Zelená extenzivní střecha - střešní krytina budoucnosti

Zelená extenzivní střecha - střešní krytina budoucnosti

Jiří Kuthan | Pondělí, 23. prosinec 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Je to zvláštní zahrada. Nemusíte ji okopávat ani hnojit, obejdete se bez sekání trávníku i podzimního hrabání listí a často ji vidíte jen z dálky nebo z okna. Vyžaduje jen občas běžnou údržbu, přesto dokáže svému okolí lecčíms přispět. Řeč je o extenzivní střešní zahradě, krytině, která nahradí tašky nebo plech, v horkém létě se nerozpálí a při dešti dokáže vodu alespoň na čas zadržet a pak ji postupně odpařovat.

Klimatizačního efektu zelených střech se stále častěji využívá při projektování nízkoenergetických či pasivních rodinných domů. Teplota povrchu střechy pod vegetačním krytem totiž ani v letních měsících obvykle nepřesáhne 25 °C, což je až o čtyřicet stupňů méně než teplota povrchu střechy vystavené přímému slunci, z níž pak sálá horko do budovy ve dne i v noci.

„Rostliny ve vegetační sezoně od dubna do října dokážou svým výparem spotřebovat až 69 % energie ze slunečního záření, které by jinak ohřívalo vzduch," říká Hana Kocmanová ze společnosti SEDUM TOP, která dodává komplexní řešení pro extenzivní zelené střechy.

zelena-extenzivni-strecha-drevostavba-vyhled-trosky

„Z dostupných výzkumů navíc vyplývá, že i lehká extenzivní zelená střecha, která jen minimálně zatěžuje střešní konstrukci, je schopna během sedmi měřených měsíců zadržet až 90 % veškerých srážek."

V suchém stavu vegetační souvrství střechu dobře tepelně izoluje, a celoročně tedy v budovách zajišťuje příjemné klima. Tuto funkci spolehlivě plní i extenzivní zelené střechy s mocností souvrství kolem 10 cm.

zelena-extenzivni-strecha-drevostavba

Obr.: Pro osazení extenzivně udržované zelené střechy lze s výhodou využít rozchodníkové rohože. Na místo realizace se přivezou z pěstebního areálu na paletách v rolích nebo plátech a následně se rozvinou na připravené souvrství. Efekt je okamžitý... Foto: SEDUM TOP

zelena-extenzivni-strecha-rozchodnikove-rohoze

Extenzivní znamená (téměř) bez údržby

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou regenerace, schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí člověka (obvykle jednou nebo dvakrát ročně kontrola, odstranění nežádoucí vegetace, přihnojení podle typu substrátu a vývojové fáze porostu). Výběr použitých rostlinných druhů je nutné maximálně přizpůsobit stanovištním podmínkám.

Vegetaci extenzivních zelených střech tvoří rostliny s vysokou regenerační schopností, které jsou schopny přizpůsobit se extrémním podmínkám stanoviště. Rostliny musí být v daných podmínkách dostatečně konkurenceschopné, aby potlačovaly rozvoj nežádoucích rostlin. Porost extenzivní střechy tvoří vegetace s předvídatelným sukcesním vývojem, který může zahrnovat i spontánní osídlení dalšími, při realizaci nepoužitými druhy.

zelena-extenzivni-strecha-drevostavba-zahrada

Obr.: Pro dřevostavby a jiné úsporné a ekologicky šetrné budovy jsou zelené střechy ideálním doplňkem. Foto: Dreamstime

Mocnost vegetačního souvrství extenzivních zelených střech se obvykle pohybuje v rozmezí 60–150 mm, při vhodně zvolené druhové skladbě sukulentů může postačovat jen 40 mm (i méně), naopak pro stepní trávobylinné typy porostu může být použito souvrství o mocnosti až 200 mm. Extenzivní zelené střechy jsou obvykle nepochozí, což znamená, že na plochy s vegetací se vstupuje jen příležitostně pro kontrolu a technickou údržbu.

zelena-extenzivni-strecha-drevostavba-terasa-na-prizemi

Obr.: Jak dostat dům do zahrady a zahradu do domu? Terasa na střeše přízemní části domu tento úkol hravě splní! Foto: archiv

Čím se střecha zazelená?

Každý druh ozelenění zahrnuje rozmanité formy vegetace, které mohou navzájem plynule přecházet a lišit se od sebe podle podmínek stanoviště, přičemž podléhají dynamickým změnám. Pro extenzivní zelené střechy se nejčastěji používají

  • netřesky,
  • rozchodníky, případně další sukulenty,
  • suchomilné trávy a byliny,
  • případně jejich kombinace.

Zajímavou možnost ozelenění představují předpěstované rozchodníkové rohože, které se pěstují na poli podobně jako travní koberce. Jsou zavlažovány a hnojeny tak, aby rostliny pokrývaly minimálně 85 % plochy a v době expedice byly v perfektní kondici.

zelena-extenzivni-strecha-osazovani-sikme-zelene-strechy-s-hydrofilni-mineralni-vlnou-isover

Obr.: Osazování šikmé zelené střechy s hydrofilní minerální vlnou ISOVER FLORA, která slouží jako částečná náhrada střešního substrátu. Foto: Isover

„Tato technologie umožňuje zkrátit na minimum proces realizace funkční zelené střechy," vysvětluje Hana Kocmanová z firmy SEDUM TOP. „Zároveň redukuje mnoho rizik spojených s doposud obvyklou metodou rozhozu rozchodníkových řízků, u které je nutno plnit množství úkonů po dobu až dvou let, například pravidelná závlaha, hnojení a pletí. Nezanedbatelnými riziky rozhozu řízků jsou také větrná a vodní eroze."

Krásnou zelenou střechu s rozchodníkovým kobercem je tedy možné užívat si již od prvního dne po instalaci stejně tak jako ostatních benefitů vegetačních střech.

zelena-extenzivni-strecha-rostliny-sukulenty

Obr.: Sukulenty, netřesky a rozchodníky, tedy rostliny s minimální potřebou vody, jsou ideálními rostlinami pro zelené střechy nevyžadující údržbu. Na obrázku směs různých druhů rozchodníků v době květu. Foto: archiv

Nejlepší zelená střecha rodinného domu

Zelené střechy propaguje mimo jiné také Svaz zakládání a údržby zeleně, který loni uspořádal 5. ročník soutěže Zelená střecha roku. V kategorii Zelená střecha na rodinném domě získala prvenství členitá střecha na Villa Sophia v Praze, jejíž plocha je 260 m2 a kterou realizovala firma ACRE.

zelena-extenzivni-strecha-vila-sophia-panorama-mesta-praha

zelena-extenzivni-strecha-vila-sophia-panorama-mesta-praha-isover

Spodní část vegetačního souvrství je tvořena deskami z hydrofilní minerální vlny ISOVER Flora, která částečně nahrazuje střešní substrát a tím vylehčuje vegetační souvrství při zachování všech požadovaných vlastností. Největší výhodou těchto desek je výborná vodopropustnost, takže sice odvádějí přebytečnou dešťovou vodu, zároveň však určité množství vody však v deskách vždy zůstává. Rostliny tak mohou v panelech spolehlivě vegetovat i v obdobích bez přirozené dešťové zálivky.

zelena-extenzivni-strecha-vrstvy-vizualizace

zelena-extenzivni-strecha-travnik-vila-sophia-panorama-mesta-praha

Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce, do kterého byly dosázeny modřence a dosety kostřavy a hadinec obecný.

Střecha nemusela být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin.

zelena-extenzivni-strecha-detail-vila-sophia

Připravil: Martin Klíma s využitím materiálů SZÚZ


Četli jste?

zelená střecha
 
zelená střecha
 
Travnatá střechna
 
DaS 3-2019
Jiří Kuthan

Baví mě vše kolem počítačů a internetu. Od tvorby webů jsem se přesunul k tvorbě obsahu a momentálně pronikám do tajů dřevostaveb, abych věděl, jakou si pro sebe postavit. Pokud právě neladím obsah tohoto webu, utíkám do přírody, kde dobíjím energii při pozorování ptáků.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop