřejněné na webu www.drevoastavby.cz.

Losování o ceny

Po ukončení finálového hlasování v rámci soutěže Dřevostavba roku 2015, dojde k losování cen pro hlasující. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 rozdělí hlasující do skupin podle toho, jaký typ ceny hlasující zaškrtl na formuláři finálového hlasování. Organizátor soutěže z každé skupiny vylosuje jednoho soutěžícího, který vyhraje cenu v dané skupině bezprostředně po skončení finálového hlasování.

Výherci soutěže o ceny pro hlasující jsou zveřejnění na webu www.drevoastavby.cz a jsou pozvání k předání cen na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže na veletrhu Dřevostavby.

Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo tuto soutěž o ceny pro hlasující kdykoliv v jejím průběhu zrušit nebo změnit podmínky losování o ceny pro hlasující.

Ceny pro hlasující budou doručovány pouze po ČR.

PRO VOBIS, s.r.o.
Tyto podmínky soutěže vypracoval dne 31.1.2014
Mgr. Bc. Lukáš Bělský, advokát
www.akbelsky.cz


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop