Pracovna – místo, kde tvoříme

Pracovna – místo, kde tvoříme

Lucie Němcová | Čtvrtek, 25. srpen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Žijeme v době, kdy čas strávený u našich elektronických miláčků nabývá obludných rozměrů. Často věnujeme sezení u počítače více hodin než třeba spánku a řešení pracovního místa tak nabývá na důležitosti. Lidskému tělu poloha vsedě není vůbec přirozená a značně tím trpí. Dobré ergonomické řešení pracovního prostoru by tedy mělo být samozřejmostí.

Důraz na kvalitní zařízení pracovny pochopitelně roste s mírou jejího užívání. „Pokud v pracovně trávíme velkou část dne, měly by být požadavky na zařízení mnohem náročnější, než u pracovního koutu, ke kterému usedáme jen na hodinu denně,“ říká designérka Soňa Malinová ze společnosti Malina Design.

Nevyhovující ergonomie

Nejzákladnější chybou, kterou děláme při zařízení pracovního místa je nevhodné uspořádání a ergonomie – nevyhovující výška stolu, špatně zvolená konstrukce židle, nevhodně nastavená výška sedáku a područek, špatně umístěný monitor nebo chybně používaná klávesnice s myší. Tím nadměrně zatěžujeme tělo a výsledkem jsou bolavá záda, strnulá šíje, oteklé a těžké nohy, pálení očí, problémy se zápěstím a podobně.
Pracovní plocha by měla ideálně mít nastavitelnou výšku a poskytovat uživateli dostatek volnosti v pohybu. Výška monitoru je dobře ve chvíli, kdy je linie pohledu při správném posedu blízko úrovni horní hrany obrazovky. Uživatel musí být schopen přehlédnout obsah celého monitoru bez naklánění hlavy dopředu a dozadu šedesáti stupňovým zorným úhlem pohledu. V případě menších monitorů to může znamenat použití podstavce, v případě těch větších pak bude nutné zvětšit vzdálenost obrazovky.

design psací stůl

Obr.: Základem pracovny je kvalitní a ergonomický psací stůl. Foto Vitra

Zápěstí by mělo při práci s myší a klávesnicí zůstávat v rovné a přímé poloze. Sklon klávesnice je ideální 10 až 15 stupňů. Pozor také na tlak, který vzniká při dlouhodobém položení zápěstí na hranu stolu.

Špatné podmínky pro práci

Náš výkon ovlivňují parametry prostředí, ve kterém se nacházíme – kvalita vzduchu, teplota, hluk, osvětlení, ale také elektromagnetické pole. Zhoršené podmínky mohou narušovat naše soustředění, způsobovat ospalost, malátnost, bolest hlavy, ale i vážnější potíže. Nejvíce nebezpečné jsou vlivy, které si neuvědomujeme. Tím je například kvalita vzduchu a množství oxidu uhličitého v místnosti.

domácí pracovna ateliér

Obr.: Uspořádání i vzhled pracovny se liší podle jejího účelu. Jinak bude vypadat pracovní prostor fotografa, jinak módní návrhářky a jinak spisovatele. Foto Vitra

Únavu očí při práci způsobuje mnohem častěji nevhodné osvětlení, než samotná práce na počítači. Pracovní stůl je dobré co nejvíce osvětlit denním světlem tak, aby nedocházelo k odleskům monitoru. Ideální je umístění do stinného kouta mimo dosah přímých slunečních paprsků. Výhodou je také matný povrch displeje či monitoru, protože pak nevznikají odlesky, které zrak unavují. Umělým světlem je dobré pracovní stůl osvětlit co nejrovnoměrněji. Optimální poloha lampy je nad úrovní očí, přibližně čtyřicet centimetrů nad deskou stolu. Zároveň se stolní lampou by mělo být rozsvíceno centrální světlo místnosti. Důležité je vyhnout se kontrastům, takže je potřeba osvětlit i pozadí za monitorem.

Pracovna pohledem čínského učení feng shui

Pracovna má sloužit k práci a je především podřízena druhu a účelu vykonávané činnosti

Vyvarujme se chaosu, nepřehlednosti, špíně, nepříjemným zápachům, hluku a věcným defektům. Někdo potřebuje takzvaný tvůrčí nepořádek, ten není na závadu, jen je třeba jej několikrát za měsíc zcela zlikvidovat a provést očistu. Pozornost věnujeme podlaze, měla by být vždy čistá a uklizená.

Pozor na dožité a opotřebované věci. Předměty mají svoji duši a často se chovají jako spouštěcí symboly skrze naše vnímání – například výměna nefunkční tiskárny nás může naladit do nového tvůrčího procesu, podobně jako obměna uhynulých květin přinese novou živou sílu. Hleďme na design a potřebnou užitečnost, zároveň nezapomínejme na umění a radostnou volnost při práci s doplňky, které pracovně přidávají svá poselství. Je dobré zamýšlet se nad věcmi a symboly, které nás obklopují – pracují jako zrcadla našich hodnot.

K práci potřebujeme dobré světlo. Máte-li pouze zářivky, doplňte je světlem žárovek. Žádoucí je přidat minimálně jedno plnospektrální svítidlo, například žárovku do stolní lampičky. Pozor na elektrické dráty trčící ze zdi nebo stropu – jsou nebezpečné a symbolizují nedokončenost.

Nezapomeňte na květiny – přinášejí živou sílu a potřebu se o ně starat, což je žádoucí rituál při výkonu stereotypní činnosti. Výhled do zeleně z okna je vždy přidanou hodnotou. Vneste přírodu do své pracovny ve formě květiny, dřevěného artefaktu, kamenů nebo malé fontánky.

Stůl by měl být uspořádán tak, abychom se cítili co nejlépe. Při umístění pracovního stolu dejte pozor, ať nesedíte v průvanu nebo přímo zády ke dveřím. Chraňte si svá záda, jak jen můžete – ideální je pevná opora jako zeď bez oken a dveří. Je příznivé mít celkový přehled o místnosti. Fotka blízkých a milovaných je jistě nápomocná, ale pozor na přehánění.

V pracovně je žádoucí umístění loga firmy nebo nástěnky svých cílů. Uspořádejte si nástěnku svých cílů, a pokud nebude fungovat, nebo pocítíte jinou změnu, klidně ji změňte. Život je neustálý koloběh proměn, je sice vhodné vytvořit stabilní místo, ale někdy je lepší připustit úplnou změnu. Alespoň jednou za devět let je dobré změnit design a výraz své kanceláře, ať již ve formě barev nebo celého uspořádání.

Náležitou pozornost věnujte vstupním dveřím. Je lepší, jsou-li jedny a pracovna není průchozí.

Důležitý je směr, kterým hledíte. Zkontrolujte a upravte vše, co se nachází ve vašem zorném poli. Jste-li si vědomi nějakého dlouhodobého stresového momentu, pomalu jej měňte.

ing-arch-otakar-chochola
Ing. arch. Otakar Chochola
autorizovaný architekt a expert na feng shui

Autor: Ing. arch. Otakar Chochola, Česká škola Feng Shui

Podstatnou složkou pro náš pracovní výkon a koncentraci je také minimum hluku. Zvuk velmi snadno naruší naše soustředění při práci, jelikož sluch sloužil jako náš varovný systém. Konstantní vystavení pracovního prostředí hlukem způsobuje ztrátu pozornosti, celkové snížení výkonnosti, rozmrzelost a agresivitu. Je tedy dobré zdroje hluku eliminovat, jak jen je to možné.

malá pracovna - design

Obr.: I v malém prostoru lze vytvářet funkční řešení, jako třeba příležitostný koutek na práci s promyšleným úložným systémem. Foto Vitra

Organizace pracovny

Samozřejmostí dobré pracovny je dostatečná pracovní plocha. Její konkrétní podoba se samozřejmě bude lišit podle účelu, obecně by však měla poskytovat dostatek prostoru pro počítač, klávesnici, lampu a další potřebné předměty. Příliš mnoho dekorací, fotografií a vzpomínkových předmětů zbytečně zabírá místo a může rozptylovat. Vybíráme – li stůl, dejme přednost systémům, které nám zakryjí co nejvíce kabelů od všech zařízení. Velmi cenným pomocníkem při práci jsou kvalitně vyřešené úložné systémy, které nám ušetří nejen čas při hledání věcí, ale také udržují prostor uklizený. „Ideální úložné prostory v pracovně jsou pevné otevřené police na knihy a šanony, zbývající část systém šuplíků. Rozdělovače, štítky, šanony – to vše patří k úložným systémům," říká designérka Soňa Malinová.* „Praktická je také velká nástěnka s měsíčním plánem,“* dodává.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Design”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop