Dřevovlákno: <small>Ekologická a účinná izolace do vašeho domu</small>

Dřevovlákno: Ekologická a účinná izolace do vašeho domu

Dagmar Šimonová | Čtvrtek, 08. červenec 2021 |

Přidat na Seznam.cz

První dřevovláknité izolace spatřily světlo světa přibližně před dvaceti lety. Nejedná se sice o nejlevnější způsob, jak dům izolovat, ale rozhodně o způsob kvalitní a šetrný jak k životnímu prostředí, tak k našemu zdraví.

Vlastnosti dřevovláknitých izolačních výrobků


Dřevovláknité desky se vyrábějí lisováním krátkých dřevěných vláken měkkého dřeva (tedy ze snadno obnovitelné suroviny) při vysoké teplotě. Podíl přidaných surovin, mezi něž patří především pojidla, vodoodpudivé látky či látky zajišťující nehořlavost, se obvykle pohybuje v řádu několika málo procent. Většina výrobců tyto přídavky vybírá s ohledem na zachování ekologického charakteru izolace z přírodních materiálů.

 • Ekologické parametry – izolace je naprosto zdravotně nezávadná (dokonce ani při práci s ní nejsou nutné žádné ochranné pomůcky). Dřevo je obnovitelný materiál, který váže uhlík. Výroba má velmi malý dopad na životní prostředí.
 • Výborné tepelně-izolační vlastnosti – mezi izolacemi patří díky své hlavní složce – dřevu – ke špičce. Nedosahují sice parametrů některých petrochemických materiálů, rozdíly ale nejsou nijak významné. Běžná hodnota součinitele tepelné vodivosti se u dřevovláknitých izolací pohybuje mezi 0,038 – 0,048 W/mK.
 • Prodyšnost – dřevovláknité desky velmi dobře propouštějí vodní páru – faktor difuzního odporu dosahuje tak dobrých hodnot, že je tento materiál vhodný pro difuzně otevřené konstrukce.
 • Schopnost udržet stabilní vlhkost v interiéru – sorpční vlhkost je uváděna s maximem v rozmezí 20 – 25 %.
 • Relativně velké objemové hmotnosti – vyšší objemová hmotnost (až 180 kg/m3) má pozitivní vliv jak na fázový posun teplotního kmitu, tak na akustické vlastnosti izolantu nebo jeho tvarovou stálost. I nejlehčí (foukaná) dřevovláknitá izolace dosahuje v porovnání s polystyrenem nebo minerální vatou násobně lepších parametrů. Daní za vysokou objemovou hmotnost může být komplikovanější manipulace s velkoformátovými prefabrikovanými elementy.
 • Solidní zvukově izolační vlastnostivzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum i zvuková pohltivost dosahují díky vysoké objemové hmotnosti lepších hodnot než při použití jiných izolantů.
 • Požární odolnost – dřevovláknité desky běžně dosahují reakce na oheň třídy E (podle normy EN 13501-1).

Použití dřevovláknitých izolací

obr.: Příklad použití izolačních materiálů. V horní části konstrukce je dřevoláknitá izolace (zde Pavaflex), v dolní části je pak minerální vata. Konstrukci kryje dřevovláknitá deska. Foto: Michal Doležel

Slovníček pojmů pro lepší pochopení článku


 • Součinitel tepelné vodivosti: Parametr udává schopnost materiálu vést teplo – čím je jeho hodnota nižší, tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.
 • Faktor difuzního odporu: Schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá" a umožňuje vodní páře a plynům pohyb konstrukcí.
 • Sorpce vlhkosti: Schopnost materiálu ve velké míře pohlcovat a znovu vylučovat vlhkost v závislosti na aktuálním stavu vlhkosti v interiéru. Přispívá tak ke stabilizaci vlhkostního režimu v interiéru.
 • Objemová hmotnost: Hmotnost jednoho metru krychlového daného materiálu. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím lepší jsou jeho vlastnosti jako izolace.
 • Třída reakce na oheň: Určuje, zda a jakým způsobem výrobek přispívá k šíření požáru, tzn. jak rychle hoří a kolik energie při tom vytváří. Označuje se A až F od nehořlavých až po ty, které značně přispívají k vývinu požáru.

Dřevovláknitá izolace - kam s ní?


Výrobců, kteří dřevovláknitou izolaci na náš trh dodávají, není mnoho. Produkty jsou však dostupné v řadě variant, které se od sebe liší způsobem zpracování a podílem i typem příměsí. Mají široké možnosti využití, v zásadě s nimi lze izolovat celý dům od podlahy až po střechu, snad pouze s výjimkou základů.

Většina dodavatelů je nabízí jako ucelené systémy, které lze ovšem kombinovat i s jinými typy izolací. Výrobky jsou zpracovány tak, aby si udržely všechny výhody dřeva. Mohou být pružné, voděodolné, pevné, složené z více vrstev.

Například pružné panely se používají k výplním prostor mezi konstrukčními prvky, zátěžové podlahové desky tvoří vyrovnávací vrstvu podlah, v podobě desek se dřevovlákno používá v difuzně otevřených konstrukcích pro záklop střech. Zajímavostí je také využití dřevovláknitých desek jako náhrady sádrokartonu v interiéru – lze je upravovat tenkovrstými omítkami, ale na rozdíl od sádrokartonu mnohem méně praskají.

Tepelná izolace v domě
 

Fázový posun: hřeje, když je zima, chladí, když je teplo


Dřevovláknitá izolace má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, její schopnost akumulace zajišťuje až šestnáctihodinový fázový posun teplotního kmitu. To sice zní vědecky a složitě, ale stačí si zapamatovat, že se jedná o schopnost konstrukce zpomalit přenos tepla zevnitř ven (v zimě) nebo zvenku dovnitř (v létě).

V praxi si to můžeme snadno představit na příkladu horkého letního dne: během doby, kdy je dům vystaven slunečnímu záření, se povrch pláště domu zahřívá a rostoucí teplota materiálu prostupuje dovnitř.

Fázový posun je doba, během které se teplotní změna na vnějším povrchu konstrukce projeví uvnitř. Konstrukce, která umí akumulovat teplo přiměřeně dlouho, během dne teplo dovnitř nepustí, ‚drží' ho v sobě, a v noci, kdy je chladněji, může naopak část tepla interiéru předat.

Příklad: Letní slunce zahřívá jižní stěnu domu od 11 do 17 hod. Fázový posun obvodové stěny činí 12 hodin. teplo ohřáté fasády začne do interiéru pronikat nejdříve ve 23 hodin (11+12). v té době už je ale venkovní teplota nízká, takže větráním lze interiér snadno ochladit.

Přírodní izolace
 

Dřevovlákno na postupu


Vývoj dřevovláknitých izolačních hmot neustále probíhá. Například finské Centrum technického výzkumu (VTT) oznámilo záměr nahradit syntetické a minerální izolace dřevovláknitými a pustilo se do vylepšování produktových parametrů izolačních materiálů na bázi dřevovlákna, včetně stříkaných. Cílem je vytlačit neobnovitelné nebo špatně recyklovatelné produkty z trhu.

Nové materiály podle VTT umožní masovou produkci vysoce kvalitních izolací, což sníží spotřebu energií při výrobě a sníží uhlíkovou stopu. Z environmentálního hlediska a z hlediska trvalé udržitelnosti by se proto podíl dřevovláknitých izolací měl už jen zvyšovat.

Dřevovláknitá izolace ve sloupkové kontrukci dřevostavby

obr.: Dřevovláknitá izolace ve sloupkové konstrukci dřevostavby. Ekologickou izolaci z dřevovlákna lze s úspěchem použít třeba místo minerální vaty. Je však dražší. Foto: Michal Doležel

TIP NA ČLÁNEK: Jaké výhody přináší dřevostavbě izolace z minerální vlny

DaS 1-2016
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop