Tisk
Suché podlahy RigiStabil

Suché podlahy RigiStabil

Komerční sdělení | Pátek, 21. říjen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Suché podlahy jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem. Používají se v novostavbách i při rekonstrukcích starého bytového fondu. Jsou výhodné zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách.

 

Suché podlahy tvoří dvě celoplošně slepené vrstvy speciálních sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil společnosti Rigips. Mohou být pro zvýšení stavebně-technických vlastností doplněny podkladní izolační vrstvou (suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren, minerální izolace). Podlahy RigiStabil jsou vhodné i pro instalaci teplovodního či elektrického podlahového topení.

Jaké jsou výhody suchých podlah

  • Nízká hmotnost,
  • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek),
  • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí),
  • snadná opravitelnost povrchů,
  • rovinnost konstrukcí,
  • neprůzvučnost,
  • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu),
  • ekonomická efektivita,
  • snadná aplikace podlahového vytápění.

Následující montážní postup znázorňuje pokládku suché podlahy v podkroví s použitím desek RigiStabil. Jedná se o velmi pevnou a odolnou desku, která má výborné akustické vlastnosti a je odolná proti vlhku. Podlaha RigiStabil je cca o 20 kg/m2 lehčí než podlaha sádrovláknitá, což představuje snazší montáž, menší náročnost na nosnou konstrukci.

postup realizace suché podlahy 14postup realizace suché podlahy 13

 

Na podklad, kde hrozí propadávání podsypu položíme geotextílii, kterou vytáhneme do výše skladby i na obvodové stěny a přisponkujeme ji, nebo přilepíme. Nikdy nepoužíváme fólii.

postup realizace suché podlahy 15

 

K obvodovým stěnám přisponkujeme nebo přilepíme okrajový pásek z důvodu dilatace.

postup realizace suché podlahy 01

 

Nerovnosti podlahy větší než 10 mm vyrovnáme podsypem. Ten nasypeme ve dvou paralelních řadách, které vyrovnáme do požadované výšky (max. 60 mm v jedné vrstvě). Poté na ně položíme vodící latě.

postup realizace suché podlahy 02

 

 Pomocí třetí latě, kterou usadíme na vodící latě, vyrovnáváme podsyp do rovné plochy.

postup realizace suché podlahy 03

 

Kročejová izolace nesmí být položena přímo na podsypu, jelikož z dlouhodobého hlediska by mohlo dojít k vtlačování podsypu do měkčí kročejové izolace a tedy k sedání celé podlahy. Proto použijeme nejprve roznášecí desku (např. RigiStabil o tloušťce 12,5 mm), kterou volně položíme lícovým papírem na podsyp.

postup realizace suché podlahy 05

 

Kročejovou izolaci pokládáme v jedné či dvou vrstvách, přičemž vrstvy kročejové izolace musí být navzájem provázané. Kročejová izolace musí být rovněž provázaná s roznášecí deskou. Desky klademe s minimálním přesahem 250 mm, aby nevznikala křížová spára.

postup realizace suché podlahy 06

 

První vrstva desek RigiStabil se pokládá lícovou stranou dolů. Začíná se nejčastěji v rohu místnosti, je třeba předem vyměřit prostor a případně první desku seříznout, aby na druhém konci prostoru nevznikl dořez menší než 250 mm.  Desky klademe s minimálním přesahem 250 mm přes spáry kročejové izolace.

postup realizace suché podlahy 07postup realizace suché podlahy 08

 

Druhou desku pochozí vrstvy přilepíme k první desce podlahovým lepidlem Rigips. Desku lepíme lícovou stranou nahoru. Lepidlo nanášíme v rozteči 10 cm od sebe. Desky se k sobě pokládají do vazby křížem s minimálním přesahem 250 mm.

postup realizace suché podlahy 09

 

Desky se k sobě přisponkují rozpěrnými sponkami o minimálním rozměru 1,5 / 22 mm a to ve čtvercové síti po 250 mm.

postup realizace suché podlahy 10

 

Tuhnoucí lepidlo vypění skrze spáry. Proto je třeba ho po částečném zatvrdnutí seříznout špachtlí.

postup realizace suché podlahy 11postup realizace suché podlahy 12

 

 

Pokud pokládáme tenkovrstvou podlahovou krytinu (např. vinyl), doporučujeme na desku aplikovat vytvrzovací stěrku Saint-Gobain Weber pro suché podlahy ve spojení s penetrací Saint-Gobain Weber rovněž určenou pro suché podlahy. Podlaha je potom odolnější, neprokreslí se v ní spáry a má vyšší únosnost.

Pokud pokládáme silnější krytinu (např. tlustý koberec) nebo tvrdou krytinu (parkety, plovoucí podlahu), není nutné spáry nijak upravovat a vytvrzovací stěrka je tedy zbytečná.

Suchá podlaha je estetickým a ekonomickým řešením, které nezatěžuje konstrukci a má výborné parametry z hlediska kročejového útlumu. 

Přijďte se naučit pokládat suchou podlahu RigiStabil do Školy suché výstavby 9. 11. 2016.
Více informací na www.skolasuchevystavby.cz.

Přidat komentář


Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop