Časopis DŘEVO&stavby 2/2015
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 2/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Stavba domu v harmonii člověka s přírodou

Stavba domu v harmonii člověka s přírodou

Redakce | Úterý, 21. duben 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Na místo, kde se rodí nový dům, pohlíží Ing. arch. Ivo Štaudner s velkým respektem. Svou tvorbou se snaží napomáhat lidem žít v souladu s přírodou i se sebou samými. Využívá k tomu i energeticky aktivovaných bodů na pozemcích, jež mají svou uzdravující energií vliv jak na lidi, kteří zde žijí, tak i na okolní krajinu. Technicky zaměřenou projektovou činnost tak propojuje s něčím, co dává pozemku a stavbě jiný, oduševnělý charakter. 

Vaším životním mottem je „Tvořím harmonický prostor pro život". Co Vás vedlo k širšímu pohledu na vztah člověk - stavba - krajina?  

Ivo ŠtaudnerJsem typ člověka se zájmem o východní filozofii a duchovní aspekty života. Přes zájem o feng-shui a posvátnou geometrii jsem poznával, o čem architektura doopravdy je, z čeho vychází, s jakými principy pracuje a především jak na člověka působí. Oslovila mě kniha Hanse Andewega: "V rezonanci s přírodou", absolvoval jsem semináře zaměřené na vnímání energií v krajině a vytvořil si hluboký vztah ke krajině a Zemi vůbec. Seznámil jsem se s geomantií, která tvoří dnes nedílnou součást mé práce při posuzování vhodnosti pozemků a hledání nejvhodnějšího místa pro umístění stavby. Byl to jen přirozený další logický krok na cestě k celostnímu pohledu architekta na tvorbu a utváření prostoru.

Čím začíná vytváření harmonického prostoru pro život?

Svou činnost jsem zaměřil především na tvorbu objektů pro individuální bydlení, při které má klient možnost aktivně spolupracovat a být od samého počátku součástí tvůrčího procesu. Spolu se pak snažíme dosáhnout souladu mezi energiemi člověka a okolní krajiny. Tento soulad v konečném důsledku výrazně ovlivňuje nejen nově utvořený prostor pro bydlení, ale působí i na člověka samotného, a to jak na fyzické rovině, tak i v té duchovní. Vše kolem nás, i my sami, je energetické podstaty a je tudíž v každém okamžiku neustále ovlivňováno svým bezprostředním okolím. Každá tvůrčí myšlenka je nositelkou určité energetické kvality, která se nesmazatelně otiskne do "příběhu" nově vznikajícího díla. Investorům nevnucuji svou vůli a představu, jak musí jejich dům vypadat, jen jim pomáhám jejich vize zformovat a zrealizovat. I proto je každý dům jiný a vyjadřuje jak osobnost investora, tak i jeho vnitřní vztah k okolnímu světu.

Má každý pozemek svoji specifickou energii?

Člověk zanechává od nepaměti svou činností v krajině energetickou stopu. Jedná se především o hrubé zásahy do přirozeného krajinného útvaru, ale i zbytkové energie po neharmonických vztazích původních obyvatel či přímo po násilných činech. Na takovýchto místech vnímáme mnohdy nepříjemné pocity, jejichž příčinu nedokážeme rozumově zdůvodnit. Tuto stopu nazýváme pamětí místa (nezaměňovat s tzv. geopatogenními zónami, tvořenými přirozenými geologickými změnami a prouděním spodní vody v podloží). Zanechaný energetický otisk v prostoru neztrácí ani časem nic na své intenzitě a dlouhodobým působením na naše podvědomí může mít vliv i na naše zdraví. Zatížená místa a prostory se však dají energeticky očistit a posílit přirozenou pozitivní energii.

Jak takové posílení přirozené pozitivní energie probíhá?

02 kopie05 kopieProvádí se pomocí vytvoření dvou energetických bodů na přesně určených místech na pozemku. U stávajících objektů se umisťují oba body na určitá místa na pozemku či zahradě, u nově zahajovaných staveb je vhodné umístit jeden z bodů pod základovou desku objektu. Samotné body jsou tvořeny vybranými minerály v určitém geometrickém uskupení, vloženými do vyhloubených jam v terénu a posléze zasypanými. Ty se následně energeticky „aktivují". Na tomto procesu se podílí i má žena, zkušená terapeutka s bohatou praxí energetického léčení. Energie z takto vytvořených bodů zvyšuje vitalitu a harmonizuje daný pozemek či krajinu a zároveň působí pozitivně i na lidi, kteří se v daném prostoru pohybují. Podstatné je, že se aktivace účastní i sami klienti, kteří o takovýto druh spolupráce projeví zájem.

Mohl byste ještě víc přiblížit pojem energetické body?

Většina lidí se již určitě setkala s termínem energetické linie - sítě, nacházející se rozprostřené pod povrchem naší planety a tvořící jakási nervová vlákna živoucího organismu, napomáhající udržovat energetickou rovnováhu planety. Na křížení linií této sítě se vyskytují na zemském povrchu výrazné energetické body, které byly předchozími kulturami vždy vyhledávány a jejich vyzařovaná energie byla využívána pro rituální, léčebné či sakrální účely. Na takovýchto bodech byla postavena naprostá většina středověkých katedrál i kostelů. Záměrně tvořené energetické body mají podobné kvality jako ty přírodní. Složení použitých minerálů i proces jejich aktivace je vždy naprosto individuální. Při jejich tvoření se stáváme s mojí ženou prostředníkem a zároveň spolutvůrcem něčeho, co má pokaždé zcela ojedinělý průběh. Pro vnímavější lidi je celý proces jedinečným zážitkem.

K čemu nám tedy tyto záměrně vytvořené energetické body slouží?

Energetické body harmonizují prostor, pro který byly vytvořeny, a to včetně interiérů. Mají ozdravující účinek i na bezprostřední okolí. Lidé, kterým jsme tyto body na jejich pozemcích již aktivovali, je využívají i jako podpůrný prostředek pro svůj osobnostní či duchovní rozvoj. Při stání na těchto bodech, či při pouhém naladění se na ně, můžete pociťovat výrazné zklidnění, rozpouštění negativních myšlenek a strachů. Při umístění bodu pod základovou desku domu je cítit tuto ozdravující energii v celém objektu, což nám nepřímo potvrdil i stavbyvedoucí jednoho takového domu, který ačkoliv nezatížený zkušenostmi tohoto typu, si proces výstavby velmi pochvaloval. Tvrdil, že si tuto stavbu doslova užíval.

Máte nějaké doporučení na závěr?

Všichni jsme architekty svého života, jeho strůjci, a to v daleko širším měřítku, než jsme ochotni si přiznat. Jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme respektovat přírodní zákonitosti, přemýšlet o tom, jakým způsobem nás mohou věci, lidi i příroda pozitivně ovlivnit, naše životy se budou ubírat správným směrem - takovým, jakým chceme sami jít.

Jak jsou s harmonizací svého pozemku spokojeni klienti Ing. arch. Ivo Štaudnera:

Ing. Jan Hereit: Díky svému technickému vzdělání jsem na podobné věci samozřejmě nevěřil. S určitou skepsí jsem využil možnost stoupnout si na energetické body. K mému překvapení byly vnímané pocity velmi intenzivní, takže jsem objednal obdobnou instalaci na své zahradě. Zaznamenal jsem silný úbytek negativních myšlenek, které mne tam obvykle provázely. Z mého pohledu to byla dobrá investice.

DiS. Albína FlanderováPo určitém čase po aktivaci jsem si najednou uvědomila, že je něco "jinak". Neumím zaznamenat a popsat všechny změny, ale v sobě mám pocit vlídného klidu, který zasahuje hodně hluboko, cítím se veseleji a "nějak" bezpečněji. Současně vnímám, že pár těchto kamínků má dopad i na celou vesnici, jakoby se měnila její energie v radostnější.

Ing. Jiří ZumrTéma energetických bodů mne zaujalo. Společně s manželi Štaudnerovými jsme zrealizovali dva kruhy na zahradě a třetí v interiéru kanceláře mojí firmy. Přestože jsem racionálně nedokázal pochopit, jak to může fungovat, vnitřně jsem cítil velkou touhu to na svém pozemku vyzkoušet. Samotná aktivace byla pro mne hlubokým zážitkem.

Připravila Charlotte Benátská

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop