Vybíráme pozemek pro dřevostavbu - pozor na věcná břemena!

Vybíráme pozemek pro dřevostavbu - pozor na věcná břemena!

Redakce | Úterý, 29. leden 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Okolí vyhlédnutého pozemku v budoucnu může vypadat jinak, než jak tvrdí prodávající. To, zda se místo slibovaného hřiště nechystá silniční obchvat obce, prozradí pohled do územního plánu. Zrada však může číhat také přímo na pozemku, o který máme zájem – to kdybychom přehlédli věcné břemeno, které na něm vázne.

V předchozím článku jak vybrat vhodný pozemek pro dřevostavbu jsme se podívali na základní kritéria výběru pozemku z hlediska jeho fyzických vlastností, jako jsou lokalita výstavby, velikost a proporce, svažitost, infrastruktura, geomorfologie, dostupnost, orientace domu na pozemku, a dalších. Tento výčet rozhodujících hledisek pro výběr stavebního pozemku pro naši budoucí dřevostavbu by nebyl úplný, pokud bychom nezmínili další důležitý faktor, a to věcná břemena, která ovšem nelze zjistit osobní prohlídkou přímo na pozemku.

Co je věcné břemeno

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k věci cizí a vzniká na základě smlouvy o zřízení věcného břemene. Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, nebo něčeho se zdržet. Ten kdo má z věci prospěch, je oprávněný z věcného břemene; ten, kdo je v právech omezen, je povinný. Věcné břemeno dává oprávněnému možnost užívat nemovitost nebo její část (doživotní bydlení původního majitele v domě, užívání části zahrady, průchod pozemkem), povinnému se nařizuje strpět takové užívání oprávněného.

Jednoduše řečeno: zřízené věcné břemeno znamená nějaké omezení v užívání pozemku v náš prospěch (omezen je například soused), nebo neprospěch (omezeni jsme my ve prospěch souseda).

Druhy věcných břemen

Pokud je v neprospěch pozemku věcné břemeno zřízeno, neznamená to ještě, že s ním pozemek budeme kupovat. Pokud by totiž břemeno bylo spojeno s osobou (původního vlastníka), prodejem by zaniklo. S věcným břemenem pozemek koupíme jen tehdy, pokud je spojeno s vlastnictvím k nemovitosti. Prodej v tom případě vliv nemá, věcné břemeno trvá dále.

Věcná břemena se dělí i podle druhu povinností.

  • Obsahem věcného břemene může být povinnost něco strpět (chůzi či jízdu po dané, často geometrickým plánem oddělené části pozemku).
  • Může se jednat i o povinnost něco konat (dávat původnímu vlastníkovi část úrody ze zahrady) nebo
  • povinnost něčeho se zdržet (nechovat domácí zvířata v určité části zahrady).

Podle úplaty pak existují úplatná a bezúplatná věcná břemena; případnou výši úhrady si strany dohodnou ve smlouvě.

  • Můžeme tak pořídit pozemek s úplatným břemenem v náš prospěch: přes část našeho pozemku povede sousedova přípojka kanalizace, za což nám bude soused platit dohodnutou částku.
  • Naopak se může stát, že se nám líbí pozemek, jehož sítě jsou uloženy v louce patřící sousedovi, který od nás může (ale nemusí) požadovat úhradu za zřízení věcného břemene.

masivni-drevostavba-poloroubenka-u-trati

Co vyčteme z listu vlastníka

Z listu vlastnictví (LV), který získáme na katastrálním úřadu nebo informativním dálkovým přístupem na http://nahlizenidokn.cuzk.cz, zjistíme:

  • rozměr pozemku,
  • způsob jeho využití (zda je to pozemek stavební)
  • a jestli se nejedná o pozemek ve zvláštním režimu (může ležet v památkově chráněném území).
  • Zda je prodávající jediným majitelem a na základě jakého nabývacího titulu (kupní smlouva, darovací smlouva) jej získal.
  • A konečně, jestli je pozemek zatížen věcným břemenem. Pokud ano, najdeme zde datum sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, zda je břemeno úplatné a vyznačeny jsou právní účinky vkladu práva.

Věcné břemeno zřízené v neprospěch pozemku nalezneme v oddílu C (Omezení vlastnického práva). Vázne-li na pozemku věcné břemeno, chtějme vidět smlouvu o zřízení věcného břemene: z ní zjistíme, zda je věcné břemeno úplatné a kolik za něj budeme muset platit a komu.

vypis-z-listu-vlastnictvi-cuzk

Připravila Alena Gembalová

Kam dál?


alt
 

Redakční návštěvy dřevostaveb, kde majitélé řešili věcné břemeno:

Dřevostaba RD Rýmařov, Kersko
 

Masivní dřevostavba roubenka, OK PYRUS
 

Líbil se Vám článek?
gotop