Tisk
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016 bodoval

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016 bodoval

Redakce | Pátek, 07. říjen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Více než 840 vystavovatelů z patnácti zemí světa, 21 000 m2 výstavní plochy a bohatý doprovodný program – fakta, která přilákala na konci září na výstaviště do pražských Letňan desítky tisíc potenciálních stavebníků.

 

Kromě přehlídky obrovského množství výrobků a služeb souvisejících s bydlením, je lákal i doprovodný program, který byl letos zvláště bohatý. V jeho rámci se uskutečnily odborné konference za účasti předních osobností v oboru, významné celonárodní architektonické soutěže i praktické workshopy pro podnikatele a širokou veřejnost.

For Wood a Dřevostavba roku

Veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu je již tradičně součástí For Archu. Letošní jedenáctý ročník přinesl mnoho zajímavého nejen stavebníkům, ale i oborovým novinářům. I redaktoři časopisu Dřevo&stavby načerpali řadu zajímavých informací, které čtenářům přinesou na stránkách časopisu.

Naopak vy, čtenáři, můžete přinést vítězství vybranému domu na bázi dřeva a sami vyhrát cenu v hodnotě až 70 000 Kč v rámci soutěže Dřevostavby roku 2016, kterou vyhlašuje naše vydavatelství. Nejzajímavější dům můžete vybírat jak v tištěném vydání v rubrice Pojďte dál, tak na našem webu on-line. V minulém ročníku vyhrála dřevostavba podle feng šuej firmy LUCERN dřevostavby. Odměnou jim byla výstavní plocha na letošním veletrhu zdarma. „Určitě to bylo pro naši firmu přínosem. Návštěvnost předčila naše očekávání – jen náš stánek “obsloužil” kolem sedmi stovek návštěvníků,“ zhodnotil účast v soutěži a na veletrhu Lukáš Černík z Lucernu.

FOR ARCH 2016 - doprovodný program

 

Poradenské centrum pro stavebníky

Absolutní novinkou veletrhu a jedním z největších lákadel návštěvníků bylo letos kromě prezentace nejnovějších trendů ve stavebnictví i nezávislé STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM (SPC) organizované společností ABF, a. s., s odbornou záštitou Hospodářské komory České republiky a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborníci zdarma odpovídali na otázky týkající se jak právních norem, tak praktických řešení staveb. Mezi základní témata, kterými se SPC zabývalo po celou dobu veletrhu, patřil stavební zákon a další předpisy ve výstavbě, včetně správního řízení, navrhování a provádění staveb, dokumentace ve výstavbě a konstrukční řešení se speciálním přihlédnutím k bezbariérovému přístupu. Odborníci také pomohli s výběrem stavebních materiálů a problematikou otvorových výplní, dokončovacích prací a povrchových úprav i technického zařízení budov. Nechybělo ani téma stavebních závad a jejich odstranění. Zájemci si mohli nechat poradit v oblasti odhadů staveb a jejich případného financování.

Každý den byl věnován jinému aktuálnímu tématu. V úterý 20. září odborníci ze SPC odpovídali na otázky týkající se kvality materiálu a výrobků, příslušných právních předpisů a zásad potřebných pro splnění osvědčení, certifikace a uvedení výrobků na evropský trh. Středa 21. září byla zaměřena na energetiku budov a snižování jejich náročnosti, tepelnou techniku, kvalitu vnitřního prostředí a obnovitelné zdroje energie. Čtvrtek 22. září byl věnován odbornému vzdělávání na středních školách a celoživotnímu vzdělávání v rámci stavebních profesí. V pátek 23. září přišel na řadu fenomén „chytrý dům“ a konstrukční řešení zajišťující optimální komfort obyvatel a maximální energetickou efektivitu. V závěrečný den veletrhu, v sobotu 24. září, se bude Stavební poradenské centrum zabývat problematikou staveb svépomocí, jejich přípravou, řízením a odpovídajícím technickým dozorem, včetně řešení sporů při uzavírání staveb.

Konference pro odborníky i veřejnost

Cenné informace zprostředkovala také konference JAK KOUPIT BYDLENÍ, která vznikla ve spolupráci s webovým portálem ESTAV.cz. Zaměřila se na praktické otázky, jako je problematika výběru bydlení, správný postup při koupi bydlení, cena nemovitosti a mnohé další.

Inspirativní byla i konference STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ KROK ZA KROKEM. Tato největší svépomocná akce roku se zaměřila na stavbu pasivního domu.

Pro podnikatele v oblasti stavebnictví byla speciálně připravena B2B obchodní jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS, která umožnila setkání s evropskými podnikateli a navazování nových kontaktů na evropském trhu.

Významné téma – řízení energetické náročnosti a koncepce větrání budov

V jeho rámci se uskutečnila přednáška nazvaná Vytápění a větrání v moderních úsporných budovách, na které se mohli návštěvníci podrobně seznámit s problematikou energeticky efektivních staveb. Pro stavebníky a projektanty se jedná se o velmi významnou kapitolu, neboť český právní řád ukládá za povinnost, aby nově postavené budovy (od r. 2018 veřejné a od r. 2020 všechny) spadaly do kategorie s velmi nízkou energetickou náročností, jejichž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Součástí středečního programu byla proto přednáška Vytápění a větrání v moderních úsporných budovách pořádaná Společností pro techniku prostředí (STP), která sdružuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Návštěvníci se mohli v jejím průběhu seznámit s problematikou energeticky efektivních budov, akumulace tepla a chladu a nízkoenergetického chlazení. Výklad se také zaměřil na využití alternativních zdrojů energie a představil řešení založená na solárním vytápění a chlazení, použití biomasy v budovách, tepelných čerpadlech, případně s využitím energie okolního prostředí. Nechybělo ani téma úspor při provozu samotném.

Architektonické soutěže

Na veletrhu tradičně proběhlo hned několik architektonických soutěží. Představena byla výstava patnácti finalistů soutěže STAVBA ROKU 2016, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program vypisovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Cílem STAVBY ROKU je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury a je spojena i s hlasováním veřejnosti. Jednou z nominací je i dřevostavba Stezky v oblacích firmy Taros Nova, o které jsme psali v tištěném vydání časopisu Dřevo&stavby č.4/2016. Hlasovat můžete ještě stále na webu www.stavbaroku.cz.

Slavnostně proběhlo také vyhlášení vítěze soutěže ARCHITEKT ROKU 2016, kterého volí odborná porota složená z předních osobností architektury. Tento čestný titul je udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury, a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech tak získala Marcela Steinbachová. Oceněna byla za výbornou vlastní tvorbu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury. Společnost ABF chce jako vypisovatel touto cenou poukázat na důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Porota i letos udělila Čestné uznání, které získal Michal Škoda za bezmála dvacetiletou prezentaci umění v pozici šéfkurátora českobudějovického Domu umění. Více na: www.architektroku.cz.

Novinkou v této soutěži byla zvláštní cena ARCHITEKT OBCI, jejímiž vypisovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Moderní obec. Cílem tohoto ocenění je podpořit dobrou spolupráci mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce. Vítězství si odneslo Město Litomyšl a architektka Zdeňka Vydrová s projektem „Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice“. Více na: www.architektroku.cz.

FOR ARCH_2016 palis

Protože veletrh FOR ARCH podporuje nejen profesionální architekty, ale také mladé a talentované osobnosti, pořádal souběžně přehlídku mladých a začínajících architektů YOUNG ARCHITECT AWARD. V rámci 8. ročníku soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let letos na téma Architektura mimo čas si ocenění rozdělilo celkem 7 autorů. Titul Young Architect Award 2016 obdržela práce Haydarpaşa: Performance space od Michaely Benešové. Více na www.yaa.cz.

Soutěž Grand Prix

Nedílnou součástí veletrhu FOR ARCH je i soutěž GRAND PRIX. Hodnotily se zde nejlepší exponáty či technologie, přičemž se odborná porota zaměřila hlavně na technické parametry, progresivní technologie, netradiční nápad, mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, materiál, ekologické hledisko, energetickou úspornost i možnosti uplatnění na trhu. Novinkou letošního ročníku bylo zařazení přihlášených výrobků do bodového hodnocení kvality Rating by Architecture and Building Foundation (RABF), která slouží jako objektivizovaná reference, zpracovává se samostatně pro dodavatele staveb a fyzické osoby, tedy autory a projektanty, právnické osoby, zhotovitele projektové dokumentace dokončených staveb a pro dodavatele výrobků a technologií pro přípravu a realizaci staveb. Za zrodem ratingu stojí Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Letošní ceny získaly firmy:

  • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Rigips – za Habito, sádrokartonovou desku s extrémní pevností pro výstavbu interiérových stěn a příček. Deska má vysokou únosnost a dobré akustické vlastnosti.

  • Bosch Termotechnika, s.r.o. – obchodní divize Buderus, za kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192iT. Jedná se o nový stacionární kotel v kompaktním provedení, jehož čelní plocha je vyrobena z tvrzeného titanového skla. Modulární konstrukce a snadný přístup ke komponentům umožňuje rychlou montáž i údržbu.

  • FRAJT, s.r.o. – za skleněný panel s keramickým digitálním tiskem, efektem double vision představujícím unikátní prvek s širokým rozsahem využití ve všech druzích interiérů a s dobrou odolností proti mechanickému poškrábání.

  • INTERNORM-OKNO, s.r.o. – za větrání I-tec představující lokální, plně automatizovanou rekuperační jednotku integrovanou do okna s řízením teploty a vlhkosti vhodnou pro byty a rodinné domy.

  • NIBE ENERGY SYSTEMS – za tepelné čerpadlo NIBE F2120 vzduch-voda s vysokou hodnotou sezónního topného faktoru, s vysokou teplotou a tichým chodem.

Mezi dřevostaviteli měla nejpůsobivější expozici a ocenění TOP EXPO 2016 získala firma PALIS Plzeň, spol. s r.o. Dvacetileté výročí zde oslavila také SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO.

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop