Tisk
Projektová dokumentace: <small>Která je která?</small>

Projektová dokumentace: Která je která?

Dana Jakoubková | Pondělí, 14. listopad 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Pokud se například rozhodnete „obejít" prováděcí dokumentaci stavby tím, že si koupíte projekt z katalogu, respektive dokumentaci jen pro stavební povolení a hodláte podle něj stavět, jste pro šikovnou stavební firmu vítaným zákazníkem. Pokud prováděcí dokumenty dřevostavby na klíč včetně položkového rozpočtu chybějí, máte jen malou šanci, že uhádáte navýšení v míře, která se obvykle toleruje.

Stupeň 1. Architektonická studie/vizualizace

  • pro účely stavebníka/investora – nepodává se na stavební úřad

Prvním krokem na cestě k projektu rodinného domu, ať už jde o montovanou dřevostavbu na klíč, srub, roubenku či individuální projekt, je architektonická studie. Právě v této fázi dochází prostřednictvím fantazie a empatie architekta/projektanta ke zhmotnění vašich představ, a právě tento aspekt odlišuje individuální projekt od typového. Studie tedy definuje základní vztah rodinného domu k vašim potřebám i k možnostem pozemku. Jejím prostřednictvím získáte představu, jak bude dům vypadat včetně materiálů i barevné skladby jednotlivých prvků, a jak fungovat. V další fázi vám vizualizace ukáže reálný 3D pohled na exteriér dřevostavby, její interiér, usazení a natočení na parcele. Přesnost, zkušenost a předvídavost architekta dokážou v této fázi eliminovat na minimální míru proporční i dispoziční změny v dalším stupni projektové dokumentace, kterou on sám může a nemusí – záleží na vaší volbě – dále zpracovat. Pokud ovšem s autorem studie souzníte, byla by škoda jeho schopnosti opustit. Z hlediska zákonné legislativy není projekt studie povinný, ale je to varianta výrazně doporučená. Jejím odsouhlasením předejdete mnoha problémům a v konečném důsledku můžete ušetřit nemálo peněz.

Stupeň 2. Dokumentace pro územní řízení

  • podává se na stavební úřad jen v případě nutnosti

V zájmu udržení rázu krajinné, respektive památkové lokality má většina obcí v ČR zpracovaný tzv. územní plán s ohledem na místní regulativy. V souvislosti s projektem jde o omezující prvek, který rozhoduje o tom, zda dům navržený architektem je v souladu s územním plánem a může být v dané lokalitě zrealizován, respektive jehož diktát může ovlivnit volbu konstrukce dřevostavby, fasády, velikost oken nebo tvar střechy. Posuzuje ale i napojení na komunikaci nebo přípojky inženýrských sítí. Je proto vhodné se s územním plánem seznámit do nejdříve na místním obecním úřadu nebo jej vyhledat na internetu.

Bude vás zajímat: Projekt dřevostavby - víme, za co platíme?

Dokumentace pro územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Může ji zpracovat jak architekt, tak stavební projektant v potřebném rozsahu pro posouzení stavby v rámci daného území a je nutná vždy pro domy o zastavěné ploše větší než 150 m2. Oproti studii je zde doplněna katastrální mapa, koordinační situace s umístěním stavby na pozemku, zakreslení inženýrských sítí a tak dále. Rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby se řídí vyhláškou č.503/2006 Sb.

Stupeň 3. Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby

  • podává se na stavební úřad vždy – není primárně určena pro samotnou výstavbu

Je nezbytnou přílohou žádosti o stavební povolení a má zákonem přesně dané dělení a obsah. Jsou zde jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií, inženýrské sítě, topení, požárně bezpečnostní řešení, energetický průkaz budovy a jiné tak, aby stavební úřad mohl posoudit, zda dům je architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu rodinných domů. Tato dokumentace není primárně určená pro samotnou výstavbu rodinného domu, neboť neřeší specifické technické detaily ani rozpočet (viz. Dokumentace pro provedení stavby) a pokud se podle ní rozhodnete stavět, bude třeba během výstavby konzultace stavební firmy či v případě stavby svépomocí stavebníka samotného se stavebním/technickým dozorem. Nevylučuje to však možnost nechat si vyprojektovat rozšířenou dokumentaci pro stavební povolení, která prováděcí dokumentaci stavby obsahuje v nejnutnější míře a lze podle ní v rámci možností dům postavit. Tato varianta vyjde levněji, ale není to obvyklé řešení a nenabízí jej každý projektant. Rozsah dokumentace (DSP) se řídí vyhláškou 499/2006 ve znění novely 62/2013 Sb. V plném znění ji najdete ke stažení na našem webu v sekci Dodatky k časopisu)

Stáhněte si: pdfRozsah a obsah Projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby 

Stupeň 4. Dokumentace pro provedení stavby

  • nepodává se na stavební úřad – je třeba k realizaci stavby

Tato dokumentace slouží jako podklad pro stavební/technický dozor, který má jako nezávislý arbitr možnost na jejím základě a ve váš prospěch kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací, a kterého si za tím účelem můžete najmout, respektive zaplatit (obvykle hodinová nebo denní sazba). Dokumentace řeší jednoznačně všechny zásadní detaily výstavby tak, aby co nejvíce eliminovala nutnost změn a předělávek. Obsahuje velké množství informací, neboť v sobě spojuje dokumentaci pro stavební řízení plus veškeré stavební detaily jako například místa spojů, návaznosti, ukončení a výpis prvků počínaje okny, klempířskými díly až po podlahové krytiny a obklady. Její součástí je i výkaz výměr, který slouží investorovi jako cenový rozpočet, případně tento může být zpracován samostatně v dokumentaci pro zadání stavby dodavateli. Ve fázi realizace stavby ocení stavebník detailně propracovanou dokumentaci nejvíce, protože investice do jejího zadání se mu několikanásobně vrátí. Pokud máte v ruce jen projekt pro stavební povolení, dáváte budoucímu dodavateli stavby do ruky možnost s cenou manipulovat.

Navazujícím dokumentem je pak dokumentace pro zadání stavby dodavateli, která je dobrým materiálem k porovnání nabídek případných dodavatelů stavby a zároveň jasně vymezuje, z čeho a jak bude stavba realizována.

Stupeň 5. Dokumentace skutečného provedení stavby

  • předkládá se stavebnímu úřadu v opodstatněných případech při kolaudaci

Projektová dokumentace skutečného provedení dřevostavby se zpracovává po dokončení stavby, respektive je předkládána ke kolaudaci stavby s obsahem změn oproti dokumentaci ke stavebnímu řízení, a které byly provedeny během realizace stavby. Jedná se o zakreslení stavu, ve kterém je dům uveden do provozu.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentaci bouracích prací budete potřebovat, pokud se chcete zbavit objektu, který na vaší stavební parcele překáží. Dokumentace je nutná k řízení o odstranění stavby. Obvykle se zpracovává už jako součást dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt. Tato dokumentace má své specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bourání a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích.

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop