Tisk
Jak uhlídat kvalitu dřevostaveb realizovaných v České republice? Již 18 let s pomocí ADMD!

Jak uhlídat kvalitu dřevostaveb realizovaných v České republice? Již 18 let s pomocí ADMD!

DAS | Pondělí, 07. květen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, která letos oslaví již osmnáct let od svého založení, je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu v České republice. ADMD sdružuje v současné době 21 členů a 36 partnerů.

 

Co dělá ADMD pro kvalitu dřevostaveb?

Stěžejním cílem a posláním Asociace dodavatelů montovaných domů je prosazování filozofie udržitelného rozvoje a využití obnovitelných zdrojů, a proto jako stavební materiály nového tisíciletí propaguje právě dřevo a další produkty na bázi přírodních a ekologických surovin.

admd kopieHlavní činností ADMD je pak permanentní komunikace a aktivity v oblasti zabezpečení kvality dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK).


Co je to Dokument národní kvality?


Jak si vybrat dodavatele dřevostavby? Objektivní měřítko neexistuje...

dnkObjektivní měřítko, jakou firmu si má investor vybrat neexistuje a je tedy pouze na něm, zda se bude při výběru budoucího zhotovitele svého domu orientovat podle nejnižší nabídkové ceny, podle množství firmou postavených domů, referencemi od zákazníků, internetové prezentace zhotovitele, nebo vystupováním obchodního zástupce. Našli bychom jistě ještě další kritéria, ale jejich slabým místem je subjektivita v rozhodování investorů, protože pro každého je důležité něco jiného, přičemž kvalitně postavený dům a následná spokojenost investora je to nejdůležitější.

 

Počet dřevostaveb dokončených v ČR neustále kontinuálně roste!


Aktuální statistiky výstavby dřevěných montovaných domů v České republice

 • Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 zaznamenalo mírný nárůst a to o 2,1%. Potěšující je to, že výstavba bytů v rodinných domech zaznamenala meziroční růst kolem 17,8 % (měřeno podle indexu počtu nově zahajovaných rodinných domů 2017/2016).
 • Podle dostupných údajů bylo v roce 1999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva (dřevostaveb) a v roce 2016 jich bylo již 2013 ks.
 • Oficiální údaj z ČSÚ o počtu dokončených dřevostaveb za rok 2017 zatím bohužel není k dispozici, ale dá se odhadovat, že v roce 2017 došlo k dalšímu meziročnímu růstu kolem 8-9 %, což by znamenalo, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již kolem 15 % a neustále meziročně kontinuálně roste.
Tabulka č. 1 Vývoj výstavby bytů v rodinných domech v ČR (zdroj ČSÚ), údaje za rok 2017 jsou předběžné.
Rok Zahájené byty v RD v kusech bytů Dokončené byty v RD v kusech
2008 22.918 19.611
2009 18.750 19.124
2010 16.611 19.760
2011 17.060 17.385
2012 14.399 17.442
2013 12.490 15.471
2014 12.440 13.985
2015 13.727 13.890
2016 15.865 14.567
2017 18.678 (+17.8 %) 15.172
Tabulka č. 2 Statistika výstavby rodinných domů v ČR – vývoj podílu dřevostaveb na trhu
Rok Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks) Dřevostavby dokončené – ČR (v ks) Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
Zdroj: ČSÚ, ADMD
1999 8251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13 231 384 2,90
2008 19 211 1 008 5,25
2014 13 510 1 281 9,48
2015 13 412 1 791 13,35
2016 14 010 2 013 14,37
2017 14 548 2 159 14,84

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle typu konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby - podle typu nosné konstrukce Rok 2015 (v ks) Rok 2016 (v ks) Rok 2017 (v ks) Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016 (v ks)
Zdroj: ČSÚ
Sruby a roubenky 222 233 169 0,72 -64
Lehký rámový skelet (panelová montáž) 623 963 1 075 111,6 112
Lehký rámový skelet (staveništní montáž) 537 671 803 119,7 132
Těžký skelet 52 31 49 158,1 18
Konstrukce z rostlého dřeva (tj. z masivních dřevěných panelů) 92 79 55 0,70 -24
Neurčeno 92 1 0 0,01 -1
Ostatní 173 35 8 0,23 -27
Dřevostavby celkem 1 791 2 013 2 159 107,25 146

K pozitivnímu růstu výstavby rodinných domů a dřevostaveb v ČR v roce 2017 přispěly tyto faktory:

 1. Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR
 2. Výhodné podmínky financování
 3. Rostoucí počet spokojených lidí
 4. Rostoucí poptávka
 5. Příznivé ceny domů
 6. Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb
 7. Rozsáhlé aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů

Struktura dokončených dřevostaveb po krajích v r. 2017

Kraj Počet dokončených rodinných domů -všechny technologie (v ks) Počet dokončených rodinných domů - dřevostaveb (v ks) Podíl dřevostaveb v krajích (v %)
Zdroj: ČSÚ
Hl. m. Praha 584 35 1,6
Středočeský 3 778 550 25,5
Jihočeský 854 89 4,1
Plzeňský 927 150 6,9
Karlovarský 230 35 1,6
Ústecký 666 85 3,9
Liberecký 418 76 3,5
Královéhradecký 641 140 6,5
Pardubický 821 139 6,4
Vysočina 819 98 4,5
Jihomoravský 1 917 227 10,5
Olomoucký 750 134 6,2
Zlínský 608 92 4,3
Moravskoslezský 1 535 309 14,3
Celkem ČR v r. 2017 14 548 2 159 100,0

Ze statistik dokončených dřevostaveb z roku 2017 vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo dokončeno ve Středočeském kraji a to 550 ks domů, což je 25,5% z celkového počtu v ČR. Na druhém místě to byl Moravskoslezký kraj s 309 dokončenými domy (tj. 14,3%) a třetí byl kraj Jihomoravský (227 ks domů tj. 10,5%). Nejméně dřevostaveb bylo v roce 2017 dokončeno v Karlovarském kraji (35 ks) a v Praze (35 ks).

Zajímavým ukazatelem může být i srovnání investičních nákladů vynaložených na dřevostavby v jednotlivých krajích.

Investiční náklady na dřevostavby v roce 2017 (tři kraje s největšími investicemi do dřevostaveb)

Kraj Investiční náklady na dřevostavby (v tis. Kč bez DPH) Počet domů (dřevostaveb) v ks Průměrné investiční náklady na 1 dům (v tis. Kč bez DPH)
Zdoj: ČSÚ
Středočeský 1 677 858 550 3 051
Moravskoslezský 904 176 309 2 926
Jihomoravský 670 462 227 2 954
Ostatní kraje 3 154 486 1 073 2 940
Celkem ČR 6 406 982 2 159 2 968

Výrobce tepelné techniky bude jistě zajímat i rozdělení realizovaných dřevostaveb podle třídy energetické náročnosti a podle způsobu vytápění.

Dřevostavby podle tříd energetické náročnosti (srovnání 2016 a 2017)

Rok Třída A (v%) Třída B (v%) Třída C (v%)
Zdroj: ČSÚ
2016 9 59,1 31,8
2017 6,6 63,8 29,6

Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 bylo v ČR postaveno téměř 64% všech dřevostaveb v energetické třídě B. Oproti roku 2016 poklesl podíl domů postavených ve třídě A (možná z důvodu vyšších pořizovacích cen těchto domů) a mírně také poklesl podíl dokončených domů ve třídě C, což je dobře a signalizuje to použití kvalitnějších obvodových stěn a lepších izolačních materiálů, protože se stavby přesouvají z energetické třídy C do třídy B.

Struktura dokončených dřevostaveb podle druhu vytápění

Druh vytápění Počet dřevostaveb (v ks) Podíl druhu vytápění (v%)
Zdroj: ČSÚ
Plyn 205 9,5
Uhlí 46 2,1
Dřevo, brikety, biomasa 151 7,0
Dřevěné a rostlinné pelety 7 0,3
Elektřina 1 537 71,2
Tepelné čerpadlo 203 9,4
Solární kolektory 6 0,3
Ostatní 4 0,2
Celkem ČR 2 159 100,0

Z přehledu je patrné, že v roce 2017 zvolilo nejvíce zákazníků pro vytápění svého domu jako zdroj elektrickou energii (71,2% domů). Zajímavý je i zvyšující se podíl tepelných čerpadel, která byla použita u 203 ks domů (9,4%) a strukturálně se vyrovnala podílu topení plynem (9,5%).

Struktura dokončených dřevostaveb podle počtu podlaží

Z hlediska počtu podlaží je možno konstatovat, že v celostátním průměru bylo u dřevostaveb realizováno 50% domů dvoupodlažních a 50% jednopodlažních (bungalovů). Nejvíce dvoupodlažních dřevostaveb bylo dokončeno v Praze, kde byl průměrný počet podlaží 1,9 na dům. To koresponduje s neúměrně vysokou cenou pozemků v Praze, což vede k minimalizaci plochy stavebních parcel pro rodinné domy a tedy k větší výstavbě dvoupodlažních domů na menších pozemcích. Na druhou stranu se nejvíce jednopodlažních bungalovů staví v Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, kde je průměrný počet podlaží na jeden dům 1,4.

Struktura dokončených dřevostaveb podle velikosti užitkové plochy

Zajímavým ukazatelem je i průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě. V Praze je to 138,4 m2/byt, ve Zlínském kraji 127,4 m2/byt a Karlovarském kraji 122,9 m2/byt. Nejmenší průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě byla v Olomouckém kraji a to 93,6 m2/byt.


ing-vratislav-blaha-admd
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky apod.)

Jsem rád, že se dřevostavbám v České republice tak dobře daří (viz úvod tohoto článku) a že taky máme k dispozici data, která nám pomáhají při plánovaní stanovení strategických úvah o rozvoji dřevostaveb do budoucna. Za kvalitní statistické podklady bych chtěl poděkovat Českému statistickému úřadu, jmenovitě paní Ing. Cuřínové a paní Ing. Lukavcové.pro web upravila Jindřiška Kleknerová

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop