Dům na bázi dřeva

Tisk

Etický kodex ADMD

Dagmar Čechová | Středa, 06. srpen 2014 |

Přidat na Seznam.cz

admd kopieAsociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která letos oslavila již čtrnáct let od svého založení, je sdružení výrobců kvalitních dřevostaveb v České republice. Hlavními cíli a úkoly ADMD bylo a je prosazování dřevostaveb jako moderní stavební technologie, kultivování podnikatelského prostředí, popularizace oboru dřevostaveb a zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví.

BOX 2 razitko znacka kvality kopieOd roku 2013 začali členové Asociace, kromě garance vynikající kvality výroby a montáže staveb, což je podloženo získáním certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK), nabízet zákazníkům také spolehlivost a jistotu v rámci celého procesu realizace zakázky. Pro zdůraznění této filozofie přijali členové ADMD etický kodex, jehož smyslem je sdělit zákazníkům, že firmy sdružené do ADMD se chovají vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a také vůči sobě eticky, korektně a partnersky. Zásady slušného chování a etiky se bohužel začínají z naší společnosti, politiky a obchodních i mezilidských vztahů postupně vytrácet.

01 DSC02760 kopieJsme proto přesvědčeni, že Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů, ale zejména jeho naplňování v každodenním životě, přispěje ke zvýšení prestiže ADMD a naznačí zájemcům o výstavbu kvalitní dřevostavby, jakým směrem se mají orientovat.

Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda ADMD

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů

Jedním z hlavních úkolů Asociace dodavatelů montovaných domů je kultivace podnikatelského prostředí v oboru výstavby staveb na bázi dřeva. Cílem je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému jménu dřevostaveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků. Základními principy práce ADMD a jejich členů jsou garantovaná kvalita staveb a jistota pro zákazníka.

 1. Členové ADMD přikládají velkou důležitost prosazování standardů vysoké kvality svých staveb pro zajištění maximální spokojenosti svých zákazníků.
 2. Členové ADMD podporují volnou soutěž na trhu dřevostaveb v ČR a vytvářejí zdravé a korektní konkurenční prostředí.
 3. Při dosahování společných zájmů a při plnění společných cílů, kterými jsou zejména kvantitativní a kvalitativní rozvoj dřevostaveb na trhu v ČR, jsou členové ADMD solidární, aktivní a vzájemně se podporují.
 4. Členové ADMD vyrábějí a obchodují v souladu se zákonnými normami, právními předpisy a platnou legislativou České republiky.
 5. Členové ADMD používají a preferují ve svých výrobcích použití dřeva jako moderní, progresivní, obnovitelné a ekologické suroviny.
 6. Při své činnosti používají materiály, které splňují parametry a garantovaná kritéria o původu a kvalitě.
 7. Výrobky členů ADMD jsou certifikované, podmínkou členství v ADMD je získání certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a úspěšné absolvování dvou pravidelných dohledů za rok.
 8. Členové ADMD si plní své smluvní závazky a vystupují vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a sobě navzájem korektně, profesionálně a na vysoké etické, morální a odborné úrovni.
 9. Členové ADMD nepoužívají v rámci své obchodní politiky nepravdivé a zavádějící informace.
 10. V obchodních vztazích, cenové politice a případných sporech vystupují členové ADMD tak, aby svým jednáním nepoškozovali Asociaci a její členy.
 11. Vůči svým dodavatelům jsou nároční, ale korektní.
 12. Členové ADMD podporují nejnovější vědecké poznatky a vhodně je uplatňují v praxi.

Etický kodex členů Asociace dodavatelů montovaných domů byl schválen většinou členů a Výkonnou radou ADMD dne 24.7.2014

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop