Tisk
Dřevo jako součást týmu

Dřevo jako součást týmu

Lucie Němcová | Pondělí, 13. únor 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Rozmanitost realizovaných staveb z různých materiálu a konstrukčních systémů, krásně reflektuje, že neexistuje jeden nejúžasnější stavební systém, nebo dokonce jeden materiál, který by byl jednoznačným vítězem ve všech kategoriích a pro každého. Může se tomu snad jen blížit. Každý stavební prvek má svá specifika, silné a slabé stránky a tak přirozeně dochází ke kombinacím, kde se vzájemně doplňují. Společně pak tvoří silnější tým.

Proč kombinovat dřevo s jiným materiálem (v nosné konstrukci)? Ke kombinacím materiálů ve stavbě dochází zcela přirozeně a dělo se tak už v historii. Nejtypičtějším příkladem je zdivo a dřevěný krov. Návrh domu reaguje na pokaždé originální podmínky a pro dosažení optimálního návrhu po stránce funkční, estetické i ekonomické může být někdy tou nejlepší cestou přizvat ke dřevu i další materiály, které jsou každý mistry v jiné sféře.

Dřevostavba napůl

V jakých případech je výhodné kombinovat dřevo s dalšími materiály:

• V náročnějších terénních podmínkách – například když potřebujeme část stavby zapustit do svahu, je výhodnější využít železobetonovou konstrukci a v horní části již pokračovat dřevostavbou.

• Pro rekonstrukci či přístavbu – lehká dřevěná konstrukce, která zabere málo podlažní plochy je ideální pro rekonstrukce a přístavby domů jakékoliv konstrukce.

• Pro vlastnosti jednotlivých konstrukcí – často jsou prvky jiných materiálů doplňovány pro jejich statické, akustické, tepelně technické, požární či jiné vlastnosti.

• Pro atypické architektonické řešení – velké přesahy, různé tvary, volnější dispozice s možností velkých rozponů bez podpory, to vše může být důvod pro materiálovou souhru.

dřevostavba - dřevoexteriér dřevo a betoninteriér dřevo a beton
Dřevostavbou vzhůru

Kombinované konstrukce nacházejí svoje velké uplatnění zejména ve vícepodlažní výstavbě, kde jsou zároveň ekonomicky výhodné. Oblast výškových dřevostaveb (ať už kombinovaných či ne) je u nás ve srovnání se světem v plenkách, mimo jiné i díky legislativě, která udává přísná omezení na poli požárních předpisů. Svoje uplatnění však materiálové kombinace nacházejí i ve výstavbě rodinných domů. Požadavky stavebníků jsou natolik různorodé, že někdy právě širší materiálová paleta přinese kýžený výsledek.

S jakými materiály dřevo kombinovat?

V našem hledáčku jsou stavby pro rodinné bydlení, proto se zaměříme na základní materiálové kombinace smysluplné právě pro tento typ domu.

• Dřevo a beton

Betonové konstrukce vstupují do hry nejčastěji ruku v ruce s většími architektonickými ambicemi, typičtějším řešením z hlediska tvaru, rozponů, akustiky a statiky obecně. Betonové prvky mohou vnést do hry větší dispoziční volnost, možnost větších rozponů i zcela atypické tvarové možnosti. Betonovou stěnu volí stavebníci do centra dispozice i z důvodů dobré akumulace tepla a tím příjemnějších teplotních podmínek v interiéru. Důležitým benefitem je při použití betonu lepší akustika dřevostavby. Silnou stránkou betonových konstrukcí je také požární odolnost, která však nachází uplatnění spíše v případě zmiňovaných výškových staveb. Nevýhodou je ovšem mokrý proces vyžadující v jinak suchém způsobu výstavby delší technologické pauzy, což se může odrazit v době realizace.

Samostatnou kapitolou jsou betonové konstrukce prefabrikované, které svou výrobní připraveností obcházejí mokrý proces a stávají se tedy velmi zajímavou alternativou. Může jít o železobetonový skelet, který je následně opláštěn dřevěnými sedvičovými panely, nebo o řešení stropů pomocí železobetonových prefabrikátů a různé modifikace, které mohou kombinovat železobetonové prvky s dřevěnými dílci. Skelet vyniká prostorovou tuhostí a pevností, umožní založení na patkách a ponechává velký prostor kreativitě při návrhu. Dřevěné sendvičové opláštění pak dodává výjimečné izolační vlastnosti až k parametrům pasivního či nulového domu. Spojením těchto dvou technologií navíc stále platí rychlá doba výstavby, stavbu lze realizovat i za teplotně nepříznivých klimatických podmínek, jelikož odpadá mokrý proces výstavby a s ním spojené riziko zabudované vlhkosti v objektu.

Faktorem ovšem bude cena a případně, pro ty ekologičtěji smýšlející, uhlíková stopa celého procesu za použití jiných materiálů, než je dřevo.

• Dřevo a zdivo (kámen a hlína)

Zděné prvky v kombinaci s dřevěnou konstrukcí mají nejčastěji úlohu akumulační. Doplňují v domě schopnost dřeva akumulovat a jsou většinou umístěny v jádru objektu. Kromě schopnosti významně akumulovat teplo a podílet se na příjemném tepelném komfortu zajišťují také prostorovou tuhost. Je však nutno počítat s vlivem na dobu realizace.

Tradičním řešením jsou pak klasické zděné stěny spolu s dřevěnými stropy a krovem. Málokdo si uvědomuje, že z tohoto úhlu pohledu má doma dřevostavbu každý, kdo vlastní tento tradiční domek. Zdivo zde zastupuje onu trvanlivou a pevnou hmotu, zatímco stropní konstrukce dodává útulnost a domáckost. V případě zakrytých krovů je třeba být velmi obezřetní na dobré provedení, protože velká těsnost současných objektů může vygenerovat nepříjemné komplikace s vlhkostí v konstrukci.

• Dřevo a ocel

Nejčastěji lokálně využitý ocelový prvek zejména ze statických důvodů – překlady či průvlaky v místech, kde potřebujeme překonat větší rozpon a dřevěný prvek by vyšel příliš mohutný, subtilní podepření stavby a vynesení zatížení do základů nebo zpevňující diagonální táhla hojně užívaná v těžkých dřevěných skeletech... To vše jsou pomocníci, kteří nám mohou usnadnit život, i když prim hraje stále dřevostavba.

interiér dřevo a hlínainteriér clt deskydřevostavba - dřevo a cihla

Kombinace materiálů otevírají opravdu nekonečné pole pro tvořivost a nacházení originálních řešení v reakci na naše individuální přání a potřeby. Jsou cestou plnou příležitostí pro tvořivé odborníky, kteří se nebojí výzev.

 

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop