Dům na bázi dřeva

Tisk

I kvalitní dřevostavby jsou pod kontrolou

Redakce | Pátek, 31. srpen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

otvirak PM-2018-BDF-Energieeffizienz2Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, která letos oslavila již osmnáct let od svého založení, je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu v České republice. Pečuje také o kultivaci podnikatelského prostředí a popularizaci oboru dřevostaveb s cílem zvyšování podílu na trhu výstavby rodinných domů v České republice. A to se jí dlouhodobě daří!

Mezi hlavní činností ADMD patří permanentní komunikace a aktivity v oblasti zabezpečení kvality dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je stěžejním kritériem vstupu do Asociace. V posledních letech si Asociace stanovila kromě garance kvality staveb od svých členů také cíle při zajištění jistoty a spokojenosti zákazníků. Tuto strategii podpořila mimo jiné vydáním vlastního etického kodexu členů ADMD a zřízením smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby.

Certifikace – nástroj pro řízení a kontrolu kvality (nejenom) dřevostaveb

01Certifikace je aktem nezávislé třetí strany, potvrzujícím shodu řádně identifikovaného výrobku, postupu, služby, personálu s předepsanými požadavky. Certifikace se člení například podle druhu na certifikaci výrobkovou, personální, systému jakosti a podobně. Pro obor dřevostaveb je důležitá zejména certifikace výrobku, protože se jedná o prostředek poskytující ubezpečení, že výrobek vyhovuje normám, případně jiným normativním dokumentům.

DNK – nejlepší vizitka kvalitní dřevostavby

Certifikace podle Dokumentu národní kvality ADMD je nejlepší vizitkou zhotovitele kvalitní dřevostavby a jistotou pro stavebníka. Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu, kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).

znackyZatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak i přímo na staveništi během montáže, kde je formou externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje jenom panelovou, ale i staveništní montáž.

Prostřednictvím DNK dostávají potenciální investoři k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní dostát svým proklamacím a investované prostředky zhodnotí v investici v podobě kvalitního rodinného domu. Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky, které investorům zajistí financování nové dřevostavby od člena ADMD za zvýhodněných podmínek.

Ing. Vratislav Blaha
předseda ADMD

 


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop