Tisk
Opravdu máte namontovaný vodoměr, který je určený pro teplou vodu?

Opravdu máte namontovaný vodoměr, který je určený pro teplou vodu?

Redakce | Středa, 04. květen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Pro měření spotřeby teplé vody je nutné použít jen takový vodoměr, jehož teplotní třída odpovídá reálné teplotě vody na vstupu. Pokud například teplota vody odpovídá vyhlášce č. 194/2007 Sb., nelze na měření spotřeby použít běžný vodoměr teplotní třídy T50. Nároky na teplotní třídu vodoměrů zvyšuje také preventivní opatření proti legionářské nemoci, kterým může být termická desinfekce potrubí. Červená barva víčka či potisku číselníku přitom není směrodatná, důležitá je pouze teplotní třída měřidla podle normy ČSN EN ISO 4064.

Teplotní třída vodoměru, tedy rozsah teplot vody, na nějž je vodoměr certifikován, musí odpovídat též teplotě vody v potrubí. V opačném případě nejsou naměřené hodnoty právně závazné a nelze je použít k účtování spotřeby vody. Například často nesprávně montovaný vodoměr teplotní třídy T50 podle ČSN EN ISO 4064 pracuje s teplotami vody v rozsahu 0,1 až 50 °C. To však pro měření spotřeby teplé vody nestačí, protože voda v teplovodním potrubí má mít podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. na výtoku u uživatele teplotu 45 až 60 °C.

„Jako měřidlo spotřeby teplé vody instalované u uživatele je nutné používat vodoměry s teplotní třídou minimálně T70 nebo T30/70. A to jen tehdy, pokud se neprovádí termická desinfekce proti Legionelle. V takovém případě je nutné použít měřidla teplotních tříd T90 nebo T30/90,“ popisuje Vojtěch Vlasák, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby tepla a vody. „V žádném případě není přípustné používat pro bytové účely vodoměr na teplou vodu v teplotní třídě T30 nebo T50,“ doplnil Vlasák.

Jedno z nejvíce účinných preventivních opatření proti legionářské nemoci je pravidelné krátkodobé zvýšení teploty vody v potrubí. Tato periodická termická desinfekce rozvodů však klade na teplotní třídu vodoměru ještě vyšší požadavky. Při desinfekci se totiž teplota vody v potrubí zvyšuje, byť krátkodobě, na více než 70 °C, a vodoměr proto musí takto vysokým teplotám odolat.

Měřič spotřeby teplé vody je obvykle odlišen červenou barvou víčka či potiskem na číselníku. To ale neznamená, že jeho teplotní třída automaticky odpovídá parametrům teplé vody v rozvodech. „Někteří dodavatelé uvádějí na trh vodoměry v teplotní třídě T50 s červenou barvou víčka nebo jiného plastového dílu. Tyto vodoměry však nesmějí být v žádném případě použity pro měření teplé vody v bytech tam, kde je teplá voda dodávána v souladu s prováděcím právním předpisem,“ popisuje praxi nepoctivých dodavatelů Vojtěch Vlasák ze společnosti ENBRA. Při podezření na neodpovídající teplotní třídu vodoměru se doporučuje konzultace problému s Českým metrologickým institutem.

Tabulka nejčastějších teplotních tříd vodoměrů dle ČSN EN ISO 4064:

Teplotní třída Minimální pracovní teplota [°C] Maximální pracovní teplota [°C]
T30 0,1 30
T50 0,1 50
T90 0,1 90
T30/90 30 90
Vaše komentáře (1)

Nejnovější články v kategorii “Technická zařízení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop