Tisk
10 tipů pro zateplení fasády dřevostavby

10 tipů pro zateplení fasády dřevostavby

Redakce | Úterý, 06. prosinec 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Potřebujete zateplit rodinný dům? Víte, že správným zateplením fasády lze významně omezit tepelné ztráty a snížit náklady na energie až o polovinu? Rodinné domy se nejčastěji izolují kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Výhodným izolačním materiálem pro zateplování fasád je kamenná vlna, která přispívá k požární bezpečnosti domu, zajišťuje akustickou pohodu v místnostech, zachovává prodyšnost stěn a zůstává plně funkční desítky let.

Kamenná vlna má oproti dalším izolačním materiálům několik nesporných výhod:

  • je nehořlavá
  • je recyklovatelná
  • je odolná proti vzdušné vlhkosti a vzniku plísní a hub
  • díky větší hustotě vláken má větší objemovou hmotnost
  • je rozměrově stálá, pružná a plně funkční desítky let
  • zabezpečí také výrazný akustický útlum několik jednotek decibelů

Ušetřete za teplo v dřevostavbě

Rockwool Dřevostavba_Trnovo_2_Statistiky hovoří jasně - ať už jde o dřevostavbu nebo zděný dům, fasáda rodinného domu se podílí přibližně 30 % na celkovém úniku tepla z objektu. V budovách se přes 70 % energií spotřebuje na vytápění a chlazení. Zateplení sníží spotřebu tepla v zimě a zároveň spotřebu energie na chlazení v létě. Odborným a správně provedeným zateplením může majitel domu ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění, zvýšit hodnotu nemovitosti a zlepšit její vzhled. Zateplení rodinného domu také prodlužuje životnost konstrukce, která pak netrpí teplotními rázy.

„Nejčastější chyby při zateplování souvisejí s tím, že majitelé zateplovaných nemovitostí nemají projekt na zateplení, šetří na materiálu, především na jeho tloušťce, nebo zateplují neodborně svépomocí. To se jim z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit, protože přicházejí o možné úspory za energie nebo jim může neodborně provedené zateplení přinést dodatečné náklady na opravy," říká Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace a dodává: „Správně provedená izolace může výrazně prodloužit životnost nemovitosti.

Používejte pouze systémová řešení

rockwool-2-5728a7a0478c2Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) se používá pro zateplení rodinných domů včetně dřevostaveb nejčastěji. Jeho velkou výhodou je celistvost izolační vrstvy, která pomáhá chránit celý dům. Systém se skládá z tepelněizolačních desek z kamenné vlny, lepicích tmelů, hmoždinek, penetračních nátěrů a příslušenství. Mezi další používané způsoby zateplení fasády patří provětrávané zateplovací systémy nebo podle konstrukčního řešení zateplení sendvičové či kazetové stěny.

Pro minimalizaci tepelných ztrát je důležité zvolit vhodnou tloušťku tepelné izolace. Dnes se nejvíce používá izolace z kamenné vlny v tloušťkách 120 až 160 mm. Větší tloušťka izolace může kompenzovat vliv tepelných mostů na konstrukci. Zvýšení tloušťky izolace pro zateplení fasády, např. ze 100 mm na 200 mm, znamená nárůst nákladů na zateplení přibližně o 15–25 %. Úspory nákladů na vytápění však budou přibližně 40 %," doplňuje Jozef Dírer ze společnosti Rockwool.

10 tipů pro zateplení rodinného domu kamennou vlnou

1. Při plánování a realizaci zateplení se obraťte na odborníky, kteří posoudí objekt zateplení, jeho konstrukci a navrhnou optimální izolační řešení.

2. Při zateplování rodinného domu je vhodné začít se zateplením střechy, poté vyměnit okna a teprve zateplit fasádu.

3. Tloušťka vhodné tepelněizolační vrstvy je navrhovaná na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, aby bylo dosáhnuto požadovaných tepelně-technických vlastností obvodové konstrukce.

4. Nezateplujte při teplotách pod +5 °C nebo nad 25 °C, při silném větru, dešti nebo při intenzivním slunci.

5. Vyvarujte se nedostatečné přípravy podkladu pro aplikaci desek z kamenné vlny, podklad musí být soudržný, únosný, zbavený prachu, mastnoty a nečistot.

6. Zakládací lištu, od které začínáme pokládat izolaci z kamenné vlny, namontujte asi 30 až 40 cm nad zemí.

7. Lepidlo nanášejte na izolační desku po obvodu v šířce asi 8 cm, ve střední části desky v podobě tří terčů s průměrem asi 15 centimetrů tak, aby lepidlo pokrývalo 40 % plochy izolace.

8. Ke kotvení hmoždinek přistupujte až po 24 hodinách od lepení izolace z kamenné vlny na fasádu, vždy přitom berte ohled na tloušťku izolace i druh zdiva.

9. Při zateplování se soustřeďte i na detaily, jako jsou rámy oken, dveří, zámečnické konstrukce apod., vždy používejte systémové prvky – ukončovací profily.

10. Dávejte si pozor na nežádoucí vykreslování hmoždinek na fasádě, nesprávné izolování ostění, podpraží a nadpraží oken, aby nedocházelo k tvorbě tepelných mostů.

 

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Fasády”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop