Stavíme srub 4. - Technologie výroby srubů

Stavíme srub 4. - Technologie výroby srubů

Redakce | Úterý, 08. leden 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Sruby představují se svou jasně čitelnou konstrukcí jeden ze základních typů dřevostaveb. Prostým překládáním vodorovně položených minimálně opracovaných kmenů vznikají nosné stěny. Mohlo by se zdát, že nemůže být nic jednoduššího. Asi jako když si v kresleném večerníčku pračlověk postavil během chvilky dřevěný dům, přesněji srub, aby se ochránil před deštěm.

Ve skutečnosti se jedná o konstrukční typ s celou řadou specifik. Hlavní technologické postupy mohou být poměrně komplikované a jejich dodržení je pro správné fungování srubu nezbytné. Zkusme se zaměřit na základní pravidla, která nesmí být při výstavbě srubů zanedbána.

Zásady, kterými se budeme zabývat, platí pro většinu typů srubových konstrukcí. Zejména se týkají řemeslně vyráběných srubů, kde je velký podíl ruční práce a každý použitý prvek vychází z unikátního přírodního tvaru. Nároky na technologické postupy jsou proto vyšší.

Výstavba srubové stěny

1. Přípravná fáze

Samotné výstavbě srubu předchází přípravná fáze. Během ní se z opracovaných kmenů celý dům poskládá v montážní hale. Jednotlivé díly jsou následně označeny a očíslovány a konstrukce se poté znovu rozebere, převeze na staveniště a sestaví. Díky tomu se zkracuje doba fyzické výstavby na minimum.

2. Montáž srubu na místě

Montáž na místě začíná položením prahové klády. První řada opracovaných kulatin by měla být umístěna na dostatečně kvalitní základ. Důležitým kritériem je rovinnost podkladu. Vodorovné odchylky způsobené například poklesem jednoho z rohů mohou mít negativní vliv na přesnost spojů. Mezi základ a prahovou kládu musí být vložena vrstva izolace proti vodě. Zároveň musí být utěsněny nerovnosti mezi betonem a povrchem klády. Většinou není nutné prahovou kládu k základu dále kotvit. Pro dosažení větší tuhosti stěn je však propojení stěny se základem vhodným řešením.

Další kulatiny jsou pokládány tak, aby byla každá sudá, případně lichá vrstva dorovnávána do vodorovného směru. Toho lze docílit střídáním směru sbíhavosti kmenů v navazujících vrstvách. Při skládání srubové stěny je důležité správné provedení všech spojů – rohových i podélných

Podélné spoje musí být provedeny tak, aby tvořily co možná nejlepší bariéru mezi exteriérem a interiérem. Spoj by měl být proveden co nejpřesněji a zároveň je nutné použít utěsnění pomocí vhodného materiálu, například kombinací nenasákavé minerální vaty a paměťové těsnicí pásky.

Rohové spoje zajišťují soudržnost celého srubu. Jejich kvalitní provedení je proto významným prvkem konstrukce. Pro zachování požadovaných technických parametrů je důležitá především těsnost tohoto spoje, a to nejen při výstavbě, ale i po několika letech užívání.

Sedání stěn není vadou

Dřevo je přírodní materiál, který jak se říká „pracuje". Většina výrobců používá syrové nebo částečně proschlou kulatinu. O to více se projevují tvarové změny, ke kterým dochází především kvůli změně vlhkosti, vysychání a vlivem zatížení. Deformace se mohou tvořit například v konstrukčních spojích mezi kládami. Hlavní změna objemu celé konstrukce je však dána sedáním stěn.

Jde o jev, který je pro sruby typický. Tím, že jsou kulatiny pokládány vodorovně, dochází k zatížení vláken v kolmém směru. Při namáhání rovnoběžně s kmenem vykazuje dřevo jen minimální změnu tvaru, naopak při kolmém zatížení se projevuje výrazné sedání stěn, které může činit okolo pěti centimetrů na jeden metr výšky. To znamená, že jedno podlaží se může během relativně krátké doby snížit o dvacet pět až třicet centimetrů. Zhruba pět let po výstavbě se proces sedání zastaví a srub je tvarově výrazně stálejší.

masivni-drevostavba-srub-z-kulatiny-sedani-sten-okna-dveresrubova-stena-z-kulatiny-sedani-sten

 

Tato vlastnost je velice významná a nesmí být při výstavbě ani během používání v prvních letech opomenuta. Sedání stěn může působit potíže v kontaktu s konstrukcemi, u kterých ke změně tvaru nedochází. Jde především o komínové těleso, příčky, dveře, okna a veškeré svislé instalace. Pro správné fungování srubu je nutné, aby bylo umožněno sedání nezávisle na pevných konstrukcích. Musí být mezi nimi provedena správná dilatace, tedy takové propojení, které zajistí pokles srubových stěn bez ohrožení ostatních konstrukcí.

Zvýšenou péči je třeba věnovat například konstrukcím, kde jsou použity i nosné sloupy. Ty na rozdíl od stěn nepodléhají výraznějšímu sedání. Pro zachování celistvosti konstrukce je nutné umožnit regulaci jejich výšky v průběhu času. Pod sloupy se umisťují aretační šrouby, které umožňují výšku upravovat. Je důležité dostatečně často sledovat míru sedání stěn a pokles výšky dorovnávat u sloupů pomocí dotahování aretačních šroubů.

U srubů zkrátka platí dvojnásob, že se o dům musí jeho uživatel starat. Bez údržby může dojít především v prvních letech po výstavbě k závažným komplikacím.

Štítová stěna srubu

Štítové stěny zpravidla nebývají prováděny klasickou srubovou technologií, a to z několika důvodů. Kulatiny ve štítu nejsou na koncích provázány a mají proto nízkou stabilitu – hrozí jejich vyboulení nebo borcení. Dalším rizikem je výše zmíněné sedání konstrukce. Štítová stěna může poklesnout zhruba o patnáct až dvacet centimetrů, což v závislosti na konstrukci střechy vyvolává různé negativní jevy. Může dojít například ke vzniku mezery po obvodu štítové stěny, která se musí následně komplikovaně utěsnit.

V případě, že je štít staticky provázán s krovem, hrozí pokles hřebene a tím deformace celé střešní konstrukce. Taková situace je nebezpečná pro fungování celého srubu. Pro štítové stěny se proto většinou používají rámové konstrukce s tepelnou izolací ve střední vrstvě. Jde o konstrukci známou z dnes běžně prováděných dřevostaveb.

masivni-drevostavba-srub-z-kulatiny-stavba-stitu-1masivni-drevostavba-srub-z-kulatiny-stavba-stitu-2

 

Okna a dveře, schodiště

Řešení návaznosti konstrukce stěny na okna a dveře je jedním z typických detailů srubových domů. Okna i dveře se vkládají pomocí osazovacích rámů, které musí být vždy nižší než samotný otvor ve stěně. Nad oknem tak vzniká volná mezera, která se následně vyplní stlačitelnou tepelnou izolací a z vnějšku i zevnitř opatří krycí lištou. Při sedání stěn se volný prostor postupně zmenšuje. Je důležité, aby byl umožněn nezávislý posun srubové stěny na konstrukci okenního či dveřního rámu.

Z důvodu postupně se měnící výšky podlaží je největším oříškem řešení schodiště. Relativně jednoduchá situace nastává u jedno- a dvouramenných schodišť, kdy lze horní část ramene připevnit ke konstrukci podesty a spodní část položit volně, tak aby se mohla při sedání stěn posouvat. V jiných případech lze použít aretační šrouby s proměnlivou výškou či dočasný, takzvaný jalový stupeň. V některých případech je možné použít provizorní schodiště a po dokončení procesu sedání vybudovat finální schody.

masivni-drevostavba-srub-z-kulatiny-interier-schodiste

 

Sruby z kulatin představují důmyslně propracovanou prastarou technologii výstavby. Všechny konstrukční zásady a postupy jsou prověřeny staletími. Do výstavby srubových domů by se proto měli pouštět jen lidé s hlubokou znalostí těchto pravidel. Tradice stavění ze dřeva u nás byla bohužel na několik desetiletí přerušena. Přesto existuje řada firem, které dodávají kvalitní sruby a na jejich domy se lze spolehnout.

S kým stavět srub nebo roubenku?
Hledejte dodavatele s certifikací a ověřenými referencemi. Navštivte náš adresář oveřených dodavatelů srubů a roubenek.

Text: Marek Pavlas

Redakčně zkráceno a upraveno pro web


...a pokud vás zajímá, jak si postavil srub pračlověk ve zmíněném večerníčku, podívejte se na následující video.


Další díly seriálu Stavíme srub

Stavíme srub 1. - Proč vlastně srub?
Stavíme srub 2. - Jaké dřevo na srub?
Stavíme srub 3. - Druhy srubů
Stavíme srub 4. - Technologie výroby srubů (tento článek)
Stavíme srub 5. - Specifika bydlení ve srubu


Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop