Izolace dřevostavby - Jak funguje minerální izolace?

Izolace dřevostavby - Jak funguje minerální izolace?

Lucie Němcová | Pondělí, 16. září 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Minerální izolace je skloňovaným pojmem stavebnictví. Umí naplnit funkční požadavky v mnoha směrech, a tak ji vídáme na stavbách dřevostaveb poměrně často. Osvědčila se jako hřejivý kožich domu, pomůže nám utišit nežádoucí zvuky a výhoda je na její straně, i když se potká s ohněm. Pojďme se s ní seznámit blíže.

Minerální izolace, jak sám název napovídá, je vyrobena ze surovin minerálního původu, které jsou za vysokých teplot rozvlákněny v peci a formovány do desek či rohoží, případně ponechány rozvlákněné a aplikované foukáním.

Podle typu hlavních surovin rozdělujeme minerální izolaci na:

 • skelnou minerální izolaci a
 • kamennou minerální izolaci.

Kamenná minerální izolace

Hlavními surovinami pro výrobu kamenné vlny jsou čedič, diabas, struska a další příměsi. V případě, že je třeba docílit konkrétního výsledného tvaru, obsahem jsou také pojiva (přibližně pět procent) v množství podle požadované tuhosti, případně impregnace pro další úpravu vlastností – zejména v případě použití ve fasádě, kde je vyžadována větší odolnost materiálu.

mineralni-izolace-v-rolich-rockwool

Obr.: Minerální izolace se vyrábějí v deskách nebo rolích. Foto: Rockwool

Skelná minerální izolace

Hlavní surovinou pro výrobu skelné izolace je křemenný písek a drť z recyklovaného skla, jejíž podíl se stále zvyšuje. Skelná izolace má nižší objemovou hmotnost v porovnání s kamennou za dosažení stejných parametrů součinitele tepelné vodivosti, což může být v některých případech žádoucí. Stejně jako kamenná i skelná izolace může obsahovat pojiva (tři až deset procent), má-li být výsledkem role nebo deska.

mineralni-izolace-ze-skelnych-vlaken

Obr.: Minerální izolace jsou hydrofobizované (vodoodpudivé). Foto: ISOVER

Využití minerální izolace v praxi

Obě izolace fungují velmi dobře jako tepelné i akustické. Obě jsou také nehořlavé, nicméně kamenné jsou pro konstrukce s požární odolností využívány více, jelikož delší dobu odolávají vysokým teplotám. Příkladem jsou požárně dělicí pásy v kontaktních zateplovacích systémech.

Vlastnosti minerální vlny:

 • Má vynikající technické a tepelně izolační vlastnosti – teplotní vodivost λ = 0,030 – 0,042 (W/mK).
 • Odpuzuje vodu, takže snese i prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu bez jakéhokoli defektu.
 • Je paropropustná, vodní pára prostupuje minerální vlnou téměř stejně tak dobře jako vzduchem.
 • Snadno pohlcuje zvuk, což příznivě ovlivňuje akustiku v interiéru.
 • Nechutná hlodavcům a není náchylná na plísně, houby nebo bakterie.
 • Je nehořlavá, zabraňuje rozšíření případného požáru.
 • V případě variant s nízkou objemovou hmotností je velmi skladná, jelikož ji lze takzvaně komprimovat (slisovat) a tudíž vyžaduje méně prostoru a nákladů na dopravu.
 • Recyklace materiálu je možná, ale z organizačních a ekonomických důvodů nepříliš využívaná.
 • široké možnosti použití. Izolace je vhodná do stěn, příček, střech, stropů, podkroví i k izolaci potrubí
 • Během manipulace se mohou uvolňovat malé částečky, ochranné pomůcky jsou tedy nutností.

Jakou izolaci? Desky, měkké role nebo raději foukanou izolaci?

Pevné desky nacházejí uplatnění tam, kde je izolace ve stavební konstrukci nějakým způsobem zatížena a je vyžadován pevný stabilní tvar. Je vhodná do kontaktních zateplovacích systémů, provětrávaných fasád, šikmých střech i jako výplňová izolace do rámových dřevostaveb.

mineralni-izolace-v-deskach-rockwool

Obr.: Minerální izolace se vyrábějí v deskách nebo v rolích. Foto: Rockwool

Měkké rohože nacházejí využití například v půdních prostorách nebo jako technické izolace (například pro nejrůznější potrubí a rozvody).

Foukaná izolace je aplikovaná potrubím hnaným vzduchem. Její výhodou je rychlá aplikace a uplatnění i v tvarově složitých konstrukcích při zachování dobrých protipožárních a tepelně technických vlastností. Například pro zateplení půdy.

Fyzikální parametry Součinitel tepelné vodivosti Faktor difuzního odporu Objemová hmotnost Třída reakce na oheň
skelná vlna (v deskách nebo rolích) λ = 0,030 až 0,038 W/mK μ = 1 (hodnota daná normou) λ = 15–35 kg/m3 Jsou i výjimky určené pro podlahy s hodnotou kolem 100 kg/m3 A1
kamenná vlna (v deskách nebo rolích) λ = 0,033–0,042 W/mK μ = 1 (normová hodnota, v praxi měřeno až 2,5) λ = 30–175 kg/m3 A1

Minerální izolace současnosti

Jak se liší minerální izolace dneška od její podoby třeba před dvaceti lety? Odpovídá Karel Sedláček z firmy ISOVER:

ing-karel-sedlacek-isover
Ing. Karel Sedláček
ISOVER

„Vlákna jsou stále tenčí a dokonalejší, nicméně stále se jedná o jemná vlákna ze skla či kamene. Díky novějším technologiím a pojivům je však zlepšení oproti výrobkům používaných například před 20 lety více než významné. Slabou stránkou může být v případě některých izolací, například kamenných, menší komfort při práci. Někomu může být nepříjemné na izolaci sahat, proto je vhodné použít při instalaci ochranné pomůcky jako rukavice a roušku."

Minerální izolace a dřevostavba

Minerální izolace jsou v moderních i tradičních dřevostavbách nejpoužívanějším izolačním materiálem – vyplňují stěny, střechu a stropy a díky jejím vlastnostem splňují konstrukce protipožární, tepelněizolační i akustické požadavky. Minerální izolace jsou prodyšné a hodí se tedy do difuzně otevřených skladeb konstrukcí, které jsou v případě dřevostaveb velmi oblíbené.

mineralni-izolace-strecha-drevostavby-isover

Obr.: Systémová skladba nadkrokevního zateplení Isover X-TRAM s použitím trámků z minerální vlny nebo z polystyrenu minimalizuje tepelné mosty. Foto: ISOVER

Jak si minerální izolace stojí v boji s letním teplem?

Ochrana proti přehřívání souvisí podle Karla Sedláčka s izolační schopností – tepelnou vodivostí (parametr lambda) izolace, v níž jsou minerální izolace špičkou na trhu. Dalším hlediskem je teplotní spád, který je ale otázkou celé konstrukce, tedy dřevěné nosné konstrukce, deskových materiálů a tak dále. Je potřeba vše porovnávat jako celek, ne si vybrat pouze část, která má vliv jen několik jednotek procent a ve výsledném výpočtu má pak nepatrný vliv.

mineralni-izolace-zatepleni-sikme-strechy-podkrovi-isover

Obr.: Nejčastěji se tepelná izolace při zateplení šikmé střechy osazuje do prostoru mezi krokve. Foto: ISOVER


"Stejně jako každý jiný výrobek a materiál musí být minerální izolace v konstrukci správně navržena a zabudována, aby plnila svoji funkci na jedničku."


mineralni-izolace-zatepleni-sten-drevostavby-isover

Životní cyklus minerální izolace a ochrana životního prostředí

Možná vám přichází na mysl otázka, jak bude taková izolace vypadat po řadě desítek let zabudování ve stavbě? Zkušenosti ukazují, že můžeme být v klidu. Minerální izolace je prověřena dlouholetou zkušeností.

„Tyto materiály jsou v konstrukcích již více než 80 let a stále zůstávají zachovány všechny jejich podstatné vlastnosti. Materiály jsou neustále inovovány a dnešní výrobky jsou navíc významně dokonalejší, než když se tyto izolace začaly vyrábět," doplňuje Karel Sedláček.

Redakčně upraveno pro web.

DaS 2-2019

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop