Vydání 02/2016

Rodinná archa aneb Není blbých parcel

Ukotven v zástavbě starých i nových, avšak vesměs fádních rodinných sídel, působí dům, vklíněný do rohu dvou ulic, jako Noemova archa. Tahle ale nepřistála v pohoří Ararat, nýbrž na okraji Prahy, ve Kbelích. Pomineme-li fakt, že obě útočiště jsou postavena ze dřeva, má dům Marie a Martina kromě podoby s mýtickým plavidlem společného i leccos dalšího.

Cílem bylo vytvořit příjemný prostor pro bydlení až šestičlenné rodiny v lokalitě rezidenčních nemovitostí s uspořádáním ulic klasického typu, která ovšem není tak zvaným satelitem, ale má kořeny v první polovině 20. století. Ukazuje na to i vzrostlá a poměrně hustá výsadba veřejné zeleně, díky které dýchá čtvrť klidně a svěže. Spolu s absencí rušné komunikace, přitom v dosahu občanské infrastruktury včetně lesní školky, nabízí čtvrť téměř ideální podmínky pro bydlení mladé rodiny.

Navrhnout tvář domu tak, aby působila mladistvě a nápaditě a přitom nenarušila ráz okolí, patří k umění architekta. V tomto případě balancuje rozvržení dispoziční, konstrukčně-materiálové i estetické působivě na hraně ideálního a reálného.

Biblická archa byla vystavěna z pryskyřičného dřeva ne zcela jasného druhu dřeviny, zvané v době vzniku záznamu gofer. Podstatné jsou však jeho vlastnosti, a to především značná odolnost vůči vodě, potažmo hnilobě, protože archa měla vydržet potopu světa. Kbelská dřevostavba má rovněž dlouhodobé cíle, i proto je zvenčí obložena modřínovým dřevem, které má díky specifickému složení smůly téměř totožné vlastnosti jako výše zmíněné dřevo biblické. Současným prvkem fasády jsou pak vláknocementové desky v barvě oceli, zajišťující nejen pohledový soulad, ale podstatným způsobem umocňující dojem bezpečí v rodinné arše.

Kompaktní, jednoduchý, ale vůbec ne nudný tvar je poplatný nízkoenergetickému standardu, patrnému z prvního pohledu v účelové kompozici okenních otvorů. Promyšlená vnitřní dispozice pak počítá s plošnou maximalizací hlavního pobytového prostoru a zároveň zohledňuje záměrnou křivost stěny domu. Nepřímočarý příběh domu nám ale nejlépe vypoví Marie sama. Pojďte dál ...

Zastavěná plocha 140 m²
Užitná plocha 191 m²
Spodní stavba betonové pasy a betonová základová deska
Konstrukční systém sendvičová dřevostavba sloupkové konstrukce, sedlová střecha, dřevěný krov
Tepelná izolace kombinace foukané celulózy, dřevovláknitých desek a minerální izolace v sendviči obvodových stěn
Fasáda provětrávaná; kosočtverečné lamely z modřínového dřeva na jižní a severní fasádě; nehořlavé cementovláknité desky Cembrit Express na západní a východní straně, atiky z titanzinkového plechu
Střecha falcovaný titanzinkový plech, na plochých částech PVC fólie
Okna dřevěná a vstupní dveře Euro 88, zasklení izolačním trojsklem Ug=0,65 W/m2K
Podlahy vinyl, keramická dlažba
Teplo elektrické podlahové vytápění, řízené větrání s rekuperací, klimatizační jednotka na chlazení a topení, solární kolektory na ohřev vody
Skladba stěny (směrem zevnitř) sádrokartonová deska Rigidur, instalovaná předstěna a minerální izolace, desky OSB, sloupková konstrukce s foukanou celulózou, dřevovláknitá deska, difuzní fólie, větraná mezera, fasádní plášť
Celková tloušťka stěny 36 cm
Součinitel prostupu tepla U stěnou 0,182 W/m²K
Projekt Ing. arch. Miloš Černý, projekční kancelář ArchIN, www.archin.cz
Realizace Palis Plzeň spol. s r.o., www.palis.cz, 2011–2012

gotop