Tisk
Jak si nejlépe vybrat zhotovitele své dřevostavby? Měl by mít Dokument národní kvality

Jak si nejlépe vybrat zhotovitele své dřevostavby? Měl by mít Dokument národní kvality

DAS | Pátek, 27. říjen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Vybrat si správného zhotovitele nové dřevostavby nemusí být pro Vás, budoucího stavebníka, vždy jednoduché, protože počet firem, které se výstavbě dřevostaveb v České republice věnují, neustále roste, přičemž ne všechny jsou kompetentní kvalitní dům postavit.

Výběr dodavatele dřevostavby = cena nebo reference?

Objektivní měřítko, jakou firmu si máte vybrat neexistuje a je tedy pouze na Vás, zda se budete při výběru budoucího zhotovitele svého domu orientovat podle nejnižší nabídkové ceny, podle množství firmou postavených domů, referencemi od zákazníků, internetové prezentace zhotovitele, nebo vystupováním obchodního zástupce. Našli bychom jistě ještě další kritéria, ale jejich slabým místem je subjektivita, protože pro každého je důležité něco jiného, přičemž kvalitně postavený dům a Vaše následná spokojenost je to nejdůležitější.

dnkDokument národní kvality zaručuje nezávislá instituce

Existuje však jeden nástroj, za jehož objektivitu se zaručuje nezávislá a akreditovaná zkušební instituce. Jedná se o mezi stavebníky uznávaný Dokument národní kvality.  Zmíněnou nezávislou institucí je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (VVÚD), který ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů(ADMD) vyvinul již v roce 2007 účinnou certifikaci pro kontrolu kvality dřevostaveb od členů Asociace.


Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu, kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).

Co to pro Vás znamená?
Především záruku a jistotu v tom, že pokud Vám dům postaví zhotovitel, který je nositelem certifikace DNK, budou dodrženy všechny normy a předpisy jak při výrobě, tak i během montáže Vašeho nového domu.


admd značka kvalityKontrola dodavatelů dřevostaveb probíhá nejen ve výrobě, ale také na stavbě

Zatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky, požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak i přímo na staveništi během montáže, kde je formou externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje jenom panelovou, ale i staveništní montáž.


Prostřednictvím DNK dostáváte k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní dostát svým proklamacím a Vaše peníze Vám zhodnotí v kvalitní investicí v podobě bezproblémového rodinného domu.


V České republice zatím není zákonem vyžadována kontrola firem provozujících staveništní montáž. Dokument národní kvality to však předepisuje a je pouze na rozhodnutí každé firmy, se kterou budete o svém domě jednat, zda Vám prokáže, resp. deklaruje svou kvalitu právě tímto způsobem. Pro Vás je však certifikace, resp. značka DNK, která byla po splnění všech podmínek udělena zhotoviteli Vašeho domu, jednoznačným signálem, že vybraná firma, které jste dal(a) důvěru, je schopna dostát svým závazkům a že právě od ní se Vám dostane jistoty a spokojenosti na cestě k Vašemu vysněnému novému domu v klidu a bez komplikací.

Ing Blaha 800 600Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky, které Vám zajistí financování Vaší nové dřevostavby za zvýhodněných podmínek.


Ing. Vratislav Blaha

Asociace dodavatelů montovaných domů

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop