Rádce na podlahy: <small>2. Realizace podlahy s podlahovým vytápěním</small>

Rádce na podlahy: 2. Realizace podlahy s podlahovým vytápěním

Komerční sdělení | Pátek, 28. srpen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

V předchozím díle seriálu Rádce na podlahy jsme se zaměřili na bezchybné „založení" podlahového souvrství na vodorovné nosné konstrukci. Cílem je, aby byl podklad rovný a neohrozil potrubní ani kabelová vedení. Je zřejmé, že se dále dostáváme do profesní oblasti tepelně-technické a akustické. V těchto odborných kruzích figuruje mnoho kvalitních projektantů, kteří navrhují přesné tloušťky izolací a podlahových potěrů, aby bylo použití podlahového vytápění a jeho funkce optimální. V tomto díle si lépe přiblížíme realizaci podlahy společně s podlahovým vytápěním.


1. Topíme od podlahy

Je-li pro stavbu naplánováno topení v podlaze, pak je optimální jej spojit s litým potěrem. Litý potěr vytváří tzv. roznášecí vrstvu, která převádí bodové zatížení podlahy do plošného, aby nedocházelo k deformacím podkladních izolačních vrstev, a aby nosná konstrukce stavby byla zatěžována více v souladu s modelovou představou projektu.

Ať je topení elektrické nebo teplovodní, tak právě homogenita, hutnost, dobrá tepelná vodivost a nízká tloušťka litého potěru zajistí rychlý a skoro bezeztrátový přenos tepla z vodiče k nášlapné vrstvě. Trubky či kabely jsou nesmlouvavě obaleny potěrem a předávají ze sebe vždy jen maximum, které se k povrchu dostane prakticky beze ztrát.

Lití podlahového potěru ANHYMENT

obr.: Lití podlahového potěru ANHYMENT.


2. Pevné spojení s teplem

Litý potěr se obvykle aplikuje na izolační vrstvu s mezivrstvou separace (PE fólie) nebo na speciální, profilované „systémové desky", a to hlavně v případě použití podlahového vytápění. Tyto desky doporučujeme používat s nakašírovanou plastovou vrstvou a bez hlubokých výkrojů (tyto se užívají pro hlazené potěry). Instalace podlahového vytápění je pak velice snadná a přesná.

Často řešeným tématem jsou dále u podlah spáry. U vytápěné podlahy za použití litého anhydritového potěru ANHYMENT není nutné tvořit smršťovací spáry v ploše i přes 300 m2, umožňuje-li to půdorys místnosti a návrh topení.

Dilatační spáry se v potěru tvoří dle potřeb nášlapné vrstvy či na základě doporučení projektu, ale obvykle u vytápěných potěrů je nutné zachovat funkční spáry pouze v zúženích, lomech či dveřních otvorech. Tam se jim z hlediska fyziky stavebních materiálů nevyhneme nikdy. U anhydritových litých potěrů je možné vytvořit spáry i prořezem ve stáří materiálu přibližně 3-7 dnů.

Deska potěru je vždy oddělena od svislých konstrukcí obvodovým páskem, používá se nejčastěji pěnový PE (známý jako „mirelon"). Samotné lití potěru je díky malému šnekovému čerpadlu a gumovým hadicím šetrné k již hotovým konstrukcím a povrchům a není fyzicky tolik náročné, jako klečení při rozhrnování a hlazení zavlhlých potěrů.

Po nalití do roviny se potěr nivelačními latěmi čeří (2x do kříže) a ještě se zkontroluje, zda na něj nesvítí příliš slunce, nefouká průvan, není zima nebo příliš veliké horko. Na začátku svého „života" je právě anhydritový potěr velmi citlivý.

Po vyzrání a obroušení potěru pak už klademe a lepíme koberce, dlažby, lina, dřevěné parkety, laminátové prvky a podobně. Lití potěru a ošetřování není složité, ale i tak má svá pravidla, která je možné nastudovat z webových stránek www.lite-smesi.cz, kde jsou k dispozici také technické podmínky pro aplikaci a ošetřování litého potěru.

Aplikace litého potěru ANHYMENT na plochu s podlahovým vytápěním

obr.: Aplikace litého potěru ANHYMENT na plochu s podlahovým vytápěním.

TIP PRO INVESTORA: Ačkoli je rozlévání potěru po ploše a určení potřebných instalačních výšek pomocí současné a dobře dostupné techniky relativně jednoduché, je i tak lepší, když s hadicí, nivelačními trojnožkami a laserem pracují zkušení podlaháři z prověřené firmy.


3. Důležitý prvek hřejivé podlahy je tepelná izolace

Dovedli jsme teplo k chodidlům, podrážkám, jak ale zabránit tomu, aby neutíkalo opačným směrem? Samozřejmě tepelnou izolací. Její tloušťku obvykle určuje projekt. Síla a druh izolace obvykle vychází z požadavků na tepelné hospodářství a efektivitu objektu.

Nejčastěji se používají dva základní typy izolačních materiálů. Jsou to pěnový polystyren (EPS), který je vhodný i pro vyšší stavební tloušťky a lze do něj uchytit i systém podlahového vytápění, a minerální vlna „vata", která se sice snáze deformuje a není vhodná pro vyšší podklad podlah, ale může v sobě kombinovat izolační schopnosti pro více účelů, a navíc je nehořlavá.

Důležitou součástí izolační vrstvy podlahy je i akustická izolace – kročejový útlum. Ta při nižších tloušťkách tepelné izolace pomáhá tlumit impaktní hluk na podlaze (skákání, klapot podrážek apod.). Instaluje se hned pod potěr a v některých případech může sloužit i jako zmiňovaná separační vrstva (PE měkčený pás).

Svislé konstrukce jsou od desky potěru odděleny obvodovým páskem, vodorovné separační fólií nebo systémovými deskami kopie

obr.: Svislé konstrukce jsou od desky potěru odděleny obvodovým páskem, vodorovné separační fólií nebo systémovými deskami.

Pro výpočet tloušťky anhydritového litého potěru ANHYMENT, nebo cementového litého potěru CEMFLOW doporučujeme využít Kalkulátor tloušťky litého potěru.


dodavka-ceskomoravsky-beton

V dalším díle seriálu Rádce na podlahy se podíváme na Řešení podlahy do vlhkých míst i nebytových prostor.


Nestihli jste první díl seriálu Rádce na podlahy?

Rádce na podlahy: 1. Realizace podlahy aneb skladba podlahového souvrství
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Podlahy a povrchy”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop