Jakou životnost lze očekávat u dřevostaveb?

Jakou životnost lze očekávat u dřevostaveb?

Dana Jakoubková | Úterý, 04. srpen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by lidé ochotně nepřijali za vlastní, jakmile vidí, že je přijímáno všeobecně. Ještě nebezpečnější je situace, kdy je jim nějaká pomýlenost předkládána médii, která by se měla významně odlišovat od „jedna paní povídala", protože vedlejším produktem sledovanosti (čtenosti) je ovlivňování myšlení a konání čtenářů. Jak asi zapůsobí například tvrzení, na které jsem narazila na odborném stavebním portálu?

Chcete-li postavit dům, který přetrvá po generace, je z bezpečného materiálu a nemá žádná zdravotní rizika, pusťte se do klasického zdění," uvádí autor. „Nejrůznější typy dřevodomků vám sice pomohou zkrátit čas výstavby, avšak je zapotřebí vzít v úvahu i to, že zhruba po 20 letech bude hodnota dřevostavby poloviční, a sice kvůli použití materiálů, které dříve degradují."

Krindy pindy, neboli zvolání na jedince, který mluví mimo mísu. Vedla autora k takové pitomosti dobrá víra (co pak tedy pohledává na odborném portálu), nebo záměr sledující „něčí" cíl? A co vlastně myslel dotyčný onou degradací?


Že dřevostavba málo vydrží? Nesmysl!

Dřevo je sice lehkým materiálem, ale jeho pevnost je poměrně vysoká. Pokud bychom natáhli ocel bez ztráty pevnosti na pět a půl kilometru, kalenou ocel na sedmnáct kilometrů, pak dřevo by za stejného úsilí dosáhlo délky devatenácti kilometrů.

Vrstvené bukové dřevo se protáhne dokonce až na dvacet osm kilometrů. Je-li vhodně navržena konstrukce, obstojí dřevo i v uragánu. Však se také pro tuto vlastnost využívá i při stavbě velkých objektů, jakým je třeba stále ve zdraví stojící japonský budhistický chrámový komplex Todai-ji s největší dřevěnou budovou na světě (dokončen v r. 1709) nebo sportovní hala v Čestlicích, postavená společností Haas Fertigbau.

LUCERN-drevostavby

Foto a realizace: LUCERN Dřevostavby


Že dřevostavba může shnít? Ovšem, ale...

... jen pokud mu to dovolíte. Prvotním důvodem pro vznik hniloby dřeva je totiž lidský faktor. Hniloba jako biologicky podmíněný proces rozkladu organické hmoty je výsledkem práce plísní, respektive dřevokazných hub, které jsou nejčastějším „škůdcem" dřeva.

Zásadní podmínkou pro jejich růst je kromě kyslíku zvýšená vlhkost dřeva v rozsahu 20–35 procent nasycení vláken dřevní hmoty (FSP) za současných optimálních teplotních podmínek minimálně 18 °C (dřevokazným houbám stačí k parazitování na dřevě i 12 °C). Snížíme-li vlhkost dřeva pod hranici 12 %, výrazně škůdcům zkomplikujeme život – zdravé a suché dřevo je odstřihne od zdroje obživy.

Správně navržený dům, z ideálně suchého materiálu na bázi dřeva, dokonale zvládnutý konstrukční detail v perfektní technologické kázni a znalost principů takzvané konstrukční ochrany dřeva má podstatně menší důvod shnít než vaše škodovka. Navíc, pokud může dřevo opětovně vyschnout, poradí si s vlhkostí bez problémů.

CELA-DREVOSTAVBA-NOVATOP

Foto: NOVATOP

Věděli jste, že....

95 % uživatelů dřevostaveb by chtělo i svůj další dům postavit ze dřeva. Podle autora výzkumu, Ing. Josefa Lenocha, Ph.D. z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzita v Brně, jsou uživatelé dřevostaveb celkově velmi spokojeni se svým bydlením v rodinných domech na bázi dřeva. Průzkum prokázal vysokou uživatelskou kvalitu – komfort bydlení v těchto domech při dodržení požadovaných stavebních technologií, použitých materiálů a kvalitě práce.


Že fasádu dřevostavby „vyžere" UV záření?

UV záření způsobuje především estetické škody, kdy dlouhodobé ozáření mění barvu dřeva (v tomto pořadí – zežloutne, zhnědne, zešedne) a texturu (fotochemicky přeměňují UV paprsky jednu ze základních složek dřeva – lignin na vodorozpustné látky, které jsou následně vymývány deštěm).

V kombinaci s oxidačním působením vzdušného kyslíku pak způsobuje jeho celkovou degradaci do hloubky 0,05 až 2,5 milimetru. K zešednutí dojde zhruba po půl roce vystavení slunci, eroze trvá několik měsíců až let. Rychlost „eroze" je nepřímo úměrná hustotě dřeva.

U neošetřeného dřeva z tvrdých dřevin a dřeva letního měkkých dřevin eroduje s rychlostí přibližně 3 až 5 milimetrů za sto let. Jarní neošetřené dřevo měkkých dřevin eroduje rychlostí přibližně 6 až 10 milimetrů za sto let. Opravdu si myslíte, že se toho dožijete?

drevostavba-NOVATOP

Foto: NOVATOP

VE ZKRATCE o životnosti dřevostaveb

 • Z ekonomického hlediska se životnost stavebního objektu pohybuje minimálně mezi 80 lety u dřevostavby a 100 lety u zděné stavby. V průběhu užívání však musí docházet k údržbě.
 • Generální údržba by měla následovat mezi 30 a 50 rokem užívání objektu.
 • Záruka, poskytovaná na konstrukční systém, je obvykle 30 let.
 • K dlouhé životnosti, respektive trvanlivosti staveb na bázi dřeva přispívá i systém certifikace a kontroly jakosti materiálů a konstrukčních systémů, jaký nabízí například Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).
 • Z hlediska trvanlivosti má význam i období, ve kterém byl strom pokácen a vlhkost dřeva při zabudování.
 • Dřevo stromů pokácených v zimě, (tj. v době vegetačního klidu) takzvané měsíční dřevo, vykazuje vyšší trvanlivost, než dřevo pokácené v létě.
 • Dřevo získává body i za estetickou flexibilitu. Lze ho malovat, voskovat, lakovat, řezat, lepit a přibíjet, snadněji se s ním pracuje a umožňuje mnohem větší kreativitu.
 • Kovové spojovací prvky proti těm dřevěným v čase neobstojí.
 • Stárnutím získává dřevo pevnost. V průběhu dvou až tří set let od pokácení pevnost stoupá, po tisíci letech se dostane na hodnotu čerstvě pokáceného dřeva.
 • Přirozená trvanlivost vrstveného dřeva (CLT) a materiálů na bázi dřeva – dřevotřískové desky (DTD ), překližky, desky s plochými třískami (OSB) je vyšší než u rostlého dřeva.

drevoastavby-casopis-titulka-3-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 3/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

Základní životnost dřevostavby

Životností rozumíme průměrnou dobu, po kterou stavba plní svoji funkci v rámci legislativou předepsaných provozních podmínek a parametrů. Posuzuje se životnost technická a ekonomická, které ovlivňuje, respektive může zkrátit či prodloužit kvalita provedení stavby, její údržba, vliv povětrnostních, atmosférických, chemických nebo mechanických podmínek a funkční využívání stavby.

Z praxe vyplývá, že při běžné údržbě lze dosáhnout podstatně vyšší celkové životnosti, než je předpokládaných 80 až 100 let (podle skeptiků 50 až 60 let). U současných dřevostaveb rodinných domů je uváděna fyzická životnost průměrně 100 až 150 let.

Při zachování předpokládaného účelu stavby a běžné údržbě by po dobu dané životnosti neměly vzniknout náklady na podstatné opravy nosné konstrukce. Dokládají to nejenom dřevěné domy postavené před dvěma staletími u nás (stavby lidové architektury), a dodnes v dobré kondici, ale i spousta dalších staveb ve světě.

LUCERN-drevostavba

Foto a realizace: LUCERN Dřevostavby

Komentář odborníka


Pokud je dřevostavba postavena správně a z kvalitních materiálů, jakou životnost lze očekávat u vašich staveb?

Dřevostavba a její nosná část má stejnou životnost jako jakákoliv jiná konstrukce. Pokud správně ochráníme tuto konstrukci, což se vždy předpokládá, tak její životnost je minimálně 70 let. Ještě důležitější je však údržba po 20 letech. Klient se musí o dům uživatelsky starat.

Na webu uvádíte: Používáme jedny z nejkvalitnějších materiálů na trhu s přihlédnutím na dobu návratu investice. Jak tomu mám rozumět?

Investujeme hodně peněz do kvalitních materiálů od nejlepších výrobců. Tím chceme říct, že více investujeme do technických detailů, jako je například řešení hydroizolace v soklové části, systémová bezpečnost proti zátoku z interiéru, vyřešení tepelných mostů a tak podobně.

Na druhou stranu klienta netlačíme do dřevovláknitých desek a difuzně otevřených stěn, které mají sice své výhody, nicméně s technologiemi, které převážně používáme (tepelné čerpadlo, rekuperace), je již jedno, zda je stěna uzavřena, či otevřena.

Vždy je zapotřebí řešit celkovou koncepci domu – orientaci na pozemku, technologie, stínění, používání a uživatelské požadavky. Následně navrhneme takzvaný ideální dům z pohledu návratu investice.

Které parametry domu rozhodnou o tom, zda bude tržní hodnota dnes postaveného domu v průběhu let vyšší, nebo nižší?

Jednoznačně jsou to čtyři body, které vždy ctíme:

 • 1. vzhled – každý dům, který bude jiný / hezčí, má vždy lepší výchozí pozici v následném prodeji.
 • 2. správný a uživatelsky přívětivý návrh vnitřní dispozice a umístění na pozemek.
 • 3. kvalita provedení. Veškeré detaily musí být provedeny velice precizně a z kvalitních materiálů.
 • 4. vybavenost technologiemi, jako je rekuperace, tepelné čerpadlo, popřípadě inteligentní dům. Investice do technologií je na začátku vždy trochu dražší, ale v případě prodeje domu to má i po letech zásadní vliv. Díky tomu kupující zaplatí více peněz, a ještě ho dům více nadchne.

Vy sám žijete v dřevostavbě? Vnímáte ho jako dobrou investici?

Ano, jelikož bydlím již ve třetí dřevostavbě a předchozí dvě jsem prodal, musím konstatovat, že se u nás vždy naplnil předchozí bod o tržní hodnotě za X let. Dům jsme prodali vždy obratem, protože byl něčím výjimečný, jiný oproti ostatním prodávaným. Vždy se musím smát, když nějaký realitní makléř řekne, že dřevostavba se hůř prodává – ta od nás určitě ne.

lukas-cernik-lucern-stav
Lukáš Černík
LUCERN dřevostavby s.r.o.


Nejvyšší hodnota dřevostavby je ta ekologická

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby současnosti, ale zároveň myslí na potřeby budoucích generací. Udržitelná stavba zanechává malou nebo žádnou ekologickou stopu – je ekologická v celém životním cyklu.

A trvanlivost je v udržitelném designu stále častěji zařazována na seznam priorit. Dřevo je obnovitelný, ekologický a snadno dostupný stavební materiál. Pro konstrukci dřevostaveb jsou kromě něj využívány i materiály, které obsahují jinak neupotřebitelné zbytky dřevní hmoty, jako jsou dřevotřískové desky a desky z orientovaných třísek.

Dostatek dřeva na jeden dům vyroste v českých lesích zhruba za tři minuty. Na výstavbu domu je potřeba podstatně menší množství energie, méně energie potřebuje jeho provoz, po dobu užívání je v něm vázan uhlík a po dosloužení je možné jej maximálně zrecyklovat.

Myslím, že pokud někomu nabídnete hezký, prostorný, energeticky efektivní dům za dostupnou cenu a v dobré lokalitě, nebude bazírovat na tom, z čeho je postaven. Ostatně podle architekta Jana Borůvky z Asociace realitních kanceláří je rozhodující užitná hodnota domu, nikoli konstrukce. Pokud se ale zeptáte budoucího stavebníka, jestli chce bydlet rychle, zdravě, šetrně a dlouho, věřím, že si vybere správně.

interier-drevostavby-NOVATOP

Foto: NOVATOP

Komentář odborníka


Jak pohlížíte na dřevostavbu při přidělování hypotéky, má nějakou výhodu?

Pro dřevostavby, respektive jakékoliv stavby typu montovaných máme připraven speciální způsob čerpání úvěru, kdy umíme až do 80 % výše úvěru nesledovat aktuální hodnotu zajištění (takzvaná Výstavba moderního bydlení). A to za standardních podmínek běžné hypotéky. Klientům je tak umožněno z hypotéky uhradit zálohu na výrobu dílů (panelů).

Jak se stanovuje hodnota dřevostavby pro získání úvěru?

Hodnota se stanovuje stejně jako u jakékoli stavby z jiných materiálů. Jde o stanovení obvyklé (tržní) ceny v budoucnu.

Zohledňujete fakt, že jde o ekologickou stavbu s minimálním zatížením životního prostředí, například nižším úrokem?

Ano, pokud klientova stavba (nemovitost) spadá do energetické náročnosti typu A nebo B, může si klient vzít takzvanou Zelenou hypotéku, která kromě ostatních benefitů obsahuje také slevu na sazbě.

Jaký podíl hypoték se u vás týká dřevostaveb?

Poměr se pomalu mění ve prospěch dřevostaveb, ale stále vedou zděné domy s asi 85 procenty. Je to tradice.

Andrea-Vokalova-Hypotecni-banka
Andrea Vokálová
Hypoteční banka a.s.


Proč postavit právě dřevostavbu?

Proč stavět dřevostavbu?
DaS 3-2020
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop