Prohlídka skeletových konstrukcí dřevostaveb

Prohlídka skeletových konstrukcí dřevostaveb

Dana Jakoubková | Neděle, 09. duben 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Je to už hodně dávno, kdy se dřevo na konstrukci domu připravovalo roky dopředu. Vybrané stromy, většinou borovice nebo smrk, se ještě v lese, „na stojáka“ každou zimu zbavily části kůry, aby strom poškozenou plochu zaplnil pryskyřicí. Teprve po sedmi i více letech, když byl takto „opraven“ celý kmen, se strom pokácel. A právě přirozeně tvrzené a proti hnilobě konzervované dřevo najdete na většině dřevěných staveb s věkem delším než tisíc let. V dnešní zrychlené době si tak dlouhé čekání může málokdo dovolit. Proto, aby dřevěná konstrukce přežila v dobré kondici více než jednu lidskou generaci, musely být vyvinuty jinak sofistikované systémy, jejichž vývoj evokuje nové chápání materiálů a dává stavebníkovi i manipulační prostor pro zhmotnění toho, co od domu očekává.

CLT panel

Technologie vrstvení lamel z masivního dřeva křížem na sebe a jejich slepení dává CLT panelu hvězdné parametry, nad kterými zaplesá srdce každého statika – značnou prostorovou tuhost konstrukce i statickou a dynamickou odolnost celého systému. Skladba obvodové stěny již nepotřebuje žádné samostatné parozábrany, pouze zateplovací systém a fasádu. Díky vrstvení konstrukce také eliminuje tepelné mosty.

Panely se vyrábí jak pro konstrukce stěnové, tak pro střešní i stropní, respektive podlahové. Bez problému zvládají i velké rozpětí. Na výběr jsou i speciální elementy pro tvarově komplikovanější střechy nebo jejich velký přesah. Estét jistě ocení pohledovou kvalitu panelu a vůni dřeva v případě, že je konstrukce v interiéru přiznaná. Elementy vyrobené na míru konkrétnímu domu včetně výřezu stavebních otvorů dopraví na staveniště nákladní vůz a na místo je usadí jeřáb.


DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto NOVATOP

 • konstrukce očím skrytá, nebo přiznaná
 • extrémně vysoká pevnost / nosnost / požární odolnost
 • přirozená vzduchotěsnost a prodyšnost
 • rychlá výstavba
 • pohledová kvalita

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto NOVATOP

Zatímco v interiéru může být konstrukce z CLT panelů přiznaná – je na očích, zvenčí je jako u většiny dřevěných konstrukcí skrytá. Architektonický návrh a realizaci tohoto pasivního domu zajistila společnost Prodesi/Domesi, která si zakládá na ekologickém přístupu. Pod něj spadá i skutečnost, že konstrukce z CLT panelů váže ve dřevě značné množství uhlíku, je vyrobena z českého dřeva a v české firmě. V tomto případě jsou velkoformátové panely využity u svislé nosné konstrukce, zatímco pultová i plochá střecha je trámová – z KVH řeziva.

To, že se panely lepí v podélných spárách a využívá se bočního přítlaku, ovlivňuje pozitivně i výslednou pohledovou kvalitu povrchu, který je beze spár a vzhled nemění ani při změně teplot nebo vlhkosti. Proto lze esteticky bezchybné dřevěné stěny v interiéru přiznat. Velkoformátové dřevěné elementy NOVATOP jsou zpracovávány nejmodernější technologií a výsledný tvar jednotlivých konstrukčních dílů je vyřezán s milimetrovou přesností na počítačem řízených CNC strojích. Z vnější strany nosné konstrukce jsou pak aplikovány další izolační vrstvy obvodového pláště, který finalizuje fasáda z modřínových prken a bílé omítky.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Obr.: Autor arch. návrhu: Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Michael Šilar, Prodesi / Domesi, Realizace: Domesi, s.r.o., Foto Lina Németh

Lehký skelet – Two by Four

Označení Two by Four jako terminus technicus pro lehkou skeletovou konstrukci je odvozeno od nejrozšířenějšího profilu fošen 2 × 4 palce (cca 5 × 10 cm). Na výběr je typ Platform Frame (s klasickým krovem) nebo Ballon Frame (stropní nosníky jsou zavěšené na sloupky probíhající skrze podlaží). Základní kostra domu se montuje na staveništi s cílem, aby četnost prvků byla co nejmenší. Přímo do rámu, mezi jednotlivé prvky, se pak vkládá izolace a opláštění konstrukčními deskami dá rámu patřičnou tuhost a statickou stabilitu.

Jednoduchost, přehlednost a flexibilita využití především na menších a těžko dostupných parcelách může být s trochou nadsázky odpovědí na otázku: Co proboha mohu postavit za pár babek. Výhodou může být i to, že zručný člověk si může dům postavit docela dobře sám, bez těžké techniky. V případě, že dům staví firmy, lze průběžně kontrolovat skladbu stěny jak v základním rámu, tak ve všech následujících vrstvách, i technologickou kázeň u každého detailu. Výstavba je však do jisté míry odvislá od počasí a náročnější na čas, což přináší tomuto systému určitou nevýhodu.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

 • konstrukce očím skrytá
 • jednoduchost
 • flexibilita v průběhu stavby
 • využití lokálních zdrojů
 • i pro těžko dostupné parcely

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

Konstrukční systém Two by Four je prověřený sto šedesáti lety praxe, na domech po celém světě. Jednoduchost a čitelnost konstrukce umožňuje snadno, rychle a levně měnit a uzpůsobovat dům podle měnících se požadavků nejen v průběhu stavby, ale i v čase, ať už v rámci oprav, rekonstrukcí, adaptací anebo při konečné likvidaci stavby. Konstrukční prvky jsou lehké, protáhnete je i průchodem velikosti jednokřídlých dveří a dostanete je i na pozemky malé nebo hůře dostupné, jako u tohoto dispozičně lehce upraveného typového domu Optimal D z produkce společnosti PENATUS.

 DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Obr.: Autor arch. návrhu: MgA. Josef Heller, Realizace stavby: PENATUS s.r.o., Foto Martin Zeman

Těžký skelet

Síla a odolnost této konstrukce se opírá se o perfektně zvládnutou tesařskou práci. Sloupy / trámy skeletu jsou rozmístěné v pravidelném rastru s vodorovnými průvlaky v obou směrech. Horizontální ztužení pak zajišťují stropy, o svislé se postará obvodový plášť a tuhá jádra. Stěžejní je řešení jednotlivých spojů, které zásadně ovlivňuje také architektonické řešení stavby. Nosnou konstrukci lze umístit jak ze strany interiéru (jednodušší varianta), tak exteriéru.

Z tepelně-technického hlediska je vhodnější interiérové řešení, pro neotřelé architektonické ztvárnění fasády zase to exteriérové. Opracování jednotlivých prvků / trámů probíhá bud ručně tesařsky, nebo – a to častěji – v hale na CNC stroji. Sesazení do výsledné podoby konstrukce pak může být u exteriérové varianty provedené na staveništi (prefabrikace je složitá), u interiérové varianty jak na staveništi, tak v hale jako prefabrikát.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

 • konstrukce přiznaná
 • vysoká odolnost
 • neochvějná statika
 • dispoziční variabilita
 • estetický prvek

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

Hmotná konstrukce má sice strukturální výhodu, ale to, co stavebníky na těžkém skeletu láká nejvíce, je jeho estetická přitažlivost. Dům z produkce společnosti TFH jasně ukazuje, že přiznané konstrukční prvky dají vyniknout architektuře, kterou lehký skelet nemůže nabídnout. Velká nosnost a rozpon zase uvolňuje prostor pro variabilitu dispozice, rozměrné prosklení i jedinečnou atmosféru interiéru v doslova dřevěném objetí.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Obr.: Autor arch návrhu: Ing. arch. Pavel Lazarov, Fandament Architects s.r.o., Realizace dřevostavby: DŘEVOSTAVBY BISKUP, s. r. o., Foto Vladimír Novotný

Sendvičový panel s dřevěným rámem

Nosná konstrukce odpovídá typu lehkého dřevěného skeletu typu Platform Frame (umožňuje prefabrikaci), tedy dřevěného rámu z řeziva obdélníkového průřezu, který je vyplněný izolací a zaklopený velkoformátovými deskami. Do potřebné tloušťky je panel doplněn o další vrstvy izolace a deskové materiály, včetně vrstvy parotěsné nebo parobrzdné a obvykle zahrnuje i instalační předstěnu.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

Sendvičová stěna se kompletuje v hale podle projektové dokumentace a ve skladbě, která odpovídá buď domu nízkoenergetickému nebo pasivnímu. Panel může zahrnovat i osazená okna a dveře, případně i vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) a fasádu. Na staveniště se hotové panely dovezou na kamionu a pomocí jeřábu se osadí a smontují.

 • konstrukce očím skrytá
 • precizně zpracovaný prefabrikát
 • izolace integrovaná do rámu
 • výroba nezávislá na počasí
 • rychlá a jednodušší výstavba

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Haas Fertigbau

Tento konstrukční systém má v nabídce většina ověřených dodavatelů montovaných dřevostaveb. Liší se pouze skladba panelu v jednotlivých komponentech – opláštění, druh, počet a tloušťka vrstev izolace, parobrzda či parozábrana (podle toho, zda jde o difuzně otevřenou nebo uzavřenou skladbu stěny), a také celková tloušťka stěny podle konkrétního projektu.

Například tento dům z produkce společnosti Haas Fertigbau Chanovice je navržen s difuzně uzavřenou obvodovou stěnou Thermo-Protect, kde nosná sloupková konstrukce z KVH hranolů v tloušťce 200 mm je vyplněna těžkou minerální vatou (4). Na vnější OSB desku (3) je celoplošně upevněn grafitový polystyren 100 mm (2) a dvouvrstvá, vyztužená organická omítka (1). Dvojité opláštění sádrokartonem (7) a OSB deskou (6) ze strany interiéru umožňuje vyšší zatížení konstrukce (zavěšení skříněk, obrazů, televize …) a zároveň výrazně zlepšuje akustické parametry stavby. Pod vnitřním opláštěním je umístěna Klima-kontroll membrána (5) jako parotěsná a vzduchotěsná rovina. Výběr materiálů pro poskládání sendviče je však zásadní pro funkčnost stěny jak směrem ven, tak do interiéru. Díky přesnému dílenskému zpracování je minimalizován čas vlastní výstavby a zaručena preciznost ve všech detailech

Sendvičový panel bez rámu (SIPs)

Jednoduchá konstrukce nosného panelu označovaného také jako sendvičový izolovaný panel bez výztužných žeber je tvořena polystyrénovým jádrem opláštěným z obou stran ztužujícími OSB deskami. Komponenty jsou spojené plošným vlepením tepelného izolantu (nejčastěji polystyren nebo PUR pěna) mezi desky na bázi dřeva. Panel neobsahuje žádné zpevňující prvky (nemá rám) – jeho pevnost (nosnost) je dána tuhostí izolačního jádra.

Vyztužení celého systému a provedení spojů jednotlivých panelů pak spočívá v žebrech z I nebo KVH nosníků vložených až na staveništi do přesahu desek přes jádro. Panely se vyrábějí jak pro konstrukce stěnové, tak pro střešní i stropní, respektive podlahové. Pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné, čisté otvory (lze je vyříznout ale i na staveništi), pro elektroinstalace pak kanály v panelech, ostatní instalace formou předstěny.

Stejně jako u rámového sendviče se panely pro konkrétní dům připravují v hale, transportují na staveniště a za pomoci jeřábu usadí na místo. Další vrstvy stěny z vnitřní a vnější strany se instalují obvykle až na staveništi. Hrubá stavba se nejčastěji zatepluje kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) na bázi polystyrenu a systém dokáže splnit i požadavky na tepelněizolační vlastnosti obálky pasivních domů.

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto Dreamstime

 • konstrukce očím skrytá, nebo přiznaná
 • nízká hmotnost
 • snadná manipulace
 • vysoká ohybová tuhost
 • dobrá izolace

DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Foto EUROPANEL

Panel je v celé ploše homogenní a jeho tloušťka je významně menší (například Europanel má jen 17 cm) než u panelu s rámem. Přesto jej lze využít i pro obvodové, tedy nosné stěny a postavit i takto zajímavý a trvale obyvatelný dům. Pro hobby účely se navíc vyrábějí i panely menších rozměrů, se kterými se dobře manipuluje i bez těžké techniky. Šikovný člověk si ho docela dobře zvládne postavit sám

 DřevoaStavby.cz-Skeletární inventura
Obr.: Autor arch. návrhu: Ing. arch. Ján Strcula, Realizace: RM projekt s.r.o., Foto Martin Zeman

Doporučujeme

Přehled

PŘEHLED DODAVATELŮ A PROJEKTŮ DŘEVOSTAVEB 2023 vychází 8. února

užitečný a praktický průvodce pro všechny, kteří chtějí stavět nový dům – dřevostavbu a hledají dodavatele dřevostavby, nebo projekty dřevostaveb na klíč. U každého dodavatele najdete nabídku vybraných domů včetně informace, jaký konstrukční systém používá. Nechybí ani vzorové domy, kontakty na subdodavatele materiálů a dodavatele vybavení do dřevostaveb.


časopis DŘEVOstavby 1-23

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 1/2023

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop