Tisk

Nosná konstrukce

Petr Houška | Pátek, 01. březen 2013 |

Přidat na Seznam.cz

U dřevostaveb pod pojmem nosná kce (zkráceně kce, kci) označujeme takovou kci, která přenáší hlavní zatížení přímo nebo přes jiné nosné kce až do základů stavby. Někdy je nosná kce tvořena nejen prvky různých průřezů s jednoduchým opláštěním, ale nosnou konstrukcí se stává i sendvičová stěna opláštěna statickou deskou (fermacell, rigidur atd).
Avšak u srubu či roubenky se jedná o jednotlivé prvky z masivního dřeva, které jsou skládány na sebe a zajištěny roubíky. Systém stěn z CLT panelů je samonosný i bez opláštění. Skeletové dřevostavby mají v ně interiéru nosnou kci, která je opláštěna nenosnou sendvičovou stěnou.

Můžeme dělit na:

 • svislá - obvodové stěny, nosné příčky, solitérní sloupy
 • vodorovná - stropy, podlahy nad terénem, průvlaky apod.
 • šikmá - střecha (i samotné nosné prvky), diagonální vzpěry apod.
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “N”

 • Neprůvzdušnost (n50)

  Hodnota n50 udává míru kvality neprůvzdušnosti konstrukce. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa (měřená část budovy ve srovnání s exteriérem - podtlak i přetlak) a nesmí překračovat…

 • Nulový dům

  Nulový dům je budova, která má potřebu tepla pro vytápění blízkou nule. Takové hodnoty lze dosáhnout jen při mimořádně vhodných klimatických podmínkách, orientaci ke světovým…

 • Nenasákavost

  Nenasákavost je schopnost materiálu nepřijímat do svých pórů kapalinu (vodu). Izolační materiál by měl být pokud možno co nejméně nasákavý, protože voda má výrazně horší…

 • Nadkrokevní izolace

  Nadkrokevní izolace je izolace určená k zateplení šikmé střechy nad úrovní krokví. Výhoda takovéto konstrukce je v eliminaci tepelných mostů, které se v konstrukcích vyskytují…

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop