Tisk
Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů překročil rekordních 14 %

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů překročil rekordních 14 %

DAS | Úterý, 25. duben 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2016 meziročně pokleslo a to o 7,6 %. Potěšující je ale zejména to, že výstavba rodinných domů zaznamenala meziroční růst kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2016/2015).

Podle dostupných údajů bylo v roce 2000 v České republice dokončeno pouze 133 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2016 jich bylo již 2 013 ks. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již více než čtrnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů).

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené - ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
 1999  8251  92  1,12
 2002  11499  159  1,38
 2005  13231  384  2,90
 2008  19211  1008  5,25
 2014  13510  1281  9,48
 2015  13412  1791  13,35
 2016  14010  2013  14,37

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:

a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle typu konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby
- podle typu nosné konstrukce

Rok 2015 (v ks)

Rok 2016 (v ks)

Index 2016/2015 (v %)

Rozdíl 2016-2015 (v ks)

Sruby a roubenky 222 233 104,95 11
Lehký rámový skelet (panelová montáž) 623 963 154,57 340
Lehký rámový skelet (staveništní montáž) 537  671  124,95  134
 Těžký skelet  52  31  59,62  -21
 Panely z masivního dřeva 92  79  85,87  -13
 Neurčeno  92  1  1,09  -91
 Ostatní  173  35  20,23  -138
 Dřevostavby celkem  1791  2013  112,40  222

Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet dokončených rodinných domů v České republice se po několika letech stagnace (r. 2014 a 2015) v roce 2016 opět vrátil k mírnému růstu a to o 4,5%

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl rekordní rok 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 013 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 222 ks domů, resp. o 12% více. Je potěšitelné, že tempo růstu dřevostaveb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

Jsem přesvědčen, že k tomuto výrazně pozitivnímu růstu přispěly tyto faktory:

konsrukce stavba dřevostavby Dreamstimea) Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.

b) Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 2,0% p.a.

c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.

d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.

e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.

f) Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům (lepší kvalita, tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby apod.).

g) Rozsáhlé aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska tj. kolem 17 – 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, zejména některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR zatím handicapují výstavbu vícepodlažních domů ze dřeva.

Ing Blaha 800 600Ing. Vratislav Blaha, CSc.,
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
Brno, 20.4.2017

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop