Jaký typ dřevostavby je ten pravý

Jaký typ dřevostavby je ten pravý

Lucie Němcová | Úterý, 28. březen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Cesta za vysněným domem je taková dobrodružná výprava o několika dějstvích, a čím lépe se na ni připravíme, tím víc si užijeme samotnou cestu i výsledek (a ne právě naopak). V úvodním dílu seriálu jsme vybírali vhodný pozemek, ale co dál? Tvar domu, velikost, orientace vůči světovým stranám, počet podlaží, umístění na parcele a další neznámé. Před námi je celá řada otazníků, tak pojďme pěkně popořádku...

„Při usazení na pozemek je třeba brát v potaz nejen umístění ke světovým stranám, možnost napojení na sítě a podobně, ale také celkové zaměření na kvalitu budoucího bydlení. Často se setkávám se situací, kdy zákazníci chtějí mít „obývák s terasou a nejlépe s velkým francouzským oknem" na jihozápad i třeba přes to, že bude nasměrován přesně na místní komunikaci, nebo přímo na zahradu souseda," Ing. Jan Moravec, MS Haus s.r.o.

Výběr parcely pro dřevostavbu - objektivní skutečnosti

Vybraná parcela sama o sobě ovlivňuje výsledný koncept domu velmi výrazně. Její charakter utváří mantinely a vodítka, která nám pomohou (ne-li přímo předepíšou) vzhled a typ nové stavby.

Volba pozemku pro dřevostavbu - charakter lokality

Město, vesnice nebo samota u lesa? Každé prostředí přináší jinou atmosféru, okolí a je vhodné pro jiný typ stavby. Přízemní dům se zelenou střechou asi příliš nezapadne mezi městské patrové vily 20. století, stejně jako by byl funkcionalistický dům nepatřičný mezi roubenkami v podhůří. Čtěte tedy ve stávajícím okolí. Jaký typ stavby se sem hodí?

skica dřevostavby návrh

Obr.: Umístění stavby na pozemku i její výsledný tvar je o citlivém hledání priorit a kompromisů. Do hry vstupuje tvar terénu, světové strany, limity stanové legislativou, sousedé, výhledy do okolí, přístup na pozemek a celá řada našich potřeb, které se promítají do výsledné podoby dřevostavby. Skica: David Architekti

Stanovené regulativy

Aby byl respektován jednotný ráz dané oblasti, obce mají většinou zhotovený územní plán, který udává ve větší či menší míře informace o tom, jak lze na daném území stavět. To však není jediný dokument a předpis, který je třeba respektovat. Důležité jsou také obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou závazné ve všech fázích a typech stavebního řízení a provádění stavby od záměru až po její užívání. Jsou poměrně složitým souborem podmínek, bez jejichž splnění nelze realizovat žádnou stavbu. Předpisy mohou definovat odstupové vzdálenosti, výšku stavby, tvar střechy, respektování uliční čáry, maximální zastavitelnost pozemku, ochranná pásma a další. Pomocnou rukou může být v tomto směru bez pochyby odborník, který umí číst v urbanistických plánech velkých měřítek a ví, jaké předpisy vstupují do hry.

Orientace dřevostavby vůči světovým stranám

Zásadním faktorem, jak na pozemku umístit náš dům, jsou světové strany. Kdy, kam a v jaké míře svítí slunce, ovlivňuje naši psychickou pohodu a zdraví, utváří charakter interiéru i exteriéru a výrazně ovlivňuje tepelné ztráty. obvyklé a efektivní je otevření obytné části domu směrem na jih a provozní na sever. Jižní strana je také více prosklená – otevřená výhledům, světlu a tepelným ziskům. Toto základní rozložení ovlivňuje vstup do domu, přístup na pozemek, stání pro auto a podobně. Správná orientace výrazně předurčuje, jaké tepelné ztráty bude dům mít a je vhodné jí věnovat pozornost. Ideální jsou simulace v programech, které přesně zobrazí, jak slunce prosvítí interiér i jaké budou ztráty v průběhu celého roku.

Charakter terénu

Tvarování pozemku je také velkým vodítkem pro budoucí koncept domu. Rovinatý či méně svažitý pozemek se hodí spíše pro přízemní domy, ve svahu je vhodné uvažovat o domě se dvěma podlažími nebo s víceúrovňovým řešením. Rozšířeným nešvarem je situování přízemních domů na terénní navážku vyrovnávající svah. Takové úpravy reliéfu jsou spojeny se značnými náklady, přesto dům nebude nikdy vypadat přirozeně. Není třeba rezignovat na jednopodlažní dům, jen je vhodné konzultovat záměr s architektem a v tomto případě se raději oprostit od typového řešení.

2 skica návrhů pro dřevostavby zástavba

Obr.: Okolí vybraného pozemku do značné míry předurčí, jak bude dům vypadat, zejména jedná-li se o jasnou městskou strukturu. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že nám podobu domu předurčí místní stanovené regulativy. Skica: David Architekti

Zeleň a jiné přírodní prvky na pozemku

Stávající zeleň na pozemku i v jeho okolí je významnou devizou. Vzrostlé stromy mají nevyčíslitelnou hodnotu – rostou celá desetiletí a místu dodávají nenahraditelnou kvalitu. Návrh domu by měl zdravé stromy v maximální míře zachovávat a začleňovat do výsledného řešení. Zeleň může oddělovat náš soukromější prostor od veřejného nebo odclonit nehezký výhled nebo ruch. Zásadní pro orientaci je pak také výhled do okolí, o nějž je často škoda se připravit. „Usazování domu na pozemku je procesem hledání a zohledňování individuálních požadavků stavebníka. Zajímá nás dráha slunce, využití výhledů, vazby na pěkné okolí a naopak izolace nevzhledných prvků, využití pozemku pro práci, pro odpočinek, pro záliby, potřeba tepla, potřeba chladu, brzké vstávání či noční život, společenské potřeby odehrávající se v domě a další," přibližuje architekt Petr Vala." S dispozicí domu úzce souvisí také jeho tvar a orientace vůči světovým stranám, bezbariérovost nebo počet podlaží. Těmto otázkám se budeme věnovat někdy příště, ale během návrhu je třeba je mít na paměti.

Subjektivní představy

Kdo stojí před často nejvýznamnější životní investicí a těší se na nové bydlení, těžko se bude smiřovat s tím, že někdy je prostě třeba udělat kompromis. Do hry vstupují zákonem či jiným předpisem definované požadavky, které se prostě musí dodržet, naopak ale existují i oblasti, kde si můžeme naopak požadavky klást my. Jen je třeba si položit ty správné otázky, které pomohou lépe si uvědomit, co vlastně od domu potřebujeme. Bylo by škoda si své priority neujasnit včas a s výsledkem se pak jen těžko smiřovat.

 • Prostor: Kolik místa vlastně potřebujeme? Kolik obyvatel bude v domě žít? Máme rádi velké, spojené prostory, nebo naopak menší, útulnější místnosti?
 • Životní styl: Jaký je rodinný režim dne? Jsme přes den v práci a domov má být místem relaxace a odpočinku? Nebo naopak dům bude také mým pracovištěm? Potřebuji svoji kancelář nebo oddělený prostor pro dílnu či přijímání klientů?
 • Výhled: V jakém věku si dům stavíme? Stavíme si dům už na stáří? Chceme (nebo potřebujeme) bezbariérový dům?
 • Okolí: Trávíme hodně času na zahradě? Nebo jsme spíše cestovatelé? Jak často budeme skutečně využívat terasu? A budeme mít dostatek času na péči o velkou zahradu? Hledejte inspiraci, listujte v časopisech a ujasňujte si, který styl je vám blízký, co ve svém budoucím bydlení chcete a co ne. Návštěvy vzorových domů a hotových obývaných realizací jsou také skvělou možností, jak si ujasnit, co vlastně od svého bydlení vyžadujete.

Pomocné ruce

Tvoříme svůj vlastní domov a můžeme snadno podlehnout dojmu, že sami víme nejlépe, jak bydlet a jaký dům si postavit, tak proč by nám měl do toho někdo mluvit, že? Ale skutečně máme potřebné odborné znalosti ze stavebnictví, architektury, legislativy i psychologie? Ruku na srdce – nebude výhodnější a snazší najmout odborníka, který nás celým procesem stavby od první skici až po kolaudační rozhodnutí provede? Nalezení správného specialisty může být pravda také příběh sám o sobě, ale troška úsilí stojí za to. Zejména na začátku nám odborník položí správné otázky, pomocí nichž si uvědomíme nejrůznější souvislosti a úskalí, udrží si větší nadhled a často zařídí mnohé úkony potřebné k nutným dokladům ve schvalovacím procesu. Přidanou hodnotou pak může být návrh na míru, který je z estetického i funkčního hlediska prostě „náš", můžeme si jej „osahat" ve vizualizacích, 3D modelech virtuálních i fyzických a mít osobu, která pohlídá charakter stavby i detailů tak, aby odpovídala návrhu a hlavně našim představám. Velkým přínosem může být i pouhá jednorázová konzultace, která pomůže leccos vyjasnit a uvidět neviděné.

David architecti tvorba skicy

Obr.: Dobrý projektant nebo architekt dokáže návrh zpracovat tak, abyste si mohli dobře představit, jak bude působit. Někdy s vámi rezonuje již první návrh, jindy je třeba nějakou dobu hledat a projít více variantami a možnými řešeními. Foto: David Architekti

Jak najít správného architekta pro dřevostavbu?

Tak jako každý umělec, má i architekt svůj rukopis, který nás musí zaujmout, oslovit. Přesto je mnohem důležitější, jak souzníme lidsky. Dejte na svoji intuici. Tvořit vysněné bydlení s takovým člověkem je pak radost. Jakmile si již na začátku nejste jisti a vznikají zádrhely, zkuste jinou cestu. Nenechte se zmást časovým a finančním tlakem. odměna pro architekta se v poměru ke stavbě domu pohybuje řádově v jednotkách procent, ale její efekt může být obrovský. Je to právě architekt, který se svým návrhem zůstane až do konce – do úspěšné realizace a neskončí u studie nebo projektu (pokud si to tak nebudete výslovně přát).

„Usazení domu na pozemku a volba jeho tvaru jsou spojené nádoby. Jedna reflektuje druhou." Ing. arch. Petr vala, Avanta Systeme spol. s r.o.

„Dávno neplatí, že čím větší, tím lepší! Menší, ale dobře promyšlený dům znamená úsporu nejen za stavbu, ale i za pozemek nebo náklady na provoz. Důležité Je, aby dispozice byla rozumně vyvážená a vyhovovala svým obyvatelům.  Ze zkušenosti vím, že domy se zastavěnou plochou okolo 100 m2 poskytnou komfortní bydlení čtyřčlenné rodině." Ing. Jan Moravec, MS Haus s.r.o.

„Okolí vybraného pozemku do značné míry předurčí, jak bude dům vypadat, zejména jedná-li se o jasnou městskou strukturu. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že nám podobu domu určí místní stanovené regulativy." David Architekti

„Tvar objektu, počet podlaží, rozmístění a velikost oken nejsou zdaleka jen otázkou našeho vkusu, ale výsledkem působení mnoha faktorů. Skvělý nástroj pro rozhodování a ujasňování jsou skici a virtuální modely domu, které reálně zobrazují návrh, umožňují si lépe představit výsledek a zvážit, zda je v takové formě vyhovující. Fáze podrobného rozkreslování rozhodně není samozřejmostí a v souvislosti s typovým domem z katalogu se jí nejspíš ani nedočkáte." David Architekti a Ing. arch. Petr Vala

„Dobrý projektant nebo architekt dokáže návrh zpracovat tak, abyste si mohli dobře představit, jak bude působit. Někdy s vámi rezonuje již první návrh, jindy je třeba nějakou dobu hledat a projít více variantami a možnými řešeními." David Architekti

Přízemní dřevostavba versus patrová dřevostavba

Pokud územní plán, respektive regulativ nedefinuje typ a výšku domu, záleží vlastně jen na stavebníkovi, zda se rozhodne pro jednopodlažní dům neboli bungalov, nebo dá přednost domu patrovému. Významnou roli, aniž si to bohužel uvědomujeme, při výběru hraje pozemek, který si o konkrétní typ domu často přímo říká. Pro bungalov se rozhodujeme často proto, že nechceme chodit do patra. Prostory ve vyšším podlaží ale dávají bydlení jinou dimenzi. Bungalovy ve tvaru L jsou navíc v našich podmínkách cizí: rozložité pozemky v mírném svahu bez sousedů široko daleko, pro které byly bungalovy původně navrženy, jsou u nás vzácností. V kontextu tuzemské zástavby proto bungalovy vypadají nepatřičně a připomínají bunkr s úzkými střílnami – samozřejmě pokud zrovna nejde o příměstský satelit.

Výhody přízemní dřevostavby:

 • Dům může být bez bariér.
 • Všechny místnosti mohou mít kontakt a úzké propojení s exteriérem.
 • V objektu nepotřebujeme prostor pro schodiště. Lze využít jakýkoli typ střechy.
 • Snadná údržba například okapů nebo neotvíravých oken.

Nevýhody přízemní dřevostavby:

 • Zastavěná plocha je větší, objekt zabere větší část pozemku.
 • Přízemní dům může vyžadovat o něco vyšší investiční náklady (minimálně pro větší základovou desku a střechu.
 • Poměr plochy a objemu je z energetického hlediska méně výhodný v porovnání s patrovým domem.

Výhody patrové dřevostavby:

 • Menší zastavěná plocha.
 • Při stejné užitné ploše nižší náklady v porovnání s bungalovem.
 • Možnost obytného podkroví.
 • Striktní oddělení denní a noční zóny.

Nevýhody patrové dřevostavby:

 • Schodiště zabírá místo v dispozici a může být bariérou pro některé z obyvatel.
 • Obytné podkroví může skýtat řadu záludností – omezenou výšku šikminami, náchylnost k přehřívání v letních měsících apod.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop