Tisk
Projekt dřevostavby: <small>Víme, za co platíme?</small>

Projekt dřevostavby: Víme, za co platíme?

Dana Jakoubková | Pondělí, 07. květen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Rčení ´Kdo šetří, má za tři´ je sice obligátním zaklínadlem, ale ošidit kvalitu stavebního projektu dřevostavby může ve výsledku znamenat nemalou ztrátu na druhém konci stavebního řetězce. I když se cena v závislosti na parametrech plánovaného rodinného domu může jevit jako suma značná, právě ve chvíli, kdy zaplatíte za kvalitní projekt a ne jen za „okótovanou studii", jste začali skutečně šetřit.

Za co platíte? Předně za to, že po ne právě krátkou dobu budete mít klidný spánek. To, že jde o aspekt vlastně „k neplacení", si uvědomíte až zpětně. Až se přes plot budete tlumeně smát sousedovi, který přišel nejen o spánek, ale i o zbytek vlasů, které si postupně vytrhal s každým dalším výdajem nad rámec podezřele levného projektu.

Vyprojektovat rodinný dům (a nemusí jít jen o montovanou dřevostavbu, ale samozřejmě i o srub, roubenku či jiný stavební systém) totiž vyžaduje uvažování v souvislostech tak širokých, že si je nemusí uvědomit ani stavebník s tituly. Od projektu domu na klíč po kolaudaci jde o soubor vysoce specializovaných činností, který do stavby vnáší ohled na potřeby vaše jako stavebníka, tak na potřeby architektury, prostředí, pozemku, prostoru, materiálů až po vliv na životní prostředí a požadavek legislativy. Provázanost exteriéru s interiérem je tu řešena ve všech detailech a odborných profesích, počínaje architektem, přes projektanta inženýrských sítí, po přidavače na stavbě. Můžete snížit náklady na samotnou výstavbu dřevostavby, jak v materiálu, tak volbou vhodné stavební firmy. Ale šetřit na projektu se nemusí vyplatit.

Mohlo by vás zajímat: Lze pořídit dřevostavbu do 1,5 mil. Kč? A jakou dřevostavbu získáte?

Pokud se například rozhodnete „obejít" prováděcí dokumentaci stavby (DPS) tím, že si koupíte projekt z katalogu, respektive dokumentaci jen pro stavební povolení (DSP) a hodláte podle něj stavět, jste pro šikovnou stavební firmu vítaným zákazníkem. Pokud prováděcí dokumenty dřevostavby na klíč včetně položkového rozpočtu chybějí, máte jen malou šanci, že uhádáte navýšení v míře, která se obvykle toleruje. Bez prováděcí dokumentace může jít o dvojnásobek, trojnásobek, pětinásobek... Záleží jen na vás.

Na čem závisí cena projektu dřevostavby

Obecně se cena za projektovou dokumentaci, nutnou pro získání stavebního povolení, pohybuje kolem dvou a půl procenta z rozpočtové ceny stavby a za dokumentaci prováděcí jsou to dvě až čtyři procenta z rozpočtu. Cena se ovšem odvíjí i od toho, zda jde o projekt na míru, tj. individuální neboli záleží nejen na vašich specifických přáních a stupni dokumentace, ale i na schopnostech, věhlasu či skromnosti architekta/projektanta, anebo zda jde o typový projekt z katalogu, kde obsah nemusí korespondovat nejen s vašimi potřebami, ale ani s potřebami pozemku či územního řízení. Projektová dokumentace od A do Z není hromadou zbytečných papírů, nýbrž delikátní záležitostí, která z povahy věci vyžaduje poctivý a zodpovědný přístup.

INFO: Jak se vyznat v projektové dokumentaci dřevostavby?

Typové projekty rodinných domů

04Koupě typového projektu (často se lze setkat také s termínem projekt domu na klíč) může být rychlým a levným řešením pro získání povolení ke stavbě dřevostavby. Jeho cena se houpe mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci, čímž je velmi lákavá. Typový projekt má však smysl ekonomický i praktický při použití tak, jak byl vytvořen, a to především v souvislosti se zakoupením stavby domu u dodavatele projektu. V ostatních případech nemusí být pravým ořechovým, neboť nezohledňuje (ani nemůže) mnoho důležitých parametrů, vztahujících se ke konkrétní parcele a jedinečnost potřeb stavebníka. Neřeší tak například specifika geologická, nutná pro správný návrh základových konstrukcí resp. skladbu vrstev, únosnost a jiné informace o zemině, na které bude dům stát, a pokud ano, pak jde obvykle o řešení předimenzované, použitelné pro každé podmínky, a které ve výsledku realizaci může významně prodražit, protože pro dané podmínky nebylo takové řešení nutné.

Individualizace jen minimální

Projekt dřevostavby z katalogu neřeší ani hydrologické poměry pozemku, na jejichž základě může projektant navrhnout způsob likvidace dešťových vod ze střechy rodinného domu, případně zpevněných ploch (vsakování). Nemůže a priori obsahovat ani dílčí projekty napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, komunikace), protože ty se vztahují ke konkrétní parcele, kterou projektant typový neviděl. Rozhodnete-li se koupit projekt typový, ptejte se proto, co vše obsahuje, respektive zda má všechny náležitosti pro podání žádosti o stavební povolení.

Přečtěte si také: Výhody dřevostavby na klíč

Pokud byste chtěli do tohoto projektu zasáhnout a nechat jej upravit pro své potřeby a potřeby konkrétního pozemku, pak byste tak měli učinit prioritně u projektanta-autora, protože projekt rodinného domu jako dílo je chráněn autorským zákonem. Ale ani kdybyste získali souhlas projektanta k zásahu do projektu jiným projektantem, nemusí jít o výhru. Aby to šlo jednoduše, musel by vám poskytnout projektovou dokumentaci v datech (často je jen na papíře). Nadto i jednoduchá změna může znamenat prakticky překreslení celého projektu a navýšení výsledné ceny za projekt na roveň individuálnímu.

Ne každý typový projekt je také zpracován pro potřeby stavebního povolení. Nejedná se ani o realizační projektovou dokumentaci, kterou si stavebník nemusí, ale měl by zajistit na vlastní náklady. To vše představuje nemalý peníz.

Dřevostavba podle individuálního projektu

03V projektu na míru se zrcadlí vaše představy o vysněném domě ve studnici kreativity a zkušenosti architekta/projektanta. Formou konzultací a připomínek v rámci zpracování projektové dokumentace dřevostavby se stanete aktivními spolutvůrci svého rodinného domu. Projektant jej pak přizpůsobí tvaru konkrétního stavebního pozemku, konfiguraci terénu, orientaci ke světovým stranám, výhledu do okolí a vašim finančním možnostem. Obvykle také spolupracuje s dalšími oborovými projektanty (voda, plyn, elektřina, požární bezpečnost aj.), jejichž kooperace je pro vypracování dokumentace pro stavební řízení nutná. Architekt/projektant jde pro naplnění vašeho cíle často až tak daleko, že zohlední i rodinné zvyklosti, nároky na stolování nebo počet domácích mazlíčků, a vytvoří účelnější dispozice domu.

Kolik tedy stojí projekt dřevostavby?

Pro stanovení ceny disponuje Česká komora architektů tzv. honorářovým řádem, který je sice veřejně přístupný, ale pro laika zcela neuchopitelný, a jak se ukázalo, ani architekti samotní se s ním kvůli možnosti variabilních výkladů jednotlivých bodů právě neztotožňují. Zjednodušeným výkladem se tak lze dostat na cenu projektu jedné desetiny rozpočtu stavby. Už v označení samotném je však zakotvena možnost s touto částkou hýbat jak nahoru tak dolů, tedy naplnit podstatu pojmu individuální. Průměrná cena za projekt se tak ustálila mezi sto až sto padesáti tisíci, přičemž nejnižší zjištěná redakčně byla osmdesát tisíc. V praxi se ale jistě setkáte i mnohem menšími částkami, jejichž zákulisí je však předem těžko dohledatelné.

Nepřehlédněte: Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Zde je třeba ještě vysvětlit, že mluvíme-li o ceně individuálního projektu, jsou jím míněny minimálně první tři ze stupňů projektové dokumentace uvedené dále, přičemž ideální volbou je, když dostanete kompletní balík, včetně autorského dozoru.

 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop