Jak si vybrat od stavební firmy tu nejlepší nabídku na realizaci domu?

Jak si vybrat od stavební firmy tu nejlepší nabídku na realizaci domu?

Redakce | Čtvrtek, 28. leden 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Představte si následující situaci: poptali jste stavbu dřevostavby u více firem (doporučujeme minimálně tři, lépe pět), zadali jste jim stejné parametry a na stole před vámi teď leží pět cenových nabídek na realizace dřevostavby včetně rozpočtů. Jak si vybrat tu nejlepší nabídku na realizaci vašeho nového domu?

První chybou by bylo hned zpočátku vyřadit nejlevnější nabídku na stavbu dřevostavby kvůli očekávání, že v rozpočtu budou nekvalitní a méněcenné materiály. Projděte pečlivě všechny nabídky bez ohledu na finální cenu a pokuste se zjistit, z jakého důvodu je cena jednoho dodavatele nižší než druhého.

Může jít například o absenci instalační předstěny, klempířské prvky v pozinku, nejlevnější zařizovací předměty apod. Porovnejte tedy standard nejen veškerých doplňků, ale také všech materiálů a postupů. Pokud to nedokážete zhodnotit vlastními silami, najměte si nezávislý technický dozor na realizaci dřevostavby, který vám poradí.

Stavební dozor investora, co je to?

Dobrý technický dozor investora (TDI) lze doporučit všem stavebníkům, kteří nemají odborné zkušenosti v oblasti stavebnictví, resp. výstavby dřevostaveb. Může jít o architekta, inženýra, projektanta nebo i středoškolsky vzdělaného odborníka, který bude stavebníkovi průvodcem v průběhu celé stavby:

  • porovná cenové nabídky,
  • prověří projekt,
  • dohlédne na kvalitu stavby a může ve finále přinést i úsporu finančních nákladů.

Technický dozor, obecně nazývaný stavební dozor, si můžete najmout také (nebo pouze) na předrealizační konzultaci (pomoc s výběrem firmy, revize nabídek, smlouvy a příloh apod.), případně na alespoň základní dozor (konstrukce domu, izolace, vzduchotěsnost, fasáda, předání díla).

Seznam kompetentních doporučovaných odborníků zajišťujících stavební dozor pro dřevostavby najdete na webových stránkách Asociace dodavatelů montovaných domů (www.admd.cz).

stavebni-dozor-investora

Foto: Dreamstime


Mohlo by vás zajímat...

Kde najít kvalitní stavební dozor
 

Reference na internetu berte s rezervou

V dnešním světě dezinformací se z internetu stal spíše nosič reklamy než zdroj relevantních informací o dřevostavbách. Každá větší firma v rámci svého marketingu vykonává i činnost, které se říká „optimalizace v diskuzních fórech". Ve své podstatě si nechává psát kladné hodnocení, ti odvážnější rovnou haní konkurenci v oboru dřevostaveb.

Reference na dřevostavby v internetových diskuzích berte s rezervou, nikoliv jako jediný zdroj doporučení. Také doba fungování firmy je důležitý faktor, který vezměte v úvahu. Ale pozor, nezáleží jen na tom, kdy byla firma založena, mnohem důležitější je, jak dlouho už reálně domy ze dřeva staví.

Může se například stát, že si objednáte stavbu u firmy, která byla podle výpisu z obchodního rejstříku založena před mnoha lety, ale nevyvíjela žádnou obchodní aktivitu. Pokud ji v nedávné době koupil nový vlastník, jednoduše toho může využít a tvrdit, že má „mnohaletou tradici s realizací dřevostaveb".

V obchodním rejstříku na www.justice.cz si můžete prověřit i finanční zdraví firmy, zda není v exekuci nebo zda má vůbec oprávnění stavět dřevostavby. (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

internet-neni-vsemocny

Foto: Dreamstime


Smlouva o dílo, dejte si pozor

Vždy si nechte hned po úvodní schůzce zaslat vzor smlouvy o dílo a návrh platebních podmínek. Než se pustíte do jakékoliv činnosti, pečlivě si tyto dokumenty projděte, ideálně společně se stavebním dozorem nebo s právníkem.

Velkou chybou, které se můžete dopustit, je podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, pracovat na projektu dřevostavby, poté na inženýringu a následně zjistit, že je finální smlouva o dílo z nějakého důvodu nevýhodná nebo nepřijatelná. Druhá strana pak může s odstoupením od smlouvy o smlouvě budoucí dělat problémy a nepříjemnost je na světě.

Mimořádně zbystřete, pokud podle smlouvy...

  • ...vlastnictví přechází na objednatele až předáním díla.
  • ...se stavba dřevostavby přerušuje z důvodu nízkých teplot (pod 5 °C) po dobu vícenež dvou dní. (Prakticky od listopadu do března stavba může stát bez jakýchkoli sankcí.)
  • ...je zhotovitel oprávněn předat listiny ke kolaudaci domu až poté,co objednatel uhradí veškeré své závazky vůči zhotoviteli.
  • ...objednatel nemá k dispozici klíče od domu, případně je vstup do domu možný pouze za součinnosti zhotovitele.
  • ...jakákoli vícepráce znamená posunutí stavby o neúměrný počet dní.

Platební podmínky a splátkový kalendář pro realizaci dřevostavby

Splátkový kalendář by měl vycházet z rozpočtu a platby by měly mít jasnou strukturu, například: rozvody voda, elektro, topení: záloha X Kč - doplatek X Kč.

Vždy musí být určeno, kdy bude vystavena zálohová a kdy doplatková faktura. Pro stavebníka by bylo ideální, kdyby firma financovala vždy určitou etapu stavby zesvých prostředků a stavebník by po jejím předání zaplatil celou částku za tuto etapu.

Z hlediska cash flow je to ale pro firmu nevýhodný postup. Naopak pro stavebníka je nevýhodný postup, kdy si firma na etapu vystaví plnou zálohu a má před jejím zahájením pokryty náklady i svůj zisk. Stavebník riskuje, protože vydal peníze ve chvíli, kdy se ještě nezačalo, a navíc chybí „finanční páka" na zhotovitele.

Ideální varianta je tedy mít splátkový kalendář výhodný v poměru 50:50. Nehradíte tak částky daleko dopředu, ale firma má už alespoň nějaký základ, se kterým může pracovat. Je jistě zcela namístě argument, že firma musí zaplatit zálohu například na výrobu oken již při podpisu smlouvy, na druhou stranu firma musí disponovat alespoň nějakými prostředky, aby nemusela chodit pro každou korunu za klientem.

Rovněž si dejte pozor na jednotlivé platby – zcela nepřehledné jsou formulace typu „zaplatit dalších 40 % z ceny díla jako zálohu na obvodové stěny a střešní konstrukci po zhotovení základové desky". Procentuální vyjádření plateb bývá opět výhodné spíše pro firmu a je nepřehledné.

splatkovy-kalendar-finance-domu

Foto: Dreamstime


Není dřevostavba na klíč jako dřevostavba na klíč

Dodávka formou „na klíč" se používá v mnoha oblastech obchodu i služeb a obvykle znamená, že dodavatel je zákazníkovi odpovědný kompletně za celý výsledek a předává jej zcela dokončený a připravený k použití. Jenže žádná norma ani zákon, tento termín nezná každý dodavatel dřevostaveb tak má vlastní specifikaci obsahu tohoto pojmu.

Výsledkem pak může být jak kompletní dodávka dřevostavby zahrnující vše od projektové dokumentace po záruční servis, tak jen vlastní stavba, tj. jedna z mnoha položek nutných k postavení dřevostavby. Od celkového objemu položek se pak odvíjí i cena dodávky.

Zcela zavádějící je proto vyhledávání dřevostavby na klíč podle ceny, jelikož její „obsah" nemusí být okamžitě transparentní. Je vždy potřeba srovnávat srovnatelné a předem přesně vymezit vše, co bude následně vázáno na smlouvu o dílo, respektive její přílohy tak, aby nezůstal prostor pro jinou interpretaci.

dum-na-klic

Foto: Dreamstime

Vyberte si s námi spolehlivého a ověřeného dodavatele dřevostavby na klíč

Zkuste si vybrat svého dodavatele dřevostavby na klíč podle zkušeností redakce časopisů DŘEVO&stavby a sruby&roubenky. Firmu označenou tímto logem redakce doporučuje na základě referencí jejích spokojených klientů, které jsme získali v uplynulých 24 měsících.

znacka-overeneho-dodavatele-drevostaveb

Redaktoři osobně navštívili majitele realizovaných dřevostaveb a hovořili s nimi o jejich zkušenostech s dodavatelskou firmou (dodavatelem). Přesvědčili se tak o kvalitách firmy a důvěryhodnosti referencí

gotop