Domovní dveře nejsou jen vizitkou vašeho domu, jejich výběr může ovlivnit mnohé

Domovní dveře nejsou jen vizitkou vašeho domu, jejich výběr může ovlivnit mnohé

Dana Jakoubková | Pondělí, 09. březen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Nemusí být honosné, ani nejdražší, nýbrž dobře vyvážené. Nepřehlédnutelné v designu, z materiálů vysoké kvality a spolehlivě funkční. To jsou atributy hodné pozornosti, které symbolizují vaši vizitku i pojistku – domovní dveře. Jsou-li okna očima domu, pak dveře musí být jeho ústy. Nechte je tedy promluvit správným jazykem.

Konstrukce dveří

Vchodové dveře jsou důležitým prvkem v obvodovém plášti budovy. Při jejich výběru, přesněji při výběru energetických parametrů je proto důležité zohlednit klimatické podmínky oblasti, ve které budou použity. Spolu s obvodovou stěnou musí dveře vytvářet tepleněizolační rovinu, která udrží oddělené teplo uvnitř od zimy venku. Konstrukce dveří a zárubně tedy musí vykazovat odolnost při zatížení, vyvolaném větrem, změnou teploty ale i vlhkosti.

Současně musí mít patřičnou tuhost a stabilitu, která dveře zabezpečí před deformacemi, a protože je křídlo dveří robustní a těžkou záležitostí, měly by být dveře opatřené masivními závěsy zafrézovanými do rámu i křídla, které zabrání svěšování. Důležité je i kvalitní těsnění pro dokonalou neprůvzdušnost a vodotěsnost a vícebodové zámky pro bezpečnost a možnost přitažení křídla.

Rámová konstrukce je na pohled členitější a představuje dveřní křídlo složené z rámu (u dřeva lepený profil obdobně jako u eurooken, u plastu kovová výztuž) a výplně – masiv, vrstvené desky s vloženou termoizolací, případně může být výplní sklo. Rám dává dveřím kostru, výplň, bytelnost a tepelnou i zvukovou bariéru. Lze tedy předpokládat, že dřevotřískový rám a voštinová (papírová) výplň nebudou pro vchodové dveře vhodným řešením.

Tam, kde je požadavek na křídlo hladké, nečlenité, se užívá konstrukce sendvičové, kdy je izolace krytá zvenčí i zevnitř křídla deskou ze dřeva, hliníku, oceli, plastu ..., případě je celé křídlo z izolačního dvoj- či trojskla. Moderní technologie umožňují variabilně materiály kombinovat a využít tak jejich nejlepších vlastností v jednom výrobku.

Ocelové dveře


S vhodnou bezpečnostní výbavou poskytují domovní dveře z oceli především vynikající ochranu proti vloupání a v pozinkované a lakované variantě odolají i extrémnímu počasí. Nároky na údržbu mají minimální a životnost extrémně dlouhou. O tepelně a zvukověizolačních vlastnostech rozhoduje izolační výplň profilu křídla. V ideálním případě tak lze dosáhnout parametrů dalece nad rámec normy.

dvere-jako-vizitka-Hormann

Foto: Hörmann


Souhra s fasádou

Na vchodové dveře nelze nahlížet jako na solitér. Je třeba je vybrat tak, aby ladily stylem, materiálem i barvou s tváří domu. Najít jednotný profil pro dveře i okna ale může být náročné. Ne každý výrobce tuto drobnost řeší, ne každý má certifikaci. Vy si ale můžete alespoň ověřit, jaké dveře budou vaší fasádě slušet.

Pomocí on-line konfigurátoru lze prověřit různé variace. Stačí vyfotit vstupní fasádu, nahrát obrázek do konfigurátoru a definovat prvky, které ovlivní výsledný vzhled. Konfigurátor dveří najdete na webu každého významného výrobce.

dvere-jako-vizitka-Internorm

Foto: Internorm-okno


Rozeta, nebo štítek?

Rozeta je součást kování, která kryje cylindrickou vložku (klíčovou dírku) a může být i bezpečnostní, z tvrdého kovu, odolná proti odvrtání. Některé druhy kování nemají rozetu, nýbrž takzvaný štítek (štít), který kryje zároveň s vložkou i otvor, v němž je umístěna klika, a samo sebou i ten může být bezpečnostní. Nejoptimálnějším kováním je koule zvenčí a klika zevnitř.

dvere-jako-vizitka-MT

Foto: M&T kliky


Variabilita a jedinečnost

Bezpečnostní rozeta integrovaná do madla nabízí konstrukční i designovou jedinečnost s možností montáže na dveře až do tloušťky 126 milimetrů.

dvere-jako-vizitka-Slavona

Foto: SLAVONA

Práh dveří

Práh dveří musí vykazovat stejnou odolnost jako dveře, ať už jde o izolaci, vodotěsnost nebo vzduchotěsnost. Alfou i omegou je přerušený teplený most, respektive materiál s nízkou tepelnou vodivostí, a dokonalá těsnost. Není od věci si před koupí složení profilu zkontrolovat. Ne každé prodejní tvrzení je založené na pravdě.

Domovní dveře bez prahu, respektive bezbariérové, kdy je práh v podlaze, přesněji zároveň s rovinou podlahy, je vhodné doplnit o spouštěcí podlahové těsnění (padací dveřní lišty, automatické spouštěcí prahy), které je uchycené v křídle dveří a při dovření automaticky dolehne k prahu. Je možné volit z variant proti chladu a průvanu, proti hluku, kouři i ohni. Ovládání pak může být jednostranné i oboustranné.

Pravé nebo levé?


Stranovou orientaci dveří určuje umístění dveřních závěsů. Postavte se čelem ke dveřím tak, aby se otevíraly směrem k vám. Pokud jsou závěsy (panty) po vaší pravé ruce, jde o dveře pravé, pokud po vaší levé ruce, jde o dveře levé. Pokud panty nejsou vidět, pomůže vám orientace kliky – směřuje-li její volný konec vpravo, jde o dveře pravé, a opačně.

dvere-jako-vizitka-prave leve MT klika

Foto: M&T kliky

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní výbava proti vloupání není na dveřích vidět, ale její parametry by měly být zřejmé z certifikátu, který vám poskytne výrobce / prodejce. Častým omylem je domněnka, že čím více jisticích bodů dveře mají, tím lépe. Jistěže tří- až pětibodový rozvorový bezpečnostní zámek se zasouvacími trny a háky zabrání vysazení dveří z pantu. Stejně důležitá je ale i plošná odolnost – příkladně ocelové výztuhy v křídle dveří brání mechanickému nátlaku nezvaného „hosta". Důležitou informací pro kupujícího je i bezpečnostní třída (RC) uvedená v certifikátu.

Co se týká domovních dveří, setkáte se se čtyřmi bezpečnostními třídami, které ukazují na odolnost dveří vůči poškození a vloupání. První dvě třídy nenabízejí žádné, nebo je minimální bezpečnostní prvky. Třída 3 značí dveře s vysokou mírou ochrany, pro kterou ale nemusíte sáhnout hluboko do peněženky. Maximální míru zabezpečení a ceny hledejte pod číslem 4.

Záleží však především na vaší smlouvě s pojišťovnou, jakou třídu bezpečnostních dveří vyžaduje jako minimum. U dveří do domu jsou přitom požadavky jen součástí zabezpečení domu jako celku, tedy včetně oken a bezpečnostního systému. Ohledně bezpečnosti obvykle pojišťovny odmítají akceptovat montáž dveří a bezpečnostních prvků "podomácku", což může být důvodem pro zamítnutí vyplacení pojistky.

K bezpečnostním dveřím patří i vhodná bezpečnostní vložka, nejméně stejné bezpečnostní třídy jako dveře, případně další vychytávky jako digitální kukátko se záznamem pohybu před dveřmi, bezpečností páka, zámek pro odemykání pomocí bezdrátové klávesnice, chytrého telefonu nebo otiskem prstu.

Bezpečnostní dveře se kupují současně s bezpečnostní zárubní, která je několikanásobně zesílena v zámkové části a není možné ji promáčknout nebo roztáhnout. Certifikovaný prodejce vám ji ke dveřím nabídne automaticky.

Dveře pod kontrolou


Chytré elektronické systémy mohou kromě celé automatizace domu – osvětlení, vytápění, stínění a podobně – ovládat i elektrický zámek dveří. Prostřednictvím mobilu lze dveře na dálku nejen blokovat či otvírat, ale ve spojení s kamerou i sledovat, co se přede nimi děje. Systém dokáže rozpoznat i násilný vstup či otevření nestandardním způsobem, a kromě spuštění alarmu i signalizovat stav na předem navolená telefonní čísla.

9 dvere pod kontrolou hdl

Foto: HDL Automation

Tepelná izolace

Tepelná (i protihluková viz dále) izolace je zajištěna samotnou konstrukcí dveří, kdy se používá speciální vnitřní výplň křídla. Roli samozřejmě hrají i zárubeň a těsnění. Teplo přes dveře a prahem uniká také kvůli tepelně vodivým materiálům. Rozhodující je koeficient prostupu tepla domovních dveří jako celku, vyjádřený jako Ud (d = door).

Čím je tato hodnota nižší, tím lepší je tepelná izolace. Pro domovní dveře stanoví předpis hodnotu Ud maximálně 1,5 W/(m²K), u pasivního domu 0,8 W/(m²K). V nabídce výrobců dveří ale naleznete mnoho modelů se součinitelem prostupu tepla nižším než 1,0. Mistři světa v tepelné izolaci dveří se pak pohybují kolem 0,5 W/(m²K).

Dřevěné dveře


Dřevo je krásný přírodní materiál, obnovitelná surovina a výborný tepelný izolant. Z uživatelského pohledu je třeba u dveří na bázi dřeva vyzdvihnout především jejich přirozené tepelně-izolační vlastnosti, které lze dále posouvat speciální konstrukcí profilu do té míry, že dveře vyhoví i přísným parametrům pro pasivní domy.

Současné technologie výroby dokážou vyprodukovat dřevěné dveře natolik stabilní, že by se neměly kroutit ani při velkých výkyvech teploty a vlhkosti. Přesto dveře vyžadují povrchovou ochranu a pravidelnou údržbu, která zajistí jejich dlouhou životnost. Slabší stránky dřeva lze řešit dřevo-hliníkovou nebo dřevo-ocelovou konstrukcí. Ta je však dražší než varianta rámu pouze z dřevěných europrofilů.

dvere-jako-vizitka-Slavona kopie

Foto: SLAVONA


Hliníkové dveře

Mimořádnou odolnost a téměř neomezenou životnost i bez údržby vykazují dveře hliníkové. Nejlepší profily s izolační výplní dosahují také velmi dobrých tepelněizolačních parametrů. Hliníkovým dveřím nehrozí zkroucení, ani když jsou vystaveny extrémnímu počasí, a na údržbu jsou zcela nenáročné. Dveře jsou velmi lehké, ale stabilní, a poskytují účinnou ochranu proti hluku. Cenově jsou však nejnáročnější variantou.

dvere-jako-vizitka-LOMAX

Foto: LOMAX


Plastové dveře

U plastových dveří se můžete spolehnout na dobré tepelněizolační vlastnosti, minimum starostí s údržbou a nízkou cenu. Nevýhoda plastu spočívá v nemožnosti renovace a ve velké teplotní roztažnosti, která může deformovat dveřní profil. Proto je u domovních dveří důležitá kovová výztuha. Podstatné jsou ale také detaily provedení, jako například spojení křídlové výztuhy v rozích pomocí speciálních rohovníků. Pokud chcete dveře s nejlepším poměrem cena / výkon, máte vybráno.

dvere-jako-vizitka-DECEUNINCK

Foto: DECEUNINCK / JIS

Otázky pro odborníka


Jakých chyb se mohu při výběru vchodových dveří dopustit?

Výběr vchodových dveří je dobré neuspěchat. Při pořízení nových dveří je potřeba zohlednit více hledisek a neorientovat se pouze „výhodnou" cenou nebo líbivým vzhledem. Je potřeba mít na zřeteli, že dveře jsou součástí budovy, tudíž by měly mít trvanlivou konstrukci, měly by poskytovat dostatečné bezpečí i bez externě dodávaných bezpečnostních prvků, měly by být dostatečně těsné, dobře izolovat a samozřejmě by měly také lahodit oku.

Jak poznám, že jsou dveře bezpečnostní? V čem se liší od běžných dveří, jak se bezpečnost prokazuje?

U vchodových dveří existuje několik prvků, které i laikovi umožní rozeznat, jak je to s jejich bezpečností. Dobrým vodítkem je konstrukce a zámkový systém – pokud je na dveřích vidět více uzavíracích bodů, pak budou takové dveře jistě bezpečnější, než ty s jedním bodem. S funkcí zámku je spojena také bezpečnost a robustnost zámkové vložky a použití bezpečnostního kování.

Je dobré věnovat pozornost konstrukci pantů i materiálu použitému k jejich výrobě. Bezpečnost vchodových dveří také ovlivňují materiály, ze kterých je vyrobeno křídlo a zárubně, jejich tloušťka, odolnost vůči mechanickému či tepelnému poškození i způsob zabudování do ostění.

Pokud chceme mít jistotu, že vchodové dveře splňují přísnější požadavky odpovídající například bezpečnostní třídě RC3, pak je dobré vyžádat si od dodavatele doklad v podobě příslušného certifikátu.

Hraje roli materiál vchodových dveří ve vztahu k povětrnostním podmínkám? Lze nějak materiály seřadit podle míry odolnosti nebo vhodnosti do určitého klimatického prostředí, případně podle expozice slunci, větru u konkrétního domu a pozemku?

Materiál, ze kterého jsou dveře vyrobené, určuje, v jakých klimatických podmínkách mohou být namontovány. Je zřejmé, že v chladném klimatickém prostředí, kde jsou časté silnější mrazy, neobstojí materiály náchylné k praskání vlivem nízkých teplot (například levné, nekvalitní plasty).

Z hlediska odolnosti, je možné se řídit jednak fyzikálními vlastnostmi použitých materiálů (teplotní roztažnost, tepelně izolační vlastnosti, pevnost ...) a také historickými zkušenostmi. Dá se říci, že věky i klimatem je nejvíce prověřené dřevo. Povrch vchodových dveří by měl být barevně stálý a použité materiály UV odolné. Platí to pro všechny dveře, lhostejno na jaké světové straně jsou namontovány.

Vchodové dveře jsou hranicí mezi zimou a teplem, vlhkem a suchem. Z každá strany odolávají jiným podmínkám. Jak se projeví rozdíly teplot a vlhkosti třeba na dveřích ze dřeva? Který materiál tyto výkyvy vůbec netrápí?

Kvalitní konstrukce počítá s tím, že dveře budou vystaveny různým podmínkám ve vnitřním a vnějším prostředí. Zatímco uvnitř jsou vlhkost a teplota stálé, zvenčí se vlivem počasí neustále mění. Zvnějšku je tedy třeba především dřevěné dveře chránit případně krytím jiným materiálem (hliník, sklo ...). Aby dveře plnily dobře svoji funkci bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím, musí mít dobré tepelně izolační vlastnosti.

Důležitá je hodnota tepelné prostupnosti dveří Ud, která – jak bylo zmíněno – čím je nižší, tím lépe dveře izolují. Pokud jde o rozdíly vlhkosti v interiéru a exteriéru, možná bude pro někoho překvapením, že vnitřní vlhkost často může být vyšší. Vzhledem k tvarové stálosti je potřeba zajistit, aby z vnitřní strany nebyla vlhkost nadměrná – dlouhodobě nepřekračovala 60 procent.

Výkyvy teplot a vlhkosti ovlivňují všechny materiály, ovšem každý v jiné míře. Z fyzikálního hlediska se k výrobě dveří dobře hodí materiály s nízkou teplotní roztažností a nízkým koeficientem prostupu tepla. Často se k výrobě dveří používají sendvičové polotovary, které kombinují několik materiálů a tím zlepšují celkové vlastnosti výsledného výrobku. Dá se říci, že v případě dřevěných dveří, je u sendvičové konstrukce odolnost vůči výkyvům teplot a vlhkosti nejvyšší.

Kování souvisí s danou koncepcí dveří už ve výrobě, nebo si mohu zvolit, jaké kování chci?

Každý výrobce doporučuje ke svým dveřím kování, se kterým má dobré zkušenosti. Je tedy dobré dát na doporučení a vybrat kování podle doporučení výrobce dveří. Většinou je nabídka dostatečně široká, aby si každý mohl vybrat podle svých představ. V případě specifických požadavků zákazníka na design kování je dobré vhodnost a použitelnost zkonzultovat s výrobcem dveří.

Co je to „teplý práh"?

Velkým problémem u mnoha staveb jsou takzvané tepelné mosty, přes které dochází k promrzání jinak zdánlivě dobře izolovaných konstrukcí. S tepelnými mosty se pojí takové nežádoucí jevy ve vnitřním prostředí, jako je kondenzace vodních par a následný vznik plísní a podobně. Práh vchodových dveří by takový most neměl tvořit, měl by tedy mít dobré tepelně izolační vlastnosti – jinými slovy být „teplý".

Kde na dveřích najdu značku výrobce?

Značku výrobce dveří je možné zpravidla najít v drážce dveřního rámu na straně pantů, případně také v drážce dveřního křídla.

Existuje něco jako bezúdržbové domovní dveře?

Každé vchodové dveře potřebují alespoň minimální údržbu, jako je například promazání zámků, zámkové vložky a pantů. Co se týká povrchu dveří, údržbou může být pouhé umytí dveří nebo třeba také náročnější obnova poškozeného nátěru. Aby například u dřevěných vchodových dveří k takovému poškození nedocházelo, jsou k dispozici udržovací sady, jejichž pravidelné použití výrazně zvyšuje trvanlivost povrchové úpravy a tím i celé konstrukce.

Jejich aplikace je velmi jednoduchá a připomíná mytí. Důležité je uvědomit si, že zdánlivá bezúdržbovost může také znamenat neudržovatelnost – pokud u takových dveří dojde k poškození povrchu nebo nějaké tvarové deformaci, může být jediným způsobem nápravy jejich výměna.

libor-kamir-slavona
Libor Kamír
SLAVONA s.r.o.

Protipožární odolnost dveří

Požární odolnost vchodových dveří do domu není (na rozdíl od dveří do bytu) předpisy vyžadována. Nicméně spousta bezpečnostních dveří je zároveň odolná proti požáru. Tato odolnost je vyjádřená dobou v minutách, po kterou si dveře zachovávají svoji funkci a neprohoří.

Jedná se zpravidla o 15, 30, 45 minut, na štítku dveří označených jako EW – ochrana proti šíření plamenů, EI – ochrana proti šíření plamenů a tepelnému toku, S – chrání objekt i před šířením kouře a zplodin hoření z jedné strany dveří na druhou.

Protipožární dveře musí mít vždy certifikát, který potvrzuje, že splňují normu. Možná vás to překvapí, ale i dřevěné dveře mohou být protipožární.

dvere-jako-vizitka- Ubran-Front

Foto: Urban Front

Hluková odolnost (vzduchová neprůzvučnost)

Protihluková izolace dveří by měla být v dnešní době rovněž samozřejmostí. Zajímejte se proto, o jaké síle decibelů utlumí dveře hluk, respektive jakou mají izolaci a jak jsou těsné. Ostatně v nízkoenergetickém a pasivním standardu výstavby to ani jinak nepůjde, protože dveře a okna jsou součástí obálky budovy. Norma udává minimálně 32 decibelů, ale mnoho výrobců dokáže zajistit i o deset jednotek lepší výsledek.

Sklo jako zvýraznění stylu dveří


Není-li zádveří či chodba prosvětlena okny, hodí se dveře s prosklením. Výrobci nabízejí širokou škálu tvarů a velikostí prosklení i skla zvukově izolační, samočisticí, protisluneční či ornamentální.

Pokud jde o ochranu proti úrazu a vloupání, bude třeba sklo bezpečnostní, které se při rozbití neroztříští na kousky. Pro zajištění optimální tepelné i protihlukové ochrany bude v nabídce dvojité nebo trojité zasklení.

dvere-jako-vizitka-VEKRA

Foto: VEKRA

Věděli jste, že?

  • Na výměnu dveří za energeticky úspornější lze využít dotaci Zelená úsporám
  • Dveřním kováním se nazývají souhrnně všechny kovové prvky, kterými jsou dveře osazeny – závěsy, zamykací mechanismus a klika
  • Závěsy slouží k uchycení dveří do zárubně a jejich otáčení, a mohou být skryté nebo viditelné
  • Ostěním se nazývá konstrukce okolo dveřního otvoru, kam bude vsazována zárubeň
  • Zárubeň (futro) je konstrukce pevně spojená s ostěním
  • Vrchní část ostění se častěji nazývá nadpraží
  • Většina vloupání se ve skutečnosti odehraje přes den
  • Více 85 procent všech případů domovních vloupání zůstane neobjasněno
DaS 6-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Okna, dveře, výplně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop