Kdo je architekt?

Kdo je architekt?

Lucie Němcová | Pondělí, 27. červen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Rozhodnutím stavět nový dům vstupujete do divoké džungle. Bez dobré navigace vás čeká řada nečekaných překvapení, slepých uliček a vyčerpávajících rozhodovacích procesů. Kde ale najít správnou navigaci? Je to právě architekt? Nebo nás vysvobodí typový dům? Svůj úhel pohledu nám přiblíží odborníci, pro které je tato džungle druhým domovem.

Otázky pro architekty


 • Co je přesně úkolem a rolí architekta v celém procesu? Jaké výhody stavebníkovi poskytne spolupráce s ním oproti řešení domu rovnou s realizační firmou (která architekta nemá)? Podle čeho si vybrat pro sebe toho správného průvodce?
 • Měl by architekt být součástí všech projektových fází od studie po realizaci? Nestačí nechat si od něj vypracovat studií?
 • Je individuální dům pro každého? Jak případně rozlišit, kdy je vhodným řešením typový dům?

TIP NA SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Kvalitní stavba vyrůstá z širokých souvislostí

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Slovo „průvodce" úlohu architekta vystihuje asi nejlépe. Průvodce, který vám na začátku pomůže rozklíčovat zadání, uvědomit si, co vlastně potřebujete a jaký návrh v daném místě bude fungovat. Průvodce, který vás seznámí s konstrukčními možnostmi, energetickým řešením a finanční stránkou návrhu. Vede s vámi dialog, pracuje ve variantách, ale systematicky a postupně vás vede k cíli. Podle mého názoru spolupráce s architektem přináší návrh s vyššími estetickými kvalitami, s určitým filozofickým přesahem či sofistikovanější dispozicí. Takový návrh dokáže lépe odrážet osobnost a potřeby jeho obyvatel. V danou chvíli může architekt vnést úžasný nadhled, který realizační firma vybavená katalogem typových domů nemá kapacitu klientovi dopřát. Při výběru architekta je naprosto zásadní, aby si s vámi porozuměl lidsky. Je to člověk, se kterým strávíte minimálně dva roky života v těsném kontaktu. Další roli hrají reference a určitá filozofie architekta či ateliéru a ideálně také návaznost na ověřenou realizační firmu. Na třetí místo bych umístila finanční a časový rámec spolupráce.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: U nás v ateliéru tuto filozofii razíme. Je to dáno tím, že jsme tým složený z absolventů oboru Architektura a stavitelství a máme tak blízko jak k estetické, tak technické stránce návrhu. Považujeme se za nositele základní ideje návrhu a tu se snažíme během projektu držet. Každý návrh projde několika konzultacemi s realizační firmou a my jsme otevření vést dialog, ladit detaily či optimalizovat finanční řešení. Díky tomu nás na stavbě nečekají žádná zásadní překvapení, i když je zde stále co řešit. Domnívám se, že schopnost empatie a komunikační dovednosti jsou klíčem k úspěšnému projektu. Vzhledem k tomu, že k našim návrhům mám velmi osobní pouto a investuji do nich svou energii, nemám poptávky „pouze na studii" příliš v oblibě. Je to dáno právě tím, že vím, jak dlouhý proces po studii ještě následuje a kolik změn se může stát. Proto jsme si u nás v ateliéru již dávno vyjasnili, že se chceme věnovat projektům, kde můžeme být u celého procesu.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Ráda bych řekla, že ano, ale i ve své praxi vidím, že to není realizovatelná cesta pro všechny. Zásadně do toho vstupují dva faktory. Peníze a čas. S velkou pravděpodobností bude typový dům levnější než individuální a cena realizace již ve fázi prvotního rozhodování poměrně jasně daná. Pro mnoho klientů – a v dnešní době to platí dvojnásob, je mimořádně důležitý časový faktor – děti jdou do školy, dům se financuje prodejem stávajícího bydlení a tak podobně. Použití typového domu může proces návrhu a projektování zkrátit na minimum.

Ing. Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.
Ing. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Foto: Martin Zeman, Návrh: ARCHCON atelier s.r.o., Realizace: DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Stavba (rodinného domu) je poměrně složitý proces a skládá se z mnoha různých fází. I samotná projektová část a vyřízení stavebního povolení je v českém prostředí náročné. Architekt se v tomto prostředí přirozeně pohybuje – klientovi by tedy měl pomoci se ve všem zorientovat a pomoci mu hledat ideální řešení. Architekt v úvodní části procesu, tedy především v architektonické studii, může klientovi ušetřit spoustu nervů a hlavně peněz. Každý metr čtvereční užitné plochy je dnes drahý. Již jsem v praxi několikrát řešil situaci, kdy klient přišel s návrhem, který se finančně zcela vymkl kontrole. Mou prací bylo tedy návrh optimalizovat. Například z původních 160 m2 bylo třeba se dostat na 140 m2, aniž bychom se nějak dotkli počtu místností či jejich kvalit. Takto se povedlo v úvodní fázi ušetřit přes milion. Dále se postupným promýšlením priorit či etapizací povedlo dostat k potřebnému finančnímu cíli. Architekt s klientem by si měli sednout především lidsky, aby je spolupráce bavila a aby klient věděl, že se na architekta může spolehnout. Nejlepší je proto asi osobní setkání a reference. Já osobně mám rád upřímné jednání bez přetvářek. Důležité je také vědět, kdo stojí za architektem samotným; v našem případě je to tým zkušených lidí, na které se dá spoléhat v celém procesu.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Pokud mluvíme o kvalitním provedení zamýšleného domu, pak by architekt měl být určitě součástí celého procesu. Jde o to, na čem klientovi záleží. Pokud chce mít dům dotažený včetně detailů tak, jak bylo zamýšleno ve studii, je role architekta ve všech fázích nezbytná. Pokud jde klientovi pouze o technickou stránku věci, tedy aby s domem bylo vše v pořádku, může tuto roli suplovat stavební dozor. Bavíme se tu ale o investici za vyšší řády milionů, která má sloužit třeba i několika generacím. V tomto kontextu mi přijde nešťastné ušetřit nějaké tisíce korun a třeba se pak celý život užírat pohledem na nepovedené detaily.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Obě řešení mají svá pro a proti. Záleží, jaké má klient požadavky, jak vypadá pozemek, na kterém stavíme či jaké jsou na pozemku regulativy. Někdy tyto požadavky jednoduše nejde uspokojit typovým řešením. Individuální návrh je časově a finančně o něco náročnější. Obrovským bonusem je ale řešení šité na míru. Vznikne prostor, kde máte radost z každého pohybu, protože vypadá přesně tak, jak jste si ho vysnili. Typové domy jsou jednouší na celý proces i zapojení klienta. Velké množství věcí je již dané. Standard vybavení je nastavený, a pokud se klientovi líbí, není třeba jej více řešit. Pokud chce něco jinak, má se od čeho odrazit. Stavba je skutečně složitý proces. V průběhu návrhu je potřeba rozhodnout desítky, ne-li stovky dílčích parametrů. Z tohoto úhlu pohledu typové řešení může dosti pomoci.

Ing. arch. Michael Šilar
Ing. arch. Michael Šilar
Prodesi|Domesi s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Futura Freestyle

Foto: Martin Zeman, Návrh a realizace: Prodesi/Domesi s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Architekt je ten, kdo největší mírou ovlivňuje výsledek. Je velice důležité, aby architekt a stavebník byli na stejné vlně a plně si důvěřovali. Architekt by měl vědět o stavebníkovi ideálně vše, jeho zvyklosti, zlozvyky a sny. Mezi klientem a architektem vzniká vlastně takový vztah. Stavebník musí mít v architekta naprostou důvěru a architekt musí být maximálně empatický, aby se dokázal vcítit do klientových potřeb a uvažování. Jedině tak dokáže vzniknout opravdu dokonalé dílo, které bude funkční a esteticky zajímavé. Architekt je zkrátka jakýsi průvodce změtí nálad, pocitů a technických faktorů. Všechny tyto věci musí vnímat v širším kontextu a pomáhat klientovi s jejich pochopením, aby se dokázal relevantně rozhodovat. Spolupráce s architektem by měla stavebníkovi poskytnout výhody zejména v tom, že mu dům bude vytvořen přímo „na tělo" a bude reflektovat veškeré jeho potřeby. V neposlední řadě, pak dokáže architekt promyšleným návrhem uspořit nemalou část financí, protože v domě nejsou zbytečná hluchá místa a dispoziční řešení je funkční. Při rozhodování jakého si vybrat architekta, bych doporučil udělat si výběr realizací, které vás něčím oslovily a pokusit se dopátrat jejich autora. Vybral bych alespoň tři architekty, kteří vás svou prací zaujali a s nimi si dát osobní schůzku. Pak už to bývá zpravidla velmi jednoduché, protože rychle zjistíte, se kterým z nich si nejvíce sednete po lidské stránce. Ten by pak měl být vašim průvodcem.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Jednoznačně ano. Práce architekta by neměla končit jen hezkým návrhem. Během projektování vzejde spousta otázek. Každý problém má mnoho řešení a je na architektovi, aby zvolil takové, jenž zajistí výsledek podle představ svých i klienta. To samé platí o stavbě samotné. Rozhodně by se architekt měl účastnit kontrolních dnů, kde může zkontrolovat, že bylo vše provedeno v souladu s původními záměry. Zapojení architekta do procesu stavby je přínosné pro obě strany. Architekt je schopen případné problémy na stavbě řešit přímo s řemeslníky, což je velice nutný a prospěšný dialog pro stavbu samotnou i pro architekta. Pokud dokáže být otevřený názorům řemeslníků, zcela jistě ho posunou. Zpětná vazba ze stavby a projekce je pro architekta nesmírně důležitá.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Každý člověk je jiný, stejně tak pozemek, na kterém bude stavba stát. Proto si myslím, že jediné správné řešení je individuální řešení. Vše ostatní je kompromis. S typovým domem nikdy nemůžete dosáhnout stejného výsledku, jako když je dům navržený na konkrétním místě, pro konkrétní lidi. Samozřejmě, že projekt individuálního domu je dražší než projekt domu typového. Podle mého názoru to ale v celkové investici stavby není zase tak významná položka. Typový dům je vhodný pro stavitele, kteří jsou ochotni přijmout kompromisy a podřídit se standardizovaným dispozicím.

Ing. arch. Lukáš Pejsar 3AE s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Pejsar
3AE s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Individuální dřevostavba 3AE s.r.o.

Foto: Martin Zeman, Návrh a realizace: 3AE s.r.o.

 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 1: Architekt by měl být pro investora zejména partnerem, který ho provede celým procesem výstavby od prvotní konzultace stavebního záměru až po jeho samotnou realizaci. Jako odborník by měl klientovi poskytnout vhled do možností, které klient má a které jej samotného jako laika nenapadnou. Ať už se jedná o kvality a úskalí pozemku, hmotové nebo materiálové řešení domu, od celkového konceptu rozvržení pozemku až po drobné detaily stavby. Měl by se pokusit vytěžit ze zadání maximum pro spokojenost budoucích obyvatel domu. Myslíme si, že architekt je na rozdíl od klasických realizačních firem schopný nabídnout komplexní řešení a individuální přístup, dům řešit v souvislostech. Dobře vymyšlená a zpracovaná studie je základ, na kterém se pak staví – v pozdějších fázích je mnohem náročnější odstraňovat nedodělky a chyby z počátku celého procesu. Zjednodušeně řečeno, dobrý architekt nenavrhne na pozemku dům, který se na něj nehodí nebo jej dokonce znehodnotí. Na základě letitých zkušeností si tak dovolíme tvrdit, že oslovit hned na začátku architekta je vždy správným rozhodnutím. Obvykle si lidé staví dům na celý život. Proto je dobré tento krok nepodceňovat a obrátit se na odborníka, který klientovi pomůže vytvořit kvalitní dům s přidanou hodnotou, jenž bude dobře sloužit svým obyvatelům v dalších fázích života. Při výběru architekta doporučujeme řídit se referencemi a zkušenostmi předchozích klientů a důkladně si projít portfolio s návrhy. Zvolený architekt by měl svou prací oslovit. Před samotným řešením návrhu je nezbytné si v celém procesu stanovit způsob a četnost komunikace, jak dlouho bude návrh vznikat a co všechno je součástí poskytnutých služeb.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 2: Rozhodně souhlasíme s tím, že by architekt měl být do procesu zapojen od začátku až do konce. V případě, že architekt není vázán ke konkrétní dodavatelské firmě, je to dokonce nezbytnou podmínkou pro zdárnou stavbu domu. Vzhledem k tomu, že jsme součástí realizační firmy, je naše práce v tomto ohledu poměrně specifická a liší se od klasických architektonických ateliérů. Díky dobře nastaveným procesům, předávání veškerých informací a velmi úzké spolupráci s našimi kolegy z projekce a realizace vznikají domy, které jsou nejen pěkné na pohled, ale také konstrukčně správně vyřešené, proveditelné a finančně zajímavé. Promyšlený návrh domu s vyřešením všech zásadních bodů a detailů je nutný předpoklad pro bezproblémovou výstavbu. Podle předchozích zkušeností víme, že můžeme naši studii s klidným svědomím předat kolegům, zpovzdálí sledovat jejich práci, s klientem konzultovat detaily a těšit se společně na výsledek naší spolupráce. K tomuto přístupu je ale stěžejní mít kolem sebe lidi, na které se můžete po celou dobu výstavby spolehnout a se kterými máte společný cíl – spokojeného klienta, jemuž plníte sen o vlastním bydlení.
 • ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 3: Každý dům a klient si hlavně zaslouží individuální přístup – ať už se jedná o úpravu typového domu nebo úplně nový návrh. Na začátku celého procesu si proto s klientem projdeme možnosti pozemku, představy a požadavky na budoucí bydlení a finanční rozsah. Na základě těchto kritérií se dále rozhodujeme, zda pro něj bude vhodný typový dům nebo individuální návrh. Velmi důležité je také seznámit klienta s časovou náročností celého procesu návrhu. Pokud najdeme typový dům, který by rámcově odpovídal klientově vizi, vždy jej přizpůsobujeme na míru našemu zadání – ať už z hlediska velikosti, dispozice, vzhledu či dalších faktorů ovlivňujících návrh. Z typového domu tak může vzniknout úplný originál, ve kterém se nakonec původní typový projekt ztrácí a který se hodí pro daný pozemek a lokalitu. Individuální návrh je rozhodně správnou volbou pro klienty se specifickými pozemky a náročnými požadavky na budoucí bydlení. V případě, že návrh zpracováváme od úplného začátku a máme od klienta volnou ruku, je pravděpodobné, že nám celý proces zabere více času. Za vynaložený čas a úsilí nám to však stojí. Výsledkem je neopakovatelný originál, který na pozemek pasuje jako poklička na hrnec.

Ing. arch. Hana Kulová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Hana Kulová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ing. arch. Barbora Štěpánová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Barbora Štěpánová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Dřevostavba podle feng shui - LUCERN dřevostavby s.r.o.

Foto: Martin Zeman, Návrh a realizace: LUCERN dřevostavby s.r.o.

Autoři fotografií architektů v článku: uvedené realizační firmy


časopis DŘEVOstavby 3-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 3/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 3-2022

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop