Co dělá dům skvělým domem? Zeptali jsme se odborníků

Co dělá dům skvělým domem? Zeptali jsme se odborníků

Lucie Němcová | Pondělí, 16. leden 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Zkušení architekti sdílí ty nejzásadnější kroky cesty ke krásnému domovu na pevných základech.

  • Otázka č. 1.: Jaké nejdůležitější vlastnosti dělají dům opravdu dobrým, příjemným a kvalitním?
  • Otázka č. 2.: V jakých fázích a rozhodnutích pokládají stavebníci nejpevnější základy těchto kvalit?
  • Otázka č. 3.: Jsou takové vlastnosti na domě znát na první pohled, nebo se ukazují až uživatelskou zkušeností? Pozná je laik během jedné návštěvy referenční stavby?

ODPOVĚĎ č. 1: Z mého pohledu se jedná o citlivé osazení na pozemek a kvalitně vyřešenou dispozici, ideálně v souladu s principy feng shui. Dále je to o určité harmonii, která z domu vyzařuje zvenčí i uvnitř. Ta je dána i použitými materiály a barvami. Cítím, že v návrzích s vyšším poměrem dřeva dosahujeme "přívětivějšího a útulnějšího" prostředí. Možná to celé souvisí i s teorií záporných iontů. Kvalitní dům má promyšlený energetický koncept, který úzce souvisí s hmotovým řešením, výběrem konstrukčního systému a volbou technického zařízení. Detaily jsou kvalitně navrženy a posouzeny. Kvalitní dům je kvalitně postaven.

DrevoaStavby.cz | Co dělá dům skvělým domem

Foto: Martin Zeman, Realizace: DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o., Návrh: ARCHCON atelier s.r.o.

ODPOVĚĎ č. 2: Nejzásadnějším krokem je výběr pozemku pro vysněný dům – měli bychom zvážit možnost napojení na infrastrukturu, svažitost, výhledy, okolní stavby, rušivé elementy v okolí a soulad našeho záměru s územním plánem. Kromě těchto "tvrdých" údajů bychom měli cítit, že toto místo je to pravé, že jsme s ním v souladu. Poté je to výběr architekta a formulace zadání. Vlastně ještě před začátkem tvůrčího procesu se dějí ta největší rozhodnutí.

Jak bude dům velký, jak bude hmotově řešen? Co se stane, když půjdeme tou či onou cestou? Jaký vliv tato cesta bude mít na finance a energetiku? Jak se budu v tom či onom domě cítit? Po vyjasnění těchto otázek se zahájí práce na studii a následně na projektu. Pomyslný třetí pilíř tvoří výběr realizační firmy. Při výběru nejlépe pomohou odpovídající reference a spokojení klienti. Osobně vnímám jako velice výhodné propojení architekta/projektanta s realizační firmou, což zaručí hladké předávání informací a týmovou práci během projektu i realizace.

ODPOVĚĎ č. 3: Část vlastností vnímáme na první pohled. Těmi jsou právě harmonie, atmosféra domu, ale i kvalita vnitřního prostředí. Ty lze cítit i během jediné návštěvy. Účelnost dispozice, kvalitu energetického konceptu a určitou "technologickou vyspělost" domu vnímáme až po určitém čase – nejlépe po jedné sezóně, kdy si vyzkoušíme, jak dům funguje v létě, jak v zimě a jak v přechodných obdobích. Kvalitu konstrukce vnímáme v nejlepším případě tak, že o ní vlastně nevíme. Nikde se neprojevují problémy, vlhkost, praskliny...

Ing. Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.
Ing. Irena Truhlářová
(foto) ARCHCON atelier s.r.o.

ODPOVĚĎ č.1: Máme za to, že nejlepší dům vždy vzniká z komplexní spolupráce mezi dobrým architektem, osvíceným klientem, kvalitní stavební firmou a v mnoha případech i zahradním architektem nebo zahradníkem. Pokud se vše podaří udělat správně, jednotlivé prvky se propojí a dům sedne na pozemek jako poklička na hrnec. Je to hned poznat.

V každém z uvedených bodů se může pokazit něco, co ovlivní celkový výsledek – pokud si například klient pro realizaci sebelepšího návrhu domu vybere nekvalitní realizační firmu, výsledek může být hned o třídu horší, než očekával, a bude se pak nedostatky obtížně snažit dohnat v rámci interiéru a zahrady. Platí to ale i naopak, se špatným návrhem zázraky neudělá ani výborná firma.

Důležitými prvky správného domu jsou pro nás tedy návrh, který umí využít kvality pozemku a naopak potlačit jeho nevýhody. Dále je to důvtipně vymyšlený interiér. Obojí je pak pečlivě převedeno do skutečnosti dobrou stavební firmou a završeno provedením zahrady, která bude navazovat na dům a okolí pozemku. Doladí výhledy ven z domu a bude lákat k pobytu venku. Když se toto podaří, může dům svým obyvatelům dělat jen radost.

ODPOVĚĎ č.2: Jak už jsme uváděli v předchozím bodě, pro nás jsou všechny kroky na cestě k vysněnému domu v podstatě rovnocenné. Přesto věříme, že základy, na kterých se pak vše ostatní staví a rozvíjí, tvoří návrh domu. Pokud uděláme chybu už na začátku, poveze se s námi ve všech dalších fázích a na konečném výsledku se podepíše. Stavebníkům bychom tedy doporučili dobře vybrat architekta, nebát se mu sdělit svá přání a představy, ať už jsou jakákoliv, a přistoupit pak k práci na studii domu s otevřenou myslí.

Z diskuze nad návrhem může vyplynout, že prvky, které se nám líbily v časopise na jiné stavbě, pro nás a náš dům vlastně vůbec nejsou to pravé. Nebát se přiznat si, že mi jako laikovi chybí cit pro detail a kombinaci materiálů a obrátit se na odborníka při návrhu interiéru. Velkou péči také věnovat výběru stavební firmy. Čas investovaný do těchto kroků se vždy vyplatí.

DrevoaStavby.cz | Co dělá dům skvělým domem

Foto: Martin Zeman, Realizace: LUCERN dřevostavby s.r.o.

ODPOVĚĎ č.3: Dobrý dům podvědomě určitě poznáme. Pro nás architekty to asi bude jednodušší než pro laika. Největší vliv na jeho názor bude mít první dojem, ten si tvoří už od okamžiku, kdy k domu přichází. Harmonické propojení domu, pozemku a jejich provedení na něj bude určitě působit. Až delší čas strávený v domě ale ukáže, zda šlo jen o prvotní „wow efekt", nebo se v domě budeme cítit příjemně. Na druhou stranu je ale potřeba myslet na to, že každý k domu přistupuje s jinou předchozí zkušeností a co bude vyhovovat jednomu, se nemusí líbit druhému. Dům by měl být přece jen mimo jiné hlavně odrazem individuálních potřeb svých obyvatel.

Ing. arch. Hana Kulová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Hana Kulová
(foto) LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ing. arch.  Barbora Štěpánová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Barbora Štěpánová
(foto) LUCERN dřevostavby s.r.o.

ODPOVĚĎ č. 1: Dobrý dům se rodí již správným navnímáním pozemku a místa, na kterém bude stát. Je třeba vzít v potaz orientaci vůči světovým stranám, výhledy, sousední pozemky a objekty, zdroje hluku z okolí, morfologii terénu, stávající zeleň na pozemku, strukturu okolní zástavby, ale i místní regulativy, ochranná pásma a další.

Na to všechno je třeba myslet při výběru místa pro dům na parcele, při vzniku celkového konceptu, návrhu formy a hmot domu. To jsou jedny z prvních důležitých prvků, které položí základ příjemného bydlení. Na to navazuje dobře vymyšlený provoz a funkční dispozice domu, která zrcadlí způsob života investora. Později z dialogu architekta a klienta vyvstávají větší podrobnosti.

Pracujeme na výtvarném pojetí, použitých materiálech a výrobcích. V neposlední řadě je třeba zvolit správné technické a technologické řešení. V dnešní turbulentní době, kterou provází zvraty v cenách, zásobování energiemi a vývoji klimatu, dáváme velkou váhu také udržitelnosti, ekologii, použitým materiálům a energetické náročnosti objektu. To je také jeden z důležitých momentů v celkovém návrhu a koncepci kvalitního domu.

DrevoaStavby.cz | Co dělá dům skvělým domem

Foto: Martin Zeman, Realizace: Prodesi/Domesi

ODPOVĚĎ č. 2: V úplném počátku, ještě, než začneme na návrhu domu pracovat. Mám rád, když si klienti dobře ujasní a připraví svůj stavební program, dají dohromady přání a očekávání, která od budoucího bydlení mají. Jak jsem již zmínil, potřebuji znát způsob života investora. Jak celá rodina funguje během týdne, víkendů a celého roku, jaké mají její členové zájmy, plány a výhledy do budoucna.

V navazujících fázích projektu se upřesňují další důležité aspekty. Technické řešení, konstrukce, skladby, detaily a materiálové a technologické vybavení. Často investorům říkám, že na papíře lze ještě měnit cokoliv, horší je to ve chvíli, kdy kopnete do země. Kvalitní návrh, studie domu a dobrý projekt na stavbě ušetří všem mnoho práce a klientovi peníze. Je samozřejmě důležité, aby samotná výstavba domu, kvalita a způsob provedení jeho jednotlivých dodávek navázala na dobrou přípravu ve fázi celé projektové dokumentace.

ODPOVĚĎ č. 3: Některé asi ano, záleží, jak kdo dům vnímá a co je pro něj důležité. Na první pohled by měl být výsledek krásný a pozorovatele zaujmout, nutit ho přijít blíže, zkoumat. To lze zažít i při jediné návštěvě. Stejně tak lze zavnímat i některé jeho charakteristické vlastnosti. Ovšem až užívání v delším čase, napříč ročními obdobími, podrobí dům větší zatěžkávající zkoušce a teprve pak se ukáže, jestli a jak se architekt s daným zadáním vypořádal. A to zjistí až sám uživatel. Při vývoji studie, projektu se snažím klienta vést tak, aby mu výhledově dům sloužil a žilo se v něm jednoduše a dobře.

Ing. arch. Michal Kotlas Prodesi-Domesi
Ing. arch. Michal Kotlas
(foto) Prodesi|Domesi s.r.o.

ODPOVĚĎ č. 1: Jedná se o soubor všeho, co v domě vidíme, cítíme a uvědomujeme si, třeba jen podvědomě. Jedním z pilířů toho, jaký dům je, jsou klienti. Často z domu, který nemá všechny optimální parametry, dokážou opravdu dobrý výsledek vytesat svým přístupem. Atmosféra v domě je vždy výsledkem toho, jakou energií dům naplní. Jak docílit této komplexnosti? Filozofií naší kanceláře je, aby v domě byly vyváženě zastoupeny čtyři základní oblasti.

  • Trvanlivost. Dům žije v generačních cyklech. Každých 25 let se vymění obyvatelé, kteří pokud dům budou udržovat, má prakticky neomezenou životnost. Pokud tomu tak nebude, dům začne morálně stárnout až do té míry (a doby), že je ho lépe zbourat, než jej rekonstruovat. Cílem návrhů našich architektů je, aby dům sloužil co nejdéle.
  • Užitečnost. V domě je důležité, aby vše fungovalo a bylo prakticky uspořádané, velké tak akorát. Všechno, co v domě uživatelsky překáží a komplikuje život není užitečné a funkční, je nepotřebné a nemá tu místo.
  • Krása. Pohled na krásu podléhá módním vlivům, životním a kulturním zkušenostem, potřebám. Důležité je, aby se v místě, kde bude bydlet, cítil dobře klient.
  • Tyto základní elementy doplňujeme rozumně navrženým energetickým konceptem, ke kterému patří také kvalita vnitřního prostředí. Na té záleží, jaké prostředí v domě bude a jak se dům podepíše na celkovém zdraví svých obyvatel. Tento rozměr domu je pro nás velmi důležitý.

ODPOVĚĎ č. 2: Stavbu domu začínáme rozvahou potřeb klienta. Díky ní nalezne odpověď na otázku, jaký dům budeme navrhovat a stavět. Našim cílem je, abychom společně došli k dokončenému domu, zařízenému nábytkem, se zahradou a třeba i bazénem. Pro kvalitní výsledek je důležitý každý okamžik a každý člověk, který se na realizaci objektu podílí.

V naší společnosti projektujeme pomocí 3D technologie a po rozvaze následuje vytvoření celkového funkčního modelu domu. Vizuální stránku domu pak plníme technologií, definujeme obálku budovy a materiály. Tyto podklady pak slouží projektantovi k vytvoření kvalitního projektu, který je základem kvalitní realizace.

DrevoaStavby.cz | Co dělá dům skvělým domem

Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.

ODPOVĚĎ č. 3: Výše jsme si pokusili popsat, co je důležité. Není to až tolik krásno, které nás primárně vede ke stavbě domu, ale kvality takzvaně pod povrchem. Neviditelné kvality jsou přesně ty, které dávají stavbě něco navíc. Dnes řada společností umožňuje svým klientům strávit ve vzorovém domě několik dní nebo rovnou celou dovolenou. Teprve pak je možné si objekt osahat, zjistit, jak funguje, když je venku nesnesitelně horko, zima, když venku prší, fouká anebo je hezky. Pokud takovou možnost máte, určitě ji využijte. Nejdůležitější vlastností kvalitního domu je, abyste se v něm cítili příjemně a vnímali jej jako svůj domov.

Ing. Václav Pinďák 3AE s.r.o.
Ing. Václav Pinďák
(foto) 3AE s.r.o.


DrevoaStavby.cz | časopis DŘEVO&stavby 6/22

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 6/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 6-2022

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop