Co je dnes odpadem, zítra je jackpotem

Co je dnes odpadem, zítra je jackpotem

Dana Jakoubková | Pondělí, 27. březen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Víte, že k zateplení jednoho domu foukanou celulózou se zrecykluje tolik novin, že by člověku při každodenním čtení vystačily na 40 let? Pokud by byly všechny nové domy izolovány celulózou, odstranilo by to každý rok miliony tun nepotřebného papíru. Celulózová izolace ale získává i další „zelené“ body. Na proces výroby jsme se podívali pod pokličku rodinné firmy CIUR, jejíž motto „Příroda, technologie a odpovědnost“ z něj odkrývá mnohé.

Zdroj suroviny


Přesto, že je firma schopna zpracovat jakýkoli papír, pro výrobu celulózové izolace je nejžádanějším papír novinový. Vstupní druhotnou surovinu získává CIUR vlastním výkupem – organizováním sběru (školy, firmy, jednotlivci), přičemž celý proces je založen na kvalitním výběru. Papír se vytřídí a následně projde interní kontrolou na třídicí lince. Surovina, která neprojde výběrem pro výrobu izolace, nezůstane nazmar. Využije se na celou řadu dalších produktů na bázi recyklovaných vláken, jako jsou granule pro asfaltové směsi, substráty pro zemědělské plodiny a klíčky, stelivo pro domácí mazlíčky a další.

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Identifikace

Pro zachování kvality je každý balík vytříděné suroviny označen štítkem s unikátním kódem, který obsahuje důležité údaje pro výrobní proces, respektive definuje její další využití. Zároveň je tak možné celý proces kontrolovat od zdroje, přes výrobu, až po aplikaci izolace. K tomu slouží certifikace kontroly kvality výroby – ISO.

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Ekologické zpracování

Jako zpracovatel papíru patří společnost CIUR k papírenskému průmyslu. Avšak zatímco mnoho papíren muselo situovat provoz do blízkosti vodního toku, neboť zpracování papíru se neobešlo bez vody, CIUR založil výrobu na unikátní technologii suchého rozvlákňování. Nejenom, že tím šetří vodu, ale i energii, kterou by bylo třeba především na sušení vlákniny, pokud by šlo o proces mokrý. V tom je jeho největší ekologická přednost.

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Energetická náročnost výroby

Spotřeba energie je závislá především na účinnosti strojního rozvlákňování. S nejmodernější technologií, kterou má CIUR k dispozici, se pohybuje od 0,14 do 0,18 kWh/kg a zahrnuje i nezbytné vytápění prostor firmy a ostatní energetické náklady dopravy (ta je vždy určitou proměnnou v celé kalkulaci). Snaha řešit současné energetické problémy i vlastním přispěním vede společnost k instalaci vysoce výkonné fotovoltaiky a k odklonu od plynu k biomase na vytápění.

Odolnost vůči požáru, plísním, škůdcům …

Každá izolace musí splňovat parametry požární odolnosti, hygienické nezávadnosti a použitelnosti pro vnitřní prostředí. Celulózová izolace Climatizer Plus je z 88 procent tvořena přírodním materiálem z celulózového vlákna a zbytek připadá na zdravotně nezávadné minerální přísady – soli (síran hořečnatý a kyselina boritá).

Vhodná kombinace těchto přísad v izolaci způsobuje zvýšenou odolnost proti plísním a houbám a současně odpuzuje hmyz, drobné hlodavce nebo kuny. Přísada je v materiálu homogenně rozprostřena a spojena s vlákny díky speciální technologické úpravě. Soli obsahují trvale krystalicky vázanou vodu a pokud přijdou do styku s teplotou nad cca 120 °C, celou hmotu ochlazují a zpomalují odhořívání. A to až do té míry, že konstrukce vydrží nápor ohně déle než konstrukce neizolované nebo izolované například samozhášivým polystyrenem nebo izolacemi na bázi skelných vláken

Technické parametry – Climatizer Plus

Faktor difuzního odporu µ = 1
Schopnost materiálu propouštět vodní páru difuzí. Čím nižší je hodnota, tím lépe vlhkost prostupuje – materiál odvětrává
Součinitel tepelné vodivostI λd = 0,038 W/mK
Množství tepla, které prochází izolačním materiálem. Čím nižší je hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti
Měrná tepelná kapacita c = 2 020 J/kgK
Čím vyšší je hodnota, tím déle trvá, než teplo prostoupí materiálem - než se dostane zvenčí do interiéru (zabraňuje letnímu přehřívání)
Třída zvukové pohltivosti = A
A – nejlepší, E – nejhorší
Třída reakce na oheň u volného foukání = C-s1, d0
Třída reakce na oheň u foukání do dutiny B-s1, d0
A1 – nejlepší, F – nejhorší

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Komprimace

V závěrečné fázi se izolace strojně plní do balíků a komprimuje. Zbytečně tak nezabírá prostor a šetří náklady na dopravu na stavbu a skladovací prostor. Paletované balíky dostanou opět unikátní kód výroby, který označuje především datum a čas vyrobeného materiálu. Tím je finální výrobek od suroviny jasně identifikovatelný

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Jakost, vlastnosti a výstupní kontrola

Společnost CIUR má vlastní výzkum, vývoj a laboratorní zařízení, ve kterém se denně ověřuje jakost všech výrobků. Výstupní kontrola je zajištěna na každé jednotlivé šarži (výrobní směně) interními testy podle schválených postupů Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. (TZÚS). Kontrolu jakosti mimo kontrol laboratoře firmy zajišťuje i dozor třetích stran, což jsou akreditované zkušebny již zmíněného českého TZÚS i rakouské zkušebny Bautechnische Versuchs und Forschungsanstalt Salzburg (BVFS), které dohlížejí na proces výroby a provádějí i namátkové ověřovací testy.

Postupy vlastních interních zkoušek jsou rovněž auditovány v rámci systému ISO. Každý proces má svá přesná pravidla a výsledky i vzorky se archivují. Před provedením zkoušek se žádný výrobek neexpeduje. Papír, který se dostane do procesu recyklace, je na jeho konci plnohodnotným výrobkem srovnatelným s prvotřídními produkty ve své kategorii. Navíc je po ukončení životnosti likvidovatelný biologickou cestou.

Ve zkratce

Založení české rodinné firmy – 1991
Plocha výrobního závodu – 27 000 m2
Množství zpracovaného druhotného papíru ročně – 30 000 tun
Kapacita výrobního procesu za hodinu – 6 až 8 tun materiálu
Výrobků z papírových vláken – více jak 60 druhů
Snížení CO2 v ovzduší ročně – 178 000 tun
Zatepleno domů ročně – okolo 7000

Aplikace foukáním

Společnost CIUR vyrábí foukanou tepelnou izolaci Climatizer Plus již od roku 1991 a kromě již zmíněných přísad se změnily k lepšímu i izolační parametry. Jde původně o kanadskou licenční výrobu, která však prošla již mnohokrát zcela zásadní modernizací. Tato izolace se aplikuje do konstrukce pomocí aplikačního – foukacího stroje, který hadicí dopraví izolační materiál přímo do místa určení. Jde o izolování na klíč profesionálně školenými firmami, které mají pro aplikaci strojní zařízení, jejich nástavby a různé další nástroje.

Stejnou hmotou se zateplují všechny k foukání určené konstrukce (střecha, podlaha, obvodová stěna, příčka...). Mění se jen objemová hmotnost, metody práce a vybavení pro foukání podle dané konstrukce. Podstatné je dokonalé vyplnění všech detailů, a to jak při prefabrikované tovární výrobě panelů, tak při aplikaci izolace na stavbě.

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Opatření proti sesedání

Společnost CIUR pravidelně školí své aplikační partnery, včetně těch vlastních. Kvalitní pracovník na stavbě je polovina úspěchu i v tepelném izolování. Druhou polovinu úspěšného zateplení zajistí kvalitní foukaný materiál. U volného foukání se již dopředu počítá s 10–15 procenty sesednutí. Tento fakt je promítnut již v nabídce a vrstva materiálu se o tento předpoklad automaticky navyšuje. V uzavřených dutinách se pak materiálem plní prostor na sto procent.

Aplikační stroj se nastaví na vyšší tlak a použijí se speciální koncovky, takže se do svislé konstrukce nafouká o téměř 75 procent více hmoty než na vodorovný strop. Díky tomu nedostane materiál šanci slehnout. Zákazník zaplatí a dostane přesně takové množství materiálu, kolik ho daná konstrukce ke správné funkci potřebuje.

DrevoaStavby.cz - Dnes odpad, zítra jackpot
Foto Ciur

Spotřeba materiálu na dům

Na rodinném domku se zastavěnou plochou cca 120 m2 a s vodorovným stropem zabere nafoukání několik hodin a spotřebuje se přibližně 1 300 kilo izolace. Přesné číslo závisí na zvolené tloušťce aplikace (v rozmezí od 4 do 40 cm). Vždy také záleží na složitosti zateplovaného prostoru, na tom, jaký je do místa přístup, na přidružených stavebních pracích a jiných faktorech.

Čas nafoukání ovlivňuje především mocnost zateplovací vrstvy. Ve srovnání s rolovanými nebo deskovými izolačními materiály jde o proces rychlý, bez přesunů masivního objemu hmoty obytným prostorem nebo probíhající stavbou. Největším benefitem foukané izolace je výsledek beze spár, kdy materiál přiléhá perfektně ke každému detailu konstrukce a nejsou po něm zbytky, respektive nevyužitelný odpad

Slovo zástupců firmy

Příroda a přírodní zákony budou mít vždy poslední slovo. Toto jsme si uvědomili již na samém počátku našeho podnikání a podřídili jsme této filozofii veškerou svoji činnost, aktivity, výrobu, výzkum i vývoj. Ve všech ohledech se snažíme chovat ekologicky a hospodárně. Z přírody si své unikátní vlastnosti vypůjčily všechny naše výrobky z celulózového vlákna. Pevnost, pružnost i ochranu před teplotními výkyvy dávají stromu právě vlákna celulózy. Do jejich vývoje investovala příroda půl miliardy let. My ho však získáváme způsobem, aby ani jeden strom nemusel padnout k zemi. Celý proces výroby je pak zastřešen kvalitní technologií s odpovědností k přírodě a k trvalé udržitelnosti pro budoucí generace.

Mgr. Michal Urbánek
Mgr. Michal Urbánek
generální ředitel CIUR a.s.

Ing. Mojmír Urbánek
Ing. Mojmír Urbánek
ředitel výroby a výzkumu CIUR a.s.

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop