Odborníci radí: <small>Střecha v době klimatické změny</small>

Odborníci radí: Střecha v době klimatické změny

Redakce | Pondělí, 10. únor 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Méně prší, teploty jsou stále vyšší, v zimě je sucho a málo sněhu. Přišli bychom určitě na více projevů tak zvané klimatické změny, kterou může provázet i výskyt extrémních povětrnostních jevů. Vědci sice stále pracují na vývoji teoretických modelů i empirických pozorování, které by pomohly pochopit minulý i budoucí průběh klimatu, laik však už dnes ví, že „se něco děje". Jak na změny klimatu reagují výrobci střešních krytin a komponent, od nichž očekáváme, že naši dřevostavbu před rozmary počasí ochrání?

Otázky pro odborníka

Zelené střechy mají velký význam při zadržování vody v prostředí. Jak přežijí v době minimálních letních srážek?

Otázka prosperity zelené střechy v době minimálních letních srážek se odvíjí od vhodně zvoleného souvrství zelené střechy a způsobu ozelenění. Na správné technické řešení a s tím související výběr vegetace má podstatný vliv lokalita. Jiný typ zelené střechy a její ozelenění zvolíte na Vysočině, jiný například v městských aglomeracích, kde se teploty v letních měsících mohou vyšplhat až ke 40 °C.

V době minimálních srážek je určitě vhodná volba extenzivní zelené střechy. Rostliny, které vodu dokáží zadržovat, následně odpařovat a prostředí ochlazovat, jsou v městském prostoru dost často zastoupeny v nedostatečné míře. Například rozchodník je suchomilná rostlina se silně dužnatými listy, které fungují jako zásobárna vody a umožní mu přežít v extrémních podmínkách.

Extenzivní zelené střechy s rozchodníky stačí udržovat alespoň dvakrát ročně. Údržba zahrnuje běžné odstranění náletového plevele, hnojení a dohození, popřípadě vypadlých druhů.

travnata-strecha-Sedum-Top

Klade klimatická změna posledních let nějaké nové nároky na skladbu zelených střech?

Počet tropických dnů, srážkový deficit posledních let, vysychání vodních zdrojů a další důsledky klimatických změn přinutí brzy města k změnám plánování a provádění vlastních adaptačních strategií. Tepelný ostrov města a rozdíl v teplotách oproti okolní krajině až o pět stupňů se projevuje zejména v noci, kdy městská infrastruktura sálá naakumulované teplo, a s tím souvisí instalace klimatizací, které k přehřívání také nepřispívají.

Nejúčinnější prevencí proti vzniku tepelných ostrovů se ukazuje být právě rozšiřování zeleně na střechách, fasádách a technických konstrukcích. Důležitým faktorem pro stanovení strategie a vhodný výběr materiálu je čerpání unikátních dat ze zelených střech. V České republice zkoumají mimo jiné vliv zelených střech na energetickou bilanci areálu v Otevřené zahradě v Brně. Nadace Partnerství společně s Mendelovou univerzitou potvrzuje, že intenzivní zelená střecha zadrží veškeré srážky.

Za více než dva roky monitoringu z ní odteklo pouhých 35 litrů vody při červencové bouřce. Levnější a v praxi více uplatnitelnou variantou kvůli omezené nosnosti stávajících konstrukcí jsou právě extenzivní zelené střechy osázené rozchodníky. Střecha venkovní zahrady v Otevřené zahradě dokázala za sedm měsíců zadržet až 90 % veškerých srážek. Zelené střechy významně snižují náklady na klimatizaci v letních měsících. Data vodní a energetické bilance budov lze sledovat online na stránkách www.otevrenazahrada.cz/energie.

hana-kocmanova-sedum-top

Hana Kocmanová
jednatelka SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.

 

pohled-shora-travnata-strecha-Sedum-Top

Otázky pro odborníka

Je vaše střešní krytina nasákavá? Do jaké míry ovlivňuje nasákavost životnost střešní krytiny a nemůže absorbovaná voda, která při kolísání teplot zmrzne, krytinu poškodit?

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny i celé střešní konstrukce. Předpokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.

Betonove-stresni-tasky-Mediterran

Jak ovlivňuje různá povrchová úprava vaší střešní krytiny budoucí vzhled střechy?

Barvu obsahuje již samotná základní surovina. Požadovaný odstín povrchové úpravy zabezpečí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosáhnutí homogenního obrazu plochy střechy. Výhodou této metody je i nevnímatelnost rovnoměrného povrchového opotřebení.

Povrchová úprava nejvyšší kvality EVO je nejnovější technologie, která taškám zabezpečuje doposud naši nejkvalitnější povrchovou úpravu. Prostřednictvím této úpravy je možné vytvořit povrch, který svojí vypracovaností a použitými základními materiály současně představuje nejvyšší kvalitu.

ing-pavel-suchanek-mediterran

Ing. Pavel Suchánek
jednatel společnosti Mediterran CZ s.r.o.

 

PREFA-Aludach-Blechdach-Dachraute-R16-anthrazit-Kirchbach

Otázky pro odborníka

Klade klimatická změna posledních let nějaké nové nároky na odvodnění střech, resp. materiálů používaných pro výrobu odvodňovacích prvků?

Z našeho úhlu pohledu klimatická změna na odvodnění střech nemá žádný zvláštní vliv. Maximální a minimální teploty a celkově teplotní výkyvy jsou sice vyšší, ale nemají žádný dopad na střešní odvodňovací systém, jeho prvky nebo používané materiály. V každém případě mají tyto změny dopad na funkčnost střešního odvodňovacího systému.

Při výrazných změnách teplot a extrémních teplotách je odvodňovací systém více namáhaný zejména ve spojích jednotlivých prvků, zejména žlabů a rohů. Pokud při montáži není myšleno na fyzické zásady jako délková roztažnost a žlaby jsou nýtovány nebo tmeleny místo spojů prostřednictvím systémových prvků jako jsou dilatace nebo žlabové spojky, může docházet k netěsnostem nebo deformacím odvodňovacích prvků. Ty mohou za následek podmáčení domu, vlhké zdi a další destrukce.

odvodnovaci-prvek-vyklopna-klapka-zambelli

Dochází v souvislosti s minimalizací srážek k podceňování funkce odvodňovacího systému?

K podceňování funkce odvodňovacího systému dochází standardně. Většinou je okapový systém vnímán pouze jako něco, co odvádí vodu. Prostě okap. Zásadní je většinou pouze cena, podružné už bývají materiál a jeho tloušťka, kvalita zpracování produktů, funkčnost prvků apod. Odvodňovací systém však zajišťuje správnou funkčnost střešního pláště a bezpečný odvod dešťové vody do kanalizace.

Při nesprávné volbě prvků, velikosti a neodborné montáži může docházet k podmáčení nemovitosti, poškozování fasády nebo navlhání obvodových stěn při nesprávně instalované izolaci. S nedostatkem vody se aktuálně často diskutuje o zachytávání dešťové vody a jejím dalším použití.

K tomu jsou určeny systémové prvky jako je výklopná klapka, kdy je nutné při dešti klapku otevřít a při naplnění nádoby ji zavřít, nebo samočinný odvaděč, který funguje automaticky a odvádí dešťovou vodu prostřednictvím hadice i na delší vzdálenost. Pokud je nádoba naplněna, odtéká dešťová voda přímo do dešťové kanalizace.

ing-michal-bohac-zambelli

Ing. Michal Boháč DiS.
vedoucí prodeje Zambelli-technik, spol. s.r.o.

 

odvodnovaci-prvky-zambelli

Otázky pro odborníka

Jak se chová vaše střešní krytina v oblastech silně namáhaných větrem? Nezpůsobuje vítr hluk přenášený z větrané střechy do dřevostavby? Jaká jsou specifika její instalace v takových oblastech?

Skládaná střešní krytina PREFA byla vyvinuta prioritně do horských oblastí, tedy i do oblastí silně namáhaných větrem. Způsob montáže je proveden zavlečením na jednoduchý falc a uchycení krytiny je pomocí patentovaných příchytek PREFA, čímž nedochází k perforaci krytiny. Každá skládaná střešní krytina PREFA je na rubu opatřena jedinečnou technologií FD.

TEC (protihlukový pásek), která tlumí nežádoucí hluk na minimum vznikající při dešti a větru. Jinak je tomu u drážkových střešních krytin ze svitkového plechu, kde je možné v exponovaných oblastech hluk minimalizovat vhodně zvolenou střešní konstrukcí, například použitím dřevěného záklopu namísto OSB desek, kvalitní dělicí vrstvou (například bitumenovou) a zvolením užšího krytinového pásu, například o rozvinuté šíři 500 oproti 650 mm.

drevostavba-plechova-strecha-prefa

Jak ovlivňuje různá povrchová úprava vaší střešní krytiny budoucí vzhled střechy?

Firma PREFA Aluminiumprodukte vyvinula povrchovou úpravu P.10, která odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu. Povrchová úprava P.10 je použita u většiny výrobků PREFA a tyto produkty jsou díky tomu extrémně odolné vůči vnějším vlivům, tedy i UV záření. Na povrchovou úpravu P.10 je poskytována záruka na stálobarevnost v délce 40 let, jako je tomu i u záruky na materiál.

miroslav-oudes-prefa

Miroslav Oudes
hlavní technik PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

 

stresni-tasky-Bramac

Otázky pro odborníka

Jak se chová vaše střešní krytina v oblastech silně namáhaných větrem (typicky návětrný svah, nová zástavba mimo intravilán obce apod.). Nezpůsobuje vítr hluk přenášený z větrané střechy do dřevostavby? Jaká jsou specifika její instalace v takových oblastech?

Skládaná krytina BRAMAC, ať už jde o betonové nebo keramické střešní tašky, se instaluje i v oblastech silně namáhaných větrem podle doporučeného zajištění proti větru. Kromě síly větru působícího na střechu je při výběru řešení upevnění střešních tašek důležité zohlednit další významný faktor, kterým je sklon střechy. Síly od větru se liší v závislosti na rychlosti a směru větru, expozici a výšce hřebenu, tvaru a sklonu střechy, okolním terénu, umístění objektu vůči okolní zástavbě.

Sání větru je vyšší na nižších sklonech střech. Obecně vítr nezpůsobuje hluk v odvětrávané mezeře pod střešní krytinou BRAMAC, který by se mohl přenášet do interiéru. Důležitou roli hraje i vrstva izolace pro dokonalý útlum hluku pro celý střešní plášť. Doporučená specifikace pro veškeré oblasti jsou například připevnění tašek pomocí příchytek či vrutů nezávisle na sklonu musí být u štítů, nároží a hřebenu a dále v celé okapní hraně.

Připevňovat se musí i každá řezaná taška či tašky, které tvoří vnitřní obrys střechy (například kolem lemování komínů, střešních oken apod.). Vždy je ovšem nutné individuální posouzení pro daný objekt a zvážení všech sil, které na střechu působí dle typu střechy a modelu střešní tašky.

slozeni-stresni-tasky-Bramac

Do jaké míry působí vaše střešní krytina jako akumulátor tepla v létě? Jak ovlivňuje mikroklima v okolí domu a jak účelně bránit prostupu tepla ze střešní krytiny do podkroví dřevostavby?

Skládaná krytina BRAMAC, ať už jde o betonové nebo keramické střešní tašky, má schopnost akumulovat teplo v létě během dne a znovu vychladnutí během noci. V současné době se vyrábí i povrchy s reflexní povrchovou vrstvou STAR, kde dokážeme toto eliminovat.

Prostup tepla střešním pláštěm je přerušen pomocí větrané vzduchové mezery s reflexní střešní fólií a vhodně zvolenou tepelnou izolací o dostatečné tloušťce s přerušením veškerých tepelných mostů, například nadkrokevní izolací BramacTherm. Celý systém nazýváme BramacCOOL.

Teplota v podkroví je pak během letních měsíců daleko příjemnější a vede to i k úsporám za případné klimatizování v létě či vytápění v zimě. Vhodně zvolenou skladbou střešního pláště tak dokážeme bránit prostupu tepla do podkroví. Pro návrh je možné využít i našeho poradenství v této oblasti.

ing-jakub-dressler-bramac

Ing. Jakub Dressler
technický specialista BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.

 

Připravil: Martin Klíma
Foto: archiv výrobců

Přečtěte si další zajímavé články o střechách...

DaS 4-2019
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop