Stavíme srub 3. - Druhy srubů

Stavíme srub 3. - Druhy srubů

Redakce | Úterý, 13. listopad 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Srub vnímáme většinou jako rustikální stavbu z masivních dřevěných klád s hrubým přírodním charakterem. Existuje ale celá řada druhů srubových konstrukcí s odlišným výrazem. Srub může být proveden jako syrová stavba blízká přírodě, stejně tak může jít o vysoce sofistikovanou konstrukci s ryze moderním vzhledem.

Základní rozdělení srubů vychází ze způsobu vytváření srubové stěny. Srub může být proveden buď řemeslnou, nebo průmyslovou technologií.

 • U řemeslně vyráběného srubu je do stavby vložen značný podíl ruční práce. Každý použitý profil a prvek je pak originálem s jedinečnými rozměry a tvarem. S tím samozřejmě souvisí vyšší pracnost při výstabě a potřeba výborných znalostí práce s masivními dřevostavbami.
 • Při průmyslové výrobě srubu je dán prvkům unifikovaný požadovaný průřez a ze stavby se stává do jisté míry „skládačka".

Další způsob rozdělení srubů vychází z finálního tvaru použitých prvků. Způsob úpravy klád do určitého tvaru ovlivňuje výsledný vzhled srubu. Můžeme tak docílit různých estetických záměrů. K výstavbě srubu může být použita:

 • kulatina,
 • nebo profily opracované do požadované podoby.

kulatina-pro-stavbu-srubuhraneny-profil-pro-stavbu-srubu

Řemeslně vyráběné sruby

Řemeslně vyráběné sruby jsou základním typem masivních dřevostaveb. Vychází z dlouhé a po generace předávané zkušenosti stavění ze dřeva, která se v čase změnila minimálně. Dnes se již samozřejmě používá moderní technika, ale pracovní postupy zůstávají téměř beze změn.

Řemeslně lze srub zhotovit dvěma způsoby:

 1. Jedná se buď o sruby z kulatin, kde je všem kládám ponechán původní tvar, a každá stěna je pak unikátní. Takové sruby představují typickou konstrukci srubů a jsou žádané pro svou specifickou estetiku a spojení s přírodou.
 2. Nebo o sruby z hraněných profilů, u kterých je tvar prvků upraven do čtvercového nebo obdélnkového průřezu. Mají tak blíže k tradičním roubenkám, než srubům z kulatin, a mohou být vhodnějším řešením pro zasazení srubu do krajiny nebo okolní zástavby.

Roubenka je také srub

masivni-drevostavba-roubenka-extertierNejběžnějším typem masivních dřevostaveb, se kterým se u nás můžeme setkat a které u nás mají také větší tradici než sruby, jsou roubenky. Svou konstrukcí se velmi podobají srubům, oba typy ale od sebe odlišuje způsob propojení stěn v rozích stavby. U roubenek je tento konstrukční detail proveden takzvaným spojem na rybinu – dřevěné prvky jsou do sebe zaklesnuty pomocí specifického zazubení. Sruby řeší propojení stěn jednodušeji pomocí typického křížového spoje s přesahem klád. Díky rybinovému spoji bývají roubenky prováděny bez přesahů, jejich princip je stejný – podstatou je pokládání dřevěných prvků ve vodorovném směru s provázáním v rozích budovy. I když se mohou sruby od roubenek celkovým vzhledem poměrně výrazně lišit, jde o konstrukční typy, které jsou si velmi blízké.

masivni-drevostavba-srub-extertier-rucne-opracovane-kladymasivni-drevostavba-srub-extertier-strojove-opracovane-klady-lepene-profilymasivni-drevostavba-srub-extertier-strojove-opracovane-kladymasivni-drevostavba-srub-extertier-strojove-opracovane-klady-hranene-tramy

 

Průmyslově vyráběné sruby

U průmyslově vyráběných srubů se dnes používá cela řada vyspělých technologií. Jednotlivým dílům srubové stěny může být vtisknut různý tvar:

 • kruhový,
 • eliptický,
 • čtvercový či
 • obdélníkový průřez.

Strojní výroba umožňuje dosažení promyšlených a přesných profilů. Na rozdíl od řemeslné technologie bývá většinou k výstavbě srubu použito již vysušené dřevo, jehož výhodou je vyšší tvarová a rozměrová stálost celé konstrukce.

masivni-drevostavba-srub-interier-2

 

Typy průmyslově zpracovaných srubů

 • Základním typem jsou sruby ze strojně upravených kulatin. Stavba působí do jisté míry jako tradiční srub, je zde ale patrná uniformní podoba klád. Hlavní předností oproti řemeslně provedeným srubům je jednodušší a rychlejší sestavení konstrukce a přesný tvar použitých prvků.
 • Druhým typem jsou sruby z hraněných profilů, jejichž typickým prvkem je pravoúhlý průřez většinou s mírným zkosením hran. (Je ale možné použít i profily bez zkosení a dosáhnout zcela rovných stěn.) Často se používá také technologie lepených lamelových prvků – použité profily jsou složeny z určitého počtu lamel a díky slepení nemůže docházet k vzájemnému pohybu. Dřevo je pak vysoce tvarově stálé a eliminuje se vznik trhlin. Takto provedené sruby mohou působit velmi moderně a svým vzhledem se liší od tradičních řemeslně vyráběných srubů.

Průmyslově vyráběné sruby sice do jisté míry ztrácejí původní přírodní vzhled, díky použití současné techniky ale dochází k přenesení tradiční technologie dál a masivní dřevostavby se tak mohou lépe uplatnit i v dnešní době.

Metoda Piece on Piece

masivni-drevostavba-srub-piece-on-piece-extertierSpecifickým typem srubových staveb jsou sruby vytvořené z rámových konstrukcí z klád metodou „Piece on Piece". Obvodové stěny jsou rozděleny sloupky na několik segmentů a prostor mezi nimi je vyplněn vodorovně uloženými profily. Sloupy zajišťují nosnou funkci a zabraňují výraznějšímu sedání stavby, které je běžným jevem u klasických srubů. Sloupy bývají zpravidla umístěny i v rozích, takže stavba pak postrádá křížový spoj s přesahem typický pro sruby.

 

Tento způsob výstavby srubů má řadu výhod:

 • umožňuje použití kratších prvků,
 • má menší požadavky na přepravu,
 • poskytuje větší variabilitu půdorysného tvaru
 • lze docílit i snadnější výroby a rychlejší realizace (menší části stěny připravit ve výrobně a následně osadit na stavbě).

U nás se však tato metoda prakticky nepoužívá.

Sruby a tepelná izolace

Achillovou patou srubových konstrukcí jsou tepelně izolační vlastnosti stěn. Nejlépe se s tímto problémem se vyrovnává průmyslová varianta.

sendvicova-konstrukce-srubuJedná se o sendvičovou konstrukci, která se skládá ze tří vrstev. Vnitřní a vnější strana je dřevěná, střední část je vyplněna tepelnou izolací. Nosnou funkci zastává buď vnější, nebo vnitřní dřevěná část stěny. Konstrukce se při použití této skladby vypořádává s hlavním problémem srubových domů, paradoxně je ale od původního typu stavby na hony vzdálená.

 

Stavebník srubu má z čeho vybírat

Paleta srubových konstrukcí je poměrně široká. Záleží na každém, zda uvažuje o rustikálním srubu s výrazným podílem lidské práce, nebo tíhne spíše k přesnosti s moderním výrazem.

V každém případě sruby využívají základní přírodní a k přírodě šetrný materiál. Nezáleží na tom, jakou technologií a metodou byl srub postaven, základem je pořád stejný konstrukční typ srubového domu, kde dřevo hraje prim.

Text: Marek Pavlas

Redakčně zkáceno a upraveno pro web


Další díly seriálu Stavíme srub

Stavíme srub 1. - Proč vlastně srub?
Stavíme srub 2. - Jaké dřevo na srub?
Stavíme srub 3. - Druhy srubů (teto článek)
Stavíme srub 4. - Technologie výroby srubů
Stavíme srub 5. - Specifika bydlení ve srubu


Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop