Úskalí ploché střechy

Úskalí ploché střechy

Dana Jakoubková | Středa, 29. květen 2024 |

Přidat na Seznam.cz

Plochá střecha, která má řadu výhod, zpočátku zdobila garáže a komerční budovy. Od 70. let 20. století se však těší velké oblibě také na budovách obytných. Upřednostňovaným důvodem realizace je kombinace relativně nízkých pořizovacích nákladů a možnost praktického využití. Nevýhodou však je, že tento typ střechy je zvláště náročný na správné provedení. Zejména u dřevostaveb jsou případná pochybení fatální a ohrožují nejen střešní plášť, ale i konstrukci celé budovy.

Předcházení problémům ze špatně odvedené práce na ploché střeše však nemusí být tak složité, jak se na první pohled zdá. První výhodu mají stavebníci, kteří stavbu domu realizují s jedinou prověřenou dodavatelskou firmou, která ručí v jedné dodávce – smlouvě i za střechu. Pokud si stavebník zvolí realizaci subdodavatelsky, tedy více dodavatelů, měl by být schopen v reálném čase jejich práci kontrolovat (a samo sebou jí i rozumět).

Problémem na jinak bezchybně udělané střeše mohou však být i ostatní řemesla, která se na ní pohybují, například montážníci fotovoltaiky, čerpadla, antény... anebo zahradník, který provádí zelenou střechu. Zadáváte-li zpracování projektu projektantovi sami, vyžadujte – kromě dokumentace pro stavební povolení – i tu pro realizaci stavby, případně se poraďte o konstrukční skladbě střechy s dalším odborníkem.

Nepodceňujte kontrolu před převzetím díla, ideálně najmutím nezávislého technického dozoru, a to jak u stavby „na klíč", tak u jednotlivých řemesel. Samozřejmostí by měly být pravidelné kontroly střechy a mimořádné kontroly například při dodatečné instalaci technických zařízení do střechy kotvených nebo realizace zelené střechy.

Pokud obdržíte „návod" na použití budovy od realizační firmy, jistě tam bude uvedena pravidelná kontrola střechy (což může být tak trochu alibismus pro případ později vzniklých problémů). Tím se rozumí kontrola odborně způsobilou osobou, která dokáže vyhodnotit rizika, a ne zběžný pohled na střechu okem laika. V tom bývá často největší úskalí. Přitom je to stejné, jako když musíte s novým automobilem na takzvanou garančku – pravidelný servis vozu proto, abyste se na něj mohli spolehnout dlouhodobě každý den.

U ploché střechy totiž platí více než jinde to, co píše James Clear o bambusu: své kořeny buduje pod zemí pět dlouhých let, aby pak během pár týdnu vystřelil třicet metrů vysoko. U ploché střechy není také dlouho nic vidět, a když se problém objeví, jeho řešení je mnohem složitější a nákladnější. Úskalí ploché střechy spočívá především v návrhu a jeho provedení. V případě, že bude vše učiněno správně, plochá střecha jako taková žádná úskalí mít nebude.

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy zelená střecha a solární panely

obr.: Plochá střecha nabízí výhodnější instalaci fotovoltaického systému než střecha šikmá. Ze systému můžete získat maximum tím, že panely vhodněji pozičně i sklonem uzpůsobíte dráze Slunce. Rostliny ochlazují vzduch nad střechou a tím i panely. Pokud se tyto nepřehřívají, neztrácejí výkon (běžně na rozpálené střeše ztrácí zhruba čtvrtinu výkonu) a mají delší životnost. Klíčová výhoda biosolární zelené střechy spočívá ve způsobu instalace nosného systému pro solární panely, jehož konstrukce je integrována do vrstev zeleného krytu. Tím dojde k rozložení váhy do celé plochy a přitížení zajišťuje vegetační souvrství. Omezí se tím lokální zatížení, jako je to u systémů s použitím například zátěžových dlaždic apod. Nekotví se tedy přímo do konstrukce střechy, a proto nemůže dojít k porušení hydroizolační vrstvy. Zároveň je zajištěno, že i v případě silných větrů zůstane konstrukce s fotovoltaickými panely stabilní a bezpečná. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_chránič střešní vpusti proti vodě

obr.: I když jsou ploché střechy nyní mnohem odolnější než před několika desítkami let, vlhkost může rychle neúmyslně proniknout a způsobit škody. To představuje zkrácení životnosti střechy a zároveň poměrně vysoké nároky na údržbu. V extrémních povětrnostních podmínkách se například může ucpat střešní vpusť (listím, kroupami ...) a hladina vody může stoupnout. Tomu může zabránit chránič střešní vpusti – síto se samočistícím zvedacím mechanismem, který umožní nečistoty a překážky v odtoku spláchnout pryč ze střechy. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_poškozená střecha třetí osobou při pokládce FVE a zelené střechy

obr.: Poškozená střecha třetí osobou při provádění montáže FVE a zelené střechy. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy vstup pro pěší

obr.: Všechny ploché střechy budou mít požadavek na určitý přístup pro pěší, ať už se jedná o údržbu střechy a střešního zařízení, nebo pro požární únikovou cestu. Je proto nutné navrhnout jakoukoliv plochou střechu tak, aby umožňovala bezpečný přístup. Efektivním řešením je výlez na střechu přímo z interiéru domu, čímž je dáno, že musí splňovat vysoké nároky na izolaci i požadavek na stabilní konstrukci. Model WIPPRO FDA je kompletem
tří částí sestavených k sobě: klasické protiskluzové stahovací schody + obložení stavebního otvoru a žebříku + pozinkované víko izolované minerální vlnou. Díky několikanásobné izolaci spodního a horního víka a několika vrstvám těsnění dosahuje tento střešní výlez hodnoty U = 0,6 W/(m2K) a velice dobře odolává povětrnostním vlivům. Celokovová konstrukce s nosností 250 kg pak poskytuje stabilní výstup na střechu i pro vynášení různých předmětů. Foto: Wippro

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_odhalené defetky ploché střechy díky včasně kontrole

obr.: Díky pravidelné kontrole byly včas odhaleny defekty ploché střechy způsobené neodborně provedenou prací. V tomto případě nemusel být zásah do konstrukce střechy nijak dramatický ani finančně náročný. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_špatně svařená izolace na ploché střeše

obr.: Špatně svařená hydroizolace má za následek zatékání do konstrukce střechy. V tomto případě si investor nechal zkontrolovat celistvost hydroizolace před provedením zelené střechy. Kdyby to neudělal, defekty by jednoznačně poškodily konstrukci střechy. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_použití separace

obr.: Předejít problémům se dá i použitím kontaktní vrstvy jako separace mezi tepelnou izolací a hydroizolací. Díky nanočásticím kovu je elektricky vodivá a pomocí jiskrové zkoušky odhalí drobné defekty a poškození celistvosti hydroizolace ihned po dokončení ploché střechy. Foto: PM-roo

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_co vše může být na zelené střeše

obr.: Prostřednictvím vegetace můžete na ploché střeše vytvořit step, louku, mokřad, vzrostlou zahradu, jezírkový biotop nebo třeba pláž. Aby vegetační střecha fungovala bez problémů, je zásadní částí návrhu souvrství, které musí mít vyváženou hydroakumulaci a drenáž. K tomu je nezbytné vnímat pohyb vody v souvrství, která se do něj dostává přirozeně (déšť, kroupy, sníh, …) nebo uměle závlahou. Vyvážený poměr zaručuje, že přebytečná voda odtéká, nepřetěžuje konstrukci a neovlivňuje negativně růst rostlin. Zároveň je vody zadrženo takové množství, které vystačí na období bez srážek. Toto velmi elegantně řeší hydrofilní minerální vlna Isover Flora, jejíž důmyslnou kombinací se substrátem vzniká kompozitní skladba poskytující rostlinám nejlepší možné podmínky k existenci na střeše. Ilustrace Saint-Gobain/Isover

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_monitorování vlhkosti

obr.: Jednou z metod kontroly je aktivní monitorování vlhkosti, které umožní získávat hodnoty v reálném čase 24/7 a je možné na hodnoty nahlížet kdykoli přes mobilní aplikaci. Při náhlém zvýšení vlhkosti jsou spuštěny alarmy formou e-mailu. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy drenáž ploché střechy

obr.: Správná vzduchová a vlhkostní bariéra je jednou z nejdůležitějších součástí obálky budovy. A uspořádání drenáže na vodorovné ploše střechy představuje mnohé úskalí, které řeší rovnici pevnosti v tlaku, drenážního výkonu, manipulace a snadné instalace. Ideální rovnováhu nabízí drenážní systém Dörken Delta Terraxx, který je
drenážní, separační a ochrannou vrstvou v jednom. Jde o kompozitní materiál, který se skládá z tlakově odolné profilované folie s navařenou filtračně stabilní geotextilií a účinně chrání podklad před mechanickými vlivy. Kromě toho, že umožňuje vyšší drenážní kapacitu než průměrná minerální vrstva, odolává i velkému konstrukčnímu zatížení zásypu nebo zeminy, což znamená, že se nebude ucpávat drenážní prostor, nesníží se rychlost odvodnění a drenážní kapacita zůstane stabilní. Folie je opatřena integrovaným samolepicím okrajem, který zabraňuje pronikání částic zásypu a poskytuje výrazně lepší stabilitu polohy. Folie je testována na dlouhodobou životnost 100 let. Foto: DÖRKEN

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy pokládka vegetace na plochou střechu

obr.: Nejčastějším typem ozeleněných střech jsou skladby s nízkou suchomilnou vegetací, nenáročné na údržbu a cenově nejdostupnější. Praktické jsou předpěstované „koberce“ rozchodníků, netřesků a dalších rostlin, které se zvládnou vypořádat s extrémními podmínkami na střeše. Instalací zelené střechy se však významně navyšuje hmotnost, která doléhá na horizontální střešní nosné prvky. Při porovnání s obvyklou plochou střechou může být celkové zatížení zeleného příkrovu až dvojnásobně vyšší. Vrstva extenzivního substrátu vegetační střechy má obvykle nižší hmotnost než přitížení a kryt střechy z oblázků nebo štěrku. Výrazně větší zatížení představuje střecha pochozí oproti nepochozí. Než půjdete k projektantovi/statikovi, je tedy nutné mít předem jasnou finální podobu zelené střechy a mobiliáře, který chcete na plochu umístit (lavičky, stromové květináče…) Foto: SEDUM TOP SOLUTION/GREEN DEPOT

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_následky nepravidelné kontroly ploché střechy

obr.: Následky nepravidelné kontroly ploché střechy – vlivem dlouhodobého zatékání do konstrukce bez jakýchkoli náznaků v interiéru. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_vlhkostní senzory na ploché střeše

obr.: Nejlepším způsobem, jak mít plochou střechu plně pod vlastní kontrolou nejen po dobu záruky, jsou vlhkostní senzory instalované v celé ploše střechy při její montáži. Při převzetí díla od zhotovitele získáte první hodnoty a při následných pravidelných kontrolách obdržíte další, které pak porovnáte. V případě navýšení hodnot můžete jednoduše u zhotovitele uplatnit reklamaci, a to vše dříve, než se problém projeví a poškodí konstrukci. Pro tento účel existuje několik systémů, které zajistí, aby plochá střecha žádná úskalí neměla. Například detekce netěsností pasivním monitorovacím systémem R.O.S.I. probíhá nedestruktivně a bez nutnosti použití baterie. Patentovaná technologie poskytuje přesné výsledky a minimalizuje údržbu a opravu střechy. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy_příklad špatně navržené konstrukce

obr.: Příklad špatně navržené konstrukce,kdy v tepelné izolaci kondenzuje voda, a to dokud neproteče do interiéru. Tuto chybu lze zjistit pouze při provedení sondy do ploché střechy a oprava je velmi náročná a nákladná. Foto: PM-roof

DrevoaStavby.cz Úskalí ploché střechy pochozí okno

obr.: Kdo uvažuje o instalaci okna do ploché střechy, může mít pochybnosti o mechanické odolnosti nebo bezpečnosti takového řešení při silném větru, srážkách a podobně. Soudobá okna se ale vyznačují už tak dobrými parametry, že lze po okně klidně i chodit. Třeba oceněné inovativní pochozí okno FAKRO DXW umožňuje vytvořit plochu dokonale rovnou, zarovnanou se střešním pláštěm, a přitom si zachová vlastnosti okna. Dokonce jej lze barevně sladit s designem střechy. Bezpečnou chůzi po okně zajišťuje speciální konstrukce se zvýšenou nosností a protiskluzovým povrchem. Střešní okno zároveň pomáhá snižovat spotřebu elektřiny. Nabízí tak efektivní řešení pro zlepšení přirozeného osvětlení a zároveň úsporu nákladů na energie. V chladných zimních měsících pak hrají střešní okna zásadní roli v boji proti šeru, které často doprovází kratší dny a omezené množství slunečních paprsků. Foto: FAKRO CZECH

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop