Stavíme dřevostavbu 3. - Z čeho? aneb Přehled stavebních materiálů

Stavíme dřevostavbu 3. - Z čeho? aneb Přehled stavebních materiálů

Redakce | Pondělí, 08. červen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Materiálů pro dřevostavby je celá řada, záleží, jaký konstrukční systém zvolíme. Zkratky pro materiály, které se používají pro stavbu dřevostaveb, někdy připomínají známou píseň: Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR... Vyznat se ve všech zkratkách je někdy oříšek. Pojďme si rozklíčovat, co jednotlivé zkratky znamenají a jaké materiály se při stavbě dřevostavby uplatní.

V současné době existují tisíce stavebních materiálů pro stavbu dřevostavby různých vlastností a rozměrů. Variabilita materiálů může vzbudit dojem, že vše lze zkombinovat se vším. Ale tak to není nebo přinejmenším by nemělo být. Dřevostavba stejně jako jakákoliv jiná stavba musí vyhovovat všem stavebním předpisům, které se týkají vnitřních i vnějších parametrů. A proto je důležité, jak a kde se jednotlivé materiály použijí.

Nosné prvky aneb LVL není LLD

  • Dřevo — tradiční konstrukční materiál určený především pro sruby, roubenky a hrázděné stavby. Používá se kulatina průměru 25 – 45 cm a smrkové nebo jedlové trámy průřezu 30/30 cm.
  • KVH (Konstruktionsvollholz) - konstrukční hranol ze smrku nebo jedle. Hranol je napojovaný zubovitým spojem, průřezy jsou čtvercové nebo obdélníkové od 60 až do 240 mm.
  • LLD (Lepené lamelové dřevo), někdy se používá německá zkratka BSH (Brettsperrholz). Vzniká slepením několika lamel o tloušťce až 50 mm a délce 1,5 až 5 metrů, které jsou spojeny zubovitým spojem v nekonečnou lamelu.
  • LVL (Laminated venner lumber) je vrstvené dřevo,vzniká spojením loupané dýhy o tloušťce 2 – 4 mm, rovnoběžně nebo kolmo s vlákny.
  • I-nosníky – subtilní nosníky tvořené hranoly z rostlého dřeva, KVH hranoly nebo hranoly z LVL a spojené stojinou z OSB desky nebo tvrdé dřevovláknité desky.
  • CLT panely (Cross-laminated timber) – dřevěné panely vyrobené z masivních křížem vrstvených dřevěných lamel, které jsou k sobě lepeny a lisovány nebo šroubovány, takže panel získává potřebné vlastnosti, aby mohl splnit hlavní nosnou funkci ve stavbě. Nejedná se tedy o tzv. tyčový prvek, ale o celý panel, který tvoří stěnu, strop nebo střechu.

desky-drevostavby-Atrium

Foto: Atrium

Deskové materiály do dřevostavby


DTD neboli dřevotřísková deska...

se vyrábí z dřevěných třísek, které se lepí lepidlem a do směsi se dále přidávají tvrdidla a aditiva. Směs se nanáší v několika vrstvách a lisuje se v kontinuálním lisu. Pro stavební účely se používají třívrstvé DVD. Tyto desky jsou však stále častěji nahrazovány OSB deskami.

OSB je zkratka anglického výrazu Oriented strand board...

což znamená "deska z orientovaných rozprostřených velkoplošných třísek". Vyrábí se lisováním velkých (2 – 7 cm dlouhých) třísek ve třech až čtyřech vrstvách, které se pojí různými, např. polyuretanovými pojivy.

Třísky jsou v jednotlivých vrstvách na sebe orientovány kolmo, tím je dosaženo vyšší tuhosti a pevnosti. Desky se vyrábí s broušeným nebo nebroušeným povrchem a mohou mít v hraně vyfrézované perodrážky pro dobré napojení.

Desky jsou vodovzdorné a podle oblasti použití (konstrukční, nekonstrukční, do vlhkého prostředí, zvlášť zatížitelné) se označují OSB 1 – 4.

Cementotřískové desky...

se skládají z cementu, hydratačních přísad a dřevěných třísek. Nejčastější oblastí užití desek jsou podlahové, protipožární a fasádní aplikace. Vláknocementové desky jsou směsi cementu, celulózy, umělých vláken (PVA), organických vláken a plniv. Používají se hlavně jako fasádní obklad, či střešní krytina.

DHF desky...

jsou středně tvrdé paropropustné a voděodolné dřevovláknité desky. Pro její výrobu jsou používána dřevitá vlákna a štěpky z jehličnatého dřeva. Desky jsou na bázi lepidlového systému bez obsahu formaldehydu. Používají se na střešní záklop odolný proti dešti, podbití a záklop v případě velké vzdálenosti krokví a na vyztužující vnější opláštění budov.

Sádrokartonová deska neboli sádrokarton...

se vyrábí ze sádrové hmoty, která je umístěna mezi dva silné kartony papíru a pak lisovaná a vysušovaná v sušárnách. Po vysušení je deska dostatečně tuhá pro použití ve stavbách.

Sádrovláknitá deska, zkráceně sádrovlákno...

je kompozitní stavební materiál vyrobený ze sádry armované celulózovými vlákny. Deska je v celém průřezu homogenní. Sádrovláknité desky jsou bílé, konstrukce z těchto desek se vyznačují vysokou pevností, tvrdostí a stabilitou. Používají se stejně jako sádrokartonové desky, ale vzhledem ke své pevnosti i na podlahy.

deska-EGGER-DHF

obr.: EGGER DHF je polotvrdá dřevovláknitá deska lepená PU pryskyřicí bez použití formaldehydu. Je zároveň konstrukční deskou, pojistnou hydroizolací a ochranou budovy v průběhu realizace. Současně může sloužit jako plná náhrada difúzní fólie v obvodových konstrukcích dřevostaveb a budov. Foto: Egger

deska-EGGER-OSB-4-TOP

obr.: Deska EGGER OSB 4 TOP je dřevěná konstrukční deska lepená bez formaldehydu, která je speciálně optimalizována pro dřevostavby. Splňuje všechny nezbytné požadavky na tuhost, parotěsnou zábranu a vzduchotěsnost. Foto: Egger

Sádrokartonová deska do dřevostavby dle barvy

Zatímco konstrukční materiály mají z hlediska umístění ve stavbě většinou stejné technické parametry (až na rozměry), tak sádrokartonové desky mají různé vlastnosti podle oblasti použití. Mohou být růžové, bílé, modré nebo zelené. Co to znamená?

  • Bílá deska je určena do prostředí se stálou vlhkostí.
  • Růžová deska má zvýšenou protipožární odolnost, ale je i impregnovaná a tudíž odolná proti zvýšené vlhkosti.
  • Zelená deska má zvýšenou odolnost proti vlhkosti a je taky impregnovaná.
  • Modrá deska je akustická – izoluje hluk a může mít vzduchovou neprůzvučností až 78 dB. Sádrokarton se používá především pro tzv. suchou výstavbu, na vnitřní stěny i stropy, příčky, na rekonstrukce i jako součást konstrukcí nových domů.

deska-Knauf-Diamant-X-pro-drevostavby

obr.: Deska Knauf Diamant X je určená speciálně pro dřevostavby. Používá se jako ztužující deska pro vysoce kvalitní nosné stěny v dřevostavbách s vyššími požadavky na zvukovou izolaci, s požadavky na požární odolnost, s požadavky na robustnost anebo ve středně vlhkých místnostech. Foto: Knauf

Izolace v dřevostavbě aneb aby bylo v interiéru příjemně

V dřevostavbách mají izolace několik funkcí – mohou být zvukové, kročejové nebo hydroizolační. Největší objem izolací tvoří izolace tepelné. Jaké mohou být?

interier-OSB-desky-Novatop

Foto: Novatop


Minerální izolace

Jedná se většinou o vláknité izolace, jejichž základem jsou transformované těžené horniny v kombinaci s určitým procentem recyklátů a pojiva. Rozdělení je nejčastější podle druhu použitých hornin na kamenné (čedič, diabas) a skelné (písek, sklo).

Speciálním druhem jsou pěnová skla, která se používají ve formě izolačního kameniva na izolaci základových desek.

Isover-izolace

obr.: Minerální izolace mají perfektně tepelněizolační vlastnosti i difuzní parametry. Foto: ISOVER


Organické izolace

Izolace, které si čím dál více získávají příznivce především v řadách těch, kterým záleží na tom, v jak zdravém prostředí budou bydlet. Tento typ izolací se vyrábí z přírodních obnovitelných materiálů, které zůstávají ve stejné nebo jen málo průmyslově upravené podobě.

V dřevostavbách se používá ovčí vlna, konopí, v menší míře len, korek a experimentuje se s recyklovaným textilem. Relativně běžně se z přírodních izolací používá sláma ve tvaru slaměných balíků nebo foukaná sláma. Velký podíl mezi těmito izolacemi má celulóza a dřevovlákno.

Dřevovláknité izolace mají nejen výborné tepelněizolační vlastnosti, ale na rozdíl od všech ostatních izolací umí tlumit přehřívání.

drevovlaknita-izolace-ISOTERM

obr.: Roste obliba dřevovláknitých izolací, která vykazují mimo jiné slušnou akumulaci tepla. Foto: Izotem


Syntetické izolace

Základ těchto izolací je sice organický – ropa vznikla přeměnou živočišného a rostlinného materiálu obsaženého v horninách, nicméně pro zpracování až do formy tepelné izolace musí projít složitým chemickým procesem. Tyto izolace jsou z neobnovitelných zdrojů a patří mezi ně různé typy polystyrénů, PUR a PIR pěny.

Jak se zabudují do konstrukce?

Tepelné izolace se vyrábí především ve formě desek, které se vkládají nebo připevňují na své místo ve stavbě. Používají se ale i stříkané izolace nebo sypané, ty se používají především na zateplení stropu a jako podsyp pod podlahou.

Své místo na slunci si postupně vydobyly foukané izolace – celulózové nebo dřevovláknité. Jejich výhodou je dokonalé vyplnění dutin a tím pádem významné snížení tepelných mostů.

foukana-izolace-CIUR

obr.: Hlavní výhodou foukaných izolací je dokonalé vyplnění dutin konstrukce. Foto: CIUR


Seriál Stavíme dřevostavbu 3. díl - Z čeho?

V tomto článku jsme vám podrobně představili jednotlivé stavební materiály, které se používají při stavbě dřevostavby. A na co se můžete těšit příště?

1. PROČ?

Výhody dřevostaveb

2. CO?

Přehled konstrukčních systémů

3. Z ČEHO?

Přehled stavebních konstrukčních i nekonstrukčních materiálů, deskové materiály

4. JAK?

Letmá montáž, nebo panelová výstavba? S firmou, nebo svépomocí?

5. S KÝM?

Kdo staví dřevostavby a kolik se jich postaví? Jak vybrat vhodnou firmu?

6. O ČEM?

Kompendium minimálních znalostí o dřevostavbách

Připravila: Zoja Skopalová
Foto: Martin Zeman


Přečtěte si předchozí dva díly seriálu Stavíme dřevostavbu

Stavíme dřevostavbu 1. – Proč?
 
Stavíme dřevostavbu 2. – Co? aneb Přehled konstrukčních systémů
DaS 3-2020
gotop